Finansiell information

Bactiguard Årsredovisning 2015

Bactiguard Årsredovisning 2015 är nu publicerad. Bactiguard Årsredovisning 2015 finns nu tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 10 maj och kan beställas på info@bactiguard.se.

Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bactiguard och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella investerare samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet...

Bactiguard lanserar erbjudande, offentliggör prospekt och fastställer prisintervall inför noteringen på NASDAQ OMX Stockholm

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) och Bolagets huvudägare, Thomas von Koch genom Bactiguard B.V. samt Christian Kinch genom KK Invest AB, (”Huvudägarna”), har i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av B-aktierna i Bolaget...

Bactiguard offentliggör rapporten för första kvartalet 2014

Bactiguard rapporterar ökade intäkter, förbättrat rörelseresultat och förstärker ledningen i bolaget Året började starkt. Vi ökade intäkterna och förbättrade rörelseresultatet. Bactiguards verksamhet växer och vi etablerar oss på fyra nya, viktiga marknader i Latinamerika genom vårt partnerskap med Promedon. Vi ser en stor...

Delårsrapport för Bactiguard Holding AB, jan-juni 2013

Delårsrapport för Bactiguard Holding AB 2013, är nu tillgänglig och finns som pdf. Delårssrapport Q2 Bactiguard Holding AB För mer information, vänligen kontakta: Martin Öhman, CFO, Bactiguard Tel: +46 8 440 58 61 martin.ohman@bactiguard.se eller Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard Tel: +46 8 440 58...

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB 2012

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB 2012, är nu tillgänglig och finns som pdf. Annual Report 2012 – Bactiguard Holding AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Martin Öhman, CFO, Bactiguard Tel: +46 8 440 58 61 martin.ohman@bactiguard.se eller Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard Tel: +46 8 440 58 64...

Delårsrapport för Bactiguard Holding AB, januari-mars 2013

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB, januari – mars 2013 är nu publicerad och finns tillgänglig som pdf. Delårsrapport jan-mars 2013, Bactiguard Holding AB > För mer information, vänligen kontakta: Martin Öhman, CFO, Bactiguard Tel: +46 8 440 58 61 martin.ohman@bactiguard.se eller Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör,...

Delårsrapport för Bactiguard Holding AB, januari – september 2012

Delårsrapporten för januari – september 2012 är nu publicerad och finns tillgänglig som pdf. Delårsrapport jan-sept 2012, Bactiguard Holding AB (pdf) > För mer information, vänligen kontakta: Martin Öhman, CFO, Bactiguard Tel: +46 8 440 58 61 martin.ohman@bactiguard.se eller Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard...

Delårsrapport för Bactiguard Holding AB, januari – juni 2012

Delårsrapporten för januari – juni 2012 är nu publicerad och finns tillgänglig som pdf. Delårsrapport jan-jun 2012, Bactiguard Holding AB > För mer information, vänligen kontakta: Martin Öhman, CFO, Bactiguard Tel: +46 8 440 58 61 martin.ohman@bactiguard.se eller Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard Tel: +46 8...

Kvartalsrapport för Bactiguard Holding AB, januari – mars 2012

Kvartalsrapporten för januari – mars 2012 är nu publicerad och finns tillgänglig som pdf. Kvartalsrapport januari-mars 2012 Bactiguard Holding AB (pdf) > För mer information, vänligen kontakta: Martin Öhman, CFO, Bactiguard Tel: +46 8 440 5880 martin.ohman@bactiguard.se eller Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard...