Avtal & upphandlingar

Halland har upphandlat Bactiguards urinvägskatetrar

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Ramavtalet gör det möjligt för Region Halland att med start den 1 oktober 2016 att köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar. ”Vi ser att behovet av att inkludera infektionshämmande produkter i det upphandlade sortimentet ökar. Region Halland följer nu...

Första ordern till Kina

Bactiguard har fått sin första order om 100 000 urinvägskatetrar från Kina, efter att företaget fick ett kinesiskt produktgodkännande för att sälja sina infektionsförebyggande urinvägskatetrar. Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem och är idag den tredje största dödsorsaken i västvärlden. I Kina är problemet starkt...

Lyckad lansering i Indien

Bactiguard deltog i januari för första gången på den årliga konferensen "Conference of Urological Society of India" tillsammans med den indiska distributören Biorad Medisys Pvt Ltd. Forumet var ett viktigt steg i lanseringen av Bactiguards infektionshämmande produktportfölj på den indiska marknaden. - Vårt deltagande var en succé och...