Bekämpa AMR genom ökad medvetenheten

Tänk om lunginflammationer och urinvägsinfektioner inte gick att behandla? Antibiotikaresistens kan leda till att vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation blir svårbehandlade i framtiden och i värsta fall kan leda till döden.  WHO:s initiativ World Antibiotic Awareness Week börjar idag och syftar till att öka medvetenheten...

Så hjälper Bactiguard till att förebygga infektioner och rädda liv

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid. Hotet kallas ofta för “den tysta tsunamin” och kan potentiellt omintetgöra hundra år av medicinska framsteg, enligt WHO. För att motverka resistensen behöver vi arbeta för att förebygga infektioner i sjukvården och i vår vardag – en utmaning som det svenska...

Antibiotikans framtid är vårt gemensamma ansvar

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) är ett WHO-initiativ som syftar till att öka den globala medvetenheten om antibiotikaresistens. Med ökad kunskap hoppas man kunna bromsa framväxten och minska spridningen av multiresistenta bakterier. Årets tema fokuserar på förebyggande av infektioner med hjälp av enkla åtgärder och...

The Economist målar upp en skrämmande bild av framtiden

I ett framtidsscenario hämtat från 2041 beskriver The Economist hur världen reagerade för sent på problematiken med antibiotikaresistens. Om antibiotikan slutar fungera, kommer superbakterierna att få fritt spelrum. Enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet1 i november 2018, dör mer än 33 000 människor...

Socialminister Lena Hallengren lyfter fram Bactiguard som ett bra exempel i Indien

I en intervju med Times of India nämner Socialminister Lena Hallengren  Bactiguard som exempel på ett svenskt bolag som bidrar till att utveckla sjukvården i Indien. Under en delegationsresa till Indien  gjorde den indiska tidningen Times of India en intervju med socialminister Lena Hallengren, om partnerskapet mellan Indien och...

Spela WHO:s interaktiva spel och lär dig mer om antibiotika

Den pågående World Antibiotic Awareness Week är en årlig global kampanj initierad av WHO, i syfte att öka medvetenheten om antibiotikaresistens. Med ökad kunskap hoppas man kunna bromsa framväxten och minska spridningen. Nu kan alla lära sig mer genom ett interaktivt spel som WHO tagit fram. Världens viktigaste läkemedel riskerar snart...

Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel

Modern, avancerad sjukvård är beroende av fungerande antibiotika. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om inte utvecklingen bromsas kan vanliga infektioner bli svåra att behandla och rentav omöjliga att bota. Prematurvården är ett exempel där multiresistenta...

Patienter föredrar Bactiguard i svensk undersökning

På ”Urologidagarna” som just nu pågår i Göteborg och arrangeras av Svensk Urologisk Förening, presenterades igår en undersökning av Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, BIP Foley Catheter Silicone. Undersökningen visar att 28 av 31 patienter som bytte från en standardkateter till BIP Foley-kateter, upplevde att bytet...

Världshälsoorganisationen (WHO) antar en resolution i kampen mot sepsis

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu antagit en resolution för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av sepsis. Man uppmanar medlemsländerna att intensifiera arbetet för att förebygga infektioner och därmed även minska spridningen av antibiotikaresistens. Beslutet i sig fokuserar på ett antal viktiga åtgärder: att...

Blodinfektioner den vanligaste typen av vårdrelaterad infektion för barn i intensivvården (IVA) i Europa

En studie publicerad av The Lancet Infectious Diseases visar att förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) var  högst inom pediatriska intensivvårdsavdelningar (IVA,) där vart sjätte barn drabbas av en infektion. På neonatal-intensiven drabbas vart tionde barn av infektion. Studien baserades på data från European Center for...

Bactiguard lanserar verktyg för att reducera vårdrelaterade infektioner

Urinvägsinfektioner i samband med behandling med kvarliggande urinvägskatetrar är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. De orsakar lidande för patienterna och är en ekonomisk börda för sjukvården. Dessutom kan infektionerna leda till allvarligare komplikationer, bland annat blodförgiftning. Eftersom de behandlas med...

FN deklaration mot antibiotikaresistens

Den 21 september 2016 antog FN: s generalförsamling en historisk deklaration för att bekämpa antibiotikaresistens. Alla de 193 medlemmarna i FN: s generalförsamling har kommit överens om att tillsammans bekämpa antibiotikaresistenta bakterier som beräknas döda mer än 700 000 människor varje år. Ordföranden i FN:s generalförsamling...

Halland har upphandlat Bactiguards urinvägskatetrar

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Ramavtalet gör det möjligt för Region Halland att med start den 1 oktober 2016 att köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar. ”Vi ser att behovet av att inkludera infektionshämmande produkter i det upphandlade sortimentet ökar. Region Halland följer nu...

Bactiguards Christian Kinch och Johanna Adami deltar i seminarium under EU-mötet i Jönköping

Kampen mot resistenta bakterier kan vinnas men det behövs en enad europeisk strategi och en satsning på innovativ teknik. Det är huvudbudskapet när Christian Kinch och Johanna Adami vid det svenska medicinteknikföretaget Bactiguard deltar i ett seminarium den 7 juli då EU:s hälsoministrar sammanträder i Jönköping. Mötet för EU:s...