Finansiella mål & tillväxtstrategi

Bolagets finansiella mål uppdaterades i oktober 2023 och avser tillväxt och lönsamhet. Målen ska uppnås vid utgången av 2028 och lyder som följer:

Bactiguards långsiktiga finansiella mål är att uppnå:

Försäljningstillväxt
Nettoomsättning som överstiger 1 miljard SEK

Lönsamhet
EBITDA på minst 500 MSEK

Övrigt
10 applikationsområden i licenspartnerskap med produkter i marknaden

Tillväxtstrategi

Vår unika infektionsförebyggande teknologi, en skalbar affärsmodell, bredare produktportfölj och fokuserad marknadstäckning är alla viktiga delar i vår tillväxtstrategi.

Vi kommer att fokusera på sex terapiområden samt prioriterade länder och öka försäljningen genom nya licensavtal och selektiva strategiska förvärv. Terapiområdena som står i fokus är ortopedi, intensivvård, urologi, nefrologi, dentalapplikationer och sårvård.

Bactiguard kommer att fortsätta expandera verksamheten genom att stärka försäljnings- och marknadsorganisationen, utveckla produktportföljen och ingå nya licensavtal inom de prioriterade terapiområdena.

De uppdaterade målen förväntas att uppnås genom en uppbyggnad av kapaciteten och kompetens inom vår licensverksamhet, och förutsätter att licensaffären och utvecklingsprojekten inom licensverksamheten fortskrider enligt plan. Transformationen av Bactiguard kommer att påverka resultaträkningen under kommande nio månader, men lönsamhet förväntas nås under 2024.