Multiresistenta bakterier

Bekämpa AMR genom ökad medvetenheten

Tänk om lunginflammationer och urinvägsinfektioner inte gick att behandla? Antibiotikaresistens kan leda till att vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation blir svårbehandlade i framtiden och i värsta fall kan leda till döden.  WHO:s initiativ World Antibiotic Awareness Week börjar idag och syftar till att öka medvetenheten...

The Economist målar upp en skrämmande bild av framtiden

I ett framtidsscenario hämtat från 2041 beskriver The Economist hur världen reagerade för sent på problematiken med antibiotikaresistens. Om antibiotikan slutar fungera, kommer superbakterierna att få fritt spelrum. Enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet1 i november 2018, dör mer än 33 000 människor...

Socialminister Lena Hallengren lyfter fram Bactiguard som ett bra exempel i Indien

I en intervju med Times of India nämner Socialminister Lena Hallengren  Bactiguard som exempel på ett svenskt bolag som bidrar till att utveckla sjukvården i Indien. Under en delegationsresa till Indien  gjorde den indiska tidningen Times of India en intervju med socialminister Lena Hallengren, om partnerskapet mellan Indien och...

Spela WHO:s interaktiva spel och lär dig mer om antibiotika

Den pågående World Antibiotic Awareness Week är en årlig global kampanj initierad av WHO, i syfte att öka medvetenheten om antibiotikaresistens. Med ökad kunskap hoppas man kunna bromsa framväxten och minska spridningen. Nu kan alla lära sig mer genom ett interaktivt spel som WHO tagit fram. Världens viktigaste läkemedel riskerar snart...

Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel

Modern, avancerad sjukvård är beroende av fungerande antibiotika. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om inte utvecklingen bromsas kan vanliga infektioner bli svåra att behandla och rentav omöjliga att bota. Prematurvården är ett exempel där multiresistenta...

Världshälsoorganisationen (WHO) antar en resolution i kampen mot sepsis

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu antagit en resolution för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av sepsis. Man uppmanar medlemsländerna att intensifiera arbetet för att förebygga infektioner och därmed även minska spridningen av antibiotikaresistens. Beslutet i sig fokuserar på ett antal viktiga åtgärder: att...

Bactiguard lanserar verktyg för att reducera vårdrelaterade infektioner

Urinvägsinfektioner i samband med behandling med kvarliggande urinvägskatetrar är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. De orsakar lidande för patienterna och är en ekonomisk börda för sjukvården. Dessutom kan infektionerna leda till allvarligare komplikationer, bland annat blodförgiftning. Eftersom de behandlas med...