Bactiguard uppmärksammar World Sepsis Day

Sepsis är ett globalt hälsoproblem och var tredje till fjärde sekund dör någon av sepsis. World Sepsis Day arrangeras den 13 september varje år och är en möjlighet för människor över hela världen att öka medvetenheten och förena sig i kampen mot sepsis. I vår strävan att förebygga vårdrelaterade infektioner och rädda liv är Bactiguard en av huvudsponsorerna av evenemanget.

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när kroppens vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion. I sitt tidiga skeende förväxlas sepsis ofta med andra tillstånd, vilket fördröjer diagnos och möjlighet till rätt behandling. En fördröjd diagnos innebär en stor risk för patienten, eftersom sepsis snabbt leder till kollaps av vitala organ och i värsta fall till döden.

Sepsis är ett globalt hälsoproblem som drabbar mellan 27–30 miljoner människor varje år varav cirka 7–9 miljoner avlider. Det betyder ett dödsfall var 3–4 sekund. Mortaliteten varierar mellan 15 och över 50 % beroende på var i världen man bor. Många av de som överlever sepsis lider av sviterna av sjukdomen under återstoden av sina liv.

För att kunna behandla sepsis är det viktigt med en tidig diagnos. Följande symptom kan tyda på sepsis (källa: Sepsisfonden):

  • Skakfrossa och feber
  • Extrem sjukdomskänsla
  • Påverkat medvetande & sluddrigt tal
  • Snabb puls (utan anledning)
  • Illamående, kräkningar & diarré
  • Svår andningspåverkan

De flesta mikrober kan orsaka sepsis; bakterier, svamp, virus och parasiter. Uppskattningsvis kan upp till 50% av alla sepsisfall härledas till vårdrelaterade infektioner (VRI).1 Att förebygga VRI är därför av avgörande betydelse för att minska förekomsten av sepsis. Bactiguard räddar liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner som i sin tur kan utvecklas till sepsis.

Att minska antalet infektioner är bästa sättet att förebygga risken för sepsis.

Bactiguard är stolt sponsor av World Sepsis Day, för mer information: www.world-sepsis-day.org.
Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Source: www.world-sepsis-day.org
1. Eber MR et al. Arch Intern Med. 2010 Feb 22;170(4):347-53.PMID:20177037