Testresultat

Antimikrobiell effekt

Bactiguard Sårvård har testats på flera mikroorganismer enligt standardtest ASTM E2315.Testerna visar att Bactiguard Sårvård är effektiv mot både grampositiva och gramnegativa bakterier (inklusive MRSA), svampar och sporer.*

Mikroorganism

% Reduktion

Bakterier

Escherichia coli

ND (<1)

Bacillus cereus

ND (<1)

Pseudomonas aeruginosa

ND (<1)

Enterococcus faecalis

ND (<1)

Salmonella sp.

ND (<1)

Salmonella typhimurium

ND (<1)

Staphylococcus aureus

ND (<1)

Listeria sp.

ND (<1)

Legionella sp.

ND (<1)

Pseudomonas putida

ND (<1)

Svamp

Aspergillus niger

ND (<1)

Yeast & mold

ND (<1)

Effektiv mot biofilm

In vitro-tester visar att Bactiguard Sårvård är effektivt mot bildning av biofilm (Pseudomonas aeruginos och MRSA) och reducerar koncentrationen av biofilm med upp till 99,9 %.

Mikroorganism

% Reduktion

Bakterier

E. feacalis, VRE

99.99%

MRSA

99.99%

Mycobacterium bovis

99.99%

Gardnerella vaginalis

99.99%

Acinetobacter baumannii

99.99%

Klebsiella pneumoniae

99.99%

Klebsiella pneumoniae, CRE

99.99%

Svamp

Candida albicans

99.99%

Bacillus subtilis

99.99%

Clostridium difficile

99.99%

Clostridium sporogenes

98.45%

Sporer

Trichophytan mentagrophytes

99.99%

Sporothrix schenckii

99.99%

Candida auris

99.99%

Virus

SARS-CoV-2

*Testad av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

99.99%

(Inaktiveras vid 30s exponering)

*Tested using ASTM E2315-03 (Standard Guide for Assessment of Antimicrobial Activity Using a Time-Kill Procedure)
** ND: Not Detected