Visselblåsning

Anmälan om tjänstefel / Visselblåsning

I Sverige finns en lag som skyddar visselblåsare, Lag 2020: 21:193 om särskilt skydd mot repressalier för meddelare som slår larm om eventuellt allvarliga missförhållanden.

Rapportering av till exempel brott mot lagar och förordningar, trakasserier, diskriminering eller missförhållanden på arbetsplatsen eller via någon social media kan göras öppet eller anonymt. Identiteten på den som gör klagomålet och anmälan kommer att hanteras konfidentiellt.

Anmälan kränkningar och missförhållanden

Att anmäla innebär att informera företaget om eventuella överträdelser och tjänstefel på företaget. Anmälan och rapporten kommer att hjälpa företaget att reda ut den rapporterade situationen för att vidta åtgärder och förhindra eventuella överträdelser och missförhållanden. Alla anställda inklusive kontraktsanställda har rätt att meddela företaget och uppmanas att rapportera sådana förhållanden. Detta gäller även Bactiguards leverantörer, partners och andra.

  • Aviseringar och anmälningar kan göras öppet eller anonymt och både anmälan och anmälarnas identitet behandlas som konfidentiell information.
  • I den mån situationen tillåter kommer anmälaren att få information om hur Bolaget har behandlat anmälan och anmälan och till vad den har lett till.

Anmälan kan göras till Bactiguards externa rapporteringstjänst:

via mejl: whistleblower@ropa.se eller
via formulär: https://ropa.se/whistleblower-bactiguard/