Update from Bactiguard Wound Care at EWMA

Last week, Bactiguard’s Wound Care specialist team made a stamp at the EWMA 2023 in Milan. As the largest wound care conference in Europe, EWMA (European Wound Management Association) brings together renowned medical professionals and thought leaders in the wound care field. Bactiguard’s booth #39, highlighted by the Hydrocyn aqua® drop,...

Ny publikation om Bactiguard Wound Care – positiva resultat med Hydrocyn Aqua-behandling

I en nyligen publicerad publikation i tidskriften Wounds Asia (2023, volym 6, nummer 1) visade behandling av kroniska sår med Bactiguard Wound Care’s Hydrocyn Aqua goda resultat. Fem patienter med olika typer av kroniska sår behandlades med Hydrocyn Aqua. Sårläkningsprocessen dokumenterades genom att fotografera såret och mäta dess...

First-in-man clinical study with Bactiguard coated trauma implants published

Good outcome for severe open fractures when treated with Bactiguard coated trauma implants, first-in-man study shows Fracture-related infections are a feared post-operative complication with dire consequences for the patient and high costs for the healthcare systems. It may lead to nail failure, revision surgeries, nail removal and in certain...

Vi kan förhindra och rädda liv

Varje år dör minst 11 miljoner människor av sepsis. Sepsis orsakas alltid av en infektion och är därmed den dödsorsak som mest framgångsrikt kan förebyggas. För att öka medvetenheten om hur vi kan förebygga och identifiera tecken på sepsis, arrangeras årligen World Sepsis Day. Sepsis återfinns överst på listan över dödsorsaker...

Halverad risk för ventilatorassocierad lunginflammation med Bactiguards teknologi

En ny studie från Liège, Belgien, visar att användningen av Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtuber reducerar ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) med 53% hos intensivvårdspatienter. Studien VITAL presenterades på European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) i början av oktober där den utsågs till ett av de sex...

Sepsis börjar alltid med en infektion – orsakar 11 miljoner dödsfall varje år.

Sepsis återfinns överst på listan över dödsorsaker som går att förbygga, men väldigt få människor vet vad det är och vilka konsekvenser det får. Globalt drabbas årligen ca 49 miljoner människor, 11 miljoner av dem dör. För att öka medvetenheten om hur vi kan förebygga och identifiera tecken på sepsis, arrangeras World Sepsis...

Så hjälper Bactiguard till att förebygga infektioner och rädda liv

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid. Hotet kallas ofta för “den tysta tsunamin” och kan potentiellt omintetgöra hundra år av medicinska framsteg, enligt WHO. För att motverka resistensen behöver vi arbeta för att förebygga infektioner i sjukvården och i vår vardag – en utmaning som det svenska...

46% av svårt sjuka covid-19-patienter utvecklade VRI enligt en ny studie

En ny italiensk publikation har tittat närmre på vårdrelaterade infektioner (VRI) hos svårt sjuka covid-19-patienter. 774 patienter med covid-19 som behandlades på intensivvårdsavdelningar (IVA) på 8 olika sjukhus i Italien ingick i studien. Publikationen1 visar att 46% av de svårt sjuka covid-19-patienterna utvecklade VRI, varav 38 %...

Bactiguards VD intervjuad i Affärsvärlden

I senaste numret av Affärsvärlden intervjuas VD Cecilia Edström med fokus på hur bolaget ska växa och utvecklas. Bactiguard rustar för tillväxt - behovet av infektionsprevention är här för att stanna. "Aktiemarknadens värdering visar att det finns ett förtroende för att vi ska kunna få till fler licensaffärer, expandera till fler...