Årsstämma 2020 - Protokoll
Årsstämma 2020 - Kommuniké från Bactiguard ABs (Publ) Årstämma
Årsstämma 2020 - Viktig information Årsstämman 2020, inkl. poströstning
Årsstämma 2020 - Formulär för poströstning
Årsstämma 2020 - Kallelse
Årsstämma 2020 - Fullmakt
Årsstämma 2020 - Handlingar inför årsstämma 2020
Årsstämma 2020 - Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma