Tre skäl till att investera i Bactiguard

1. Betydande marknadspotential i licenssamarbeten med globala medtech-företag

Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenspartnerskap med ledande globala medtech-företag som applicerar den unika ytskiktsteknologin på sina medicintekniska produkter och säljer dem under eget varumärke eller tillsammans med Bactiguard. Genom att samarbeta kan vi skydda fler patienter, främja vår mission och öka påverkan och lönsamhet för både Bactiguard och våra licenspartners. Vår ytskiktsteknologi kan anpassas till alla applikationsområden där det är viktigt att minska risken för infektioner. Enligt en studie som gjordes på Bactiguards uppdrag av McKinsey 2022 uppskattas marknaden för icke-coatade medicinska produkter till cirka 400 miljarder USD och för våra strategiska terapiområden till cirka 80 miljarder USD.

2. Skapa en mer hälsosam värld genom att förebygga infektioner

Utmaningarna med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens ligger högt upp på den globala hälso- och hållbarhetsagendan. Att hitta sätt att förebygga infektioner och därmed minska användningen av antibiotika är ett prioriterat område. Kostnaderna för vårdrelaterade infektioner, där många är kopplade till medicintekniska produkter, ökar kraftigt och antibiotikaresistens orsakar årligen miljontals dödsfall runt om i världen enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO). WHO har också identifierat antibiotikaresistens som ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin. Bactiguards infektionsförebyggande ytskiktsteknologi är en viktig länk i värdekedjan inom hälsovården i kampen mot antibiotikaresistens. Kliniska studier visar att risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner minskar med 69 procent, ventilatorassocierade lunginflammationer med 53 procent och kateterrelaterade blodinfektioner med 52 procent när de medicintekniska produkterna är coatade med Bactiguards ytskiktsteknologi.

3. En säker, biokompatibel och effektiv ytskiktsteknologi

Bactiguards ytskiktsteknologi gör att färre bakterier fäster på ytan på medicintekniska produkter och minskar risken för att biofilm bildas vilket gör att risken för infektion minskar. Kraftigt förenklat kan man säga att vår teknologi stöter bort bakterier snarare än eliminerar dem. Hittills har mer än 230 miljoner katetrar med Bactiguards ytskikt sålts och över 40 kliniska studier med fler än 100 000 patienter har genomförts. Det är kliniskt bevisat att teknologin är säker och biokompatibel samt att den avsevärt minskar risken för infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Vi utvecklar ständigt ytskiktsteknologin för att göra den applicerbar på en mängd olika produkter. Ytskiktet är flexibelt och kan appliceras på i princip alla typer av material som används för medicintekniska produkter och implantat, oavsett vilka egenskaper ytan har. Processen att applicera vårt ytskikt på medicintekniska produkter kan anpassas och är lätt att skala upp.