Explosion vid kinesisk antibiotikafabrik resulterar i brist på livräddande antibiotika

Det råder för närvarande en global brist på antibiotika på grund av en fabriksexplosion i Kina för några månader sedan. Fabriken är en av få som producerar råvarorna för piperacillin/tazobactam, ett slags antibiotika som ges till inneliggande patienter med allvarliga infektioner, till exempel sepsis (blodförgiftning). Denna globala brist visar på att Sverige och andra länder måste ompröva sin upphandlingsstrategi för antibiotika.

Malin Grape, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, hävdar att detta är en oroande utveckling:
”Det här är ett viktigt antibiotikum som ofta används till svårt sjuka patienter på sjukhusen i Sverige och i resten av världen också. Systemet med bara ett fåtal tillverkare av viktiga substanser är ohållbart. ”
På regeringens uppdrag utreder nu Folkhälsomyndigheten hur Sverige ska säkra tillgången till både äldre och kommande nya sorters antibiotika.

Professor Otto Cars, grundare av ReAct, ett internationellt nätverk av specialister på antibiotikaresistens, kommenterade: ”Det är särskilt allvarligt nu när vi inte får tillgång till några nya preparat på väldigt lång tid. Då måste vi åtminstone kunna säkerställa tillgången till de gamla preparaten. Det här börjar bli ett så pass stort problem att det skulle behövas lyftas högt upp på den internationella dagordningen. ”

Den uppkomna bristen belyser det ökande behovet av att förebygga infektioner för att minska beroendet av antibiotikabehandlingar.

För mer information:   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6696106