Implantat

Traumaimplantat används inom ortopedisk kirurgi för att behandla olika trauman såsom frakturer, luxation, stukningar, förträngningar, brännskador etc. Implantaten är avsedda att sitta kvar i kroppen i flera månader och ibland livet ut.

2019 började Bactiguard och Zimmer Biomet samarbeta för att utveckla och lansera ortopediska traumaimplantat med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi, för att förhindra postoperativa infektioner.

De Bactiguard-coatade implantaten, ZNN Bactiguard, är nu lanserade i Europa och på utvalda marknader i Mellanöstern.

Traumaimplantat med Bactiguards teknologi

ZNN™ Bactiguard kombinerar Zimmer Biomed’s kliniskt framgångsrika intramedullära spiksystem1-3 med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt – en lösning för att få bukt med implantat-relaterade infektioner och uppnå ett bättre slutresultat för patienten.

1. CER 10113-01_Zimmer Natural Nail System_29 July 2020

2. CER 122746_06 Cephalomedullary Nail (CMN) Zimmer Natural Nail System.

3. 285122_CL1_E00_00_#01_Affixus Natural Nail System Humeral Nail.

 

Läs mer