Vårdrelaterade infektioner

Ny studie visar 39% reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub

En nyligen publicerad studie på Bactiguards endotrakealtub BIP ETT visar en signifikant reduktion av både ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) och användningen av antibiotika. Den randomiserade kontrollerade studien med 180 intensivvårdspatienter, publicerades i Balcan Medical Journal i mars 2022.  Syftet med studien var att...

Halverad risk för ventilatorassocierad lunginflammation med Bactiguards teknologi

En ny studie från Liège, Belgien, visar att användningen av Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtuber reducerar ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) med 53% hos intensivvårdspatienter. Studien VITAL presenterades på European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) i början av oktober där den utsågs till ett av de sex...

Sepsis börjar alltid med en infektion – orsakar 11 miljoner dödsfall varje år.

Sepsis återfinns överst på listan över dödsorsaker som går att förbygga, men väldigt få människor vet vad det är och vilka konsekvenser det får. Globalt drabbas årligen ca 49 miljoner människor, 11 miljoner av dem dör. För att öka medvetenheten om hur vi kan förebygga och identifiera tecken på sepsis, arrangeras World Sepsis...

Så hjälper Bactiguard till att förebygga infektioner och rädda liv

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid. Hotet kallas ofta för “den tysta tsunamin” och kan potentiellt omintetgöra hundra år av medicinska framsteg, enligt WHO. För att motverka resistensen behöver vi arbeta för att förebygga infektioner i sjukvården och i vår vardag – en utmaning som det svenska...

The Economist målar upp en skrämmande bild av framtiden

I ett framtidsscenario hämtat från 2041 beskriver The Economist hur världen reagerade för sent på problematiken med antibiotikaresistens. Om antibiotikan slutar fungera, kommer superbakterierna att få fritt spelrum. Enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet1 i november 2018, dör mer än 33 000 människor...

Vårdrelaterade infektioner leder till flest dödsfall

En ny analys från Socialstyrelsen visar att vårdrelaterade infektioner är en av de vårdskador som leder till flest dödsfall. Lunginflammation och sepsis är de vanligaste bakomliggande orsakerna. De vårdskador som främst leder till dödsfall är vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador efter kirurgi....

Socialminister Lena Hallengren lyfter fram Bactiguard som ett bra exempel i Indien

I en intervju med Times of India nämner Socialminister Lena Hallengren  Bactiguard som exempel på ett svenskt bolag som bidrar till att utveckla sjukvården i Indien. Under en delegationsresa till Indien  gjorde den indiska tidningen Times of India en intervju med socialminister Lena Hallengren, om partnerskapet mellan Indien och...

Spela WHO:s interaktiva spel och lär dig mer om antibiotika

Den pågående World Antibiotic Awareness Week är en årlig global kampanj initierad av WHO, i syfte att öka medvetenheten om antibiotikaresistens. Med ökad kunskap hoppas man kunna bromsa framväxten och minska spridningen. Nu kan alla lära sig mer genom ett interaktivt spel som WHO tagit fram. Världens viktigaste läkemedel riskerar snart...

Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel

Modern, avancerad sjukvård är beroende av fungerande antibiotika. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om inte utvecklingen bromsas kan vanliga infektioner bli svåra att behandla och rentav omöjliga att bota. Prematurvården är ett exempel där multiresistenta...

Bactiguard uppmärksammar World Sepsis Day, 13 september

Sepsis är fortfarande den vanligaste dödsorsaken till följd av en infektion, trots stora framsteg inom modern medicin som vacciner och antibiotika. Var 3–4 sekund dör en person av sepsis någonstans i världen. World Sepsis Day äger rum den 13 september varje år och är ett tillfälle för människor över hela världen att förena sig i...

Patienter föredrar Bactiguard i svensk undersökning

På ”Urologidagarna” som just nu pågår i Göteborg och arrangeras av Svensk Urologisk Förening, presenterades igår en undersökning av Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, BIP Foley Catheter Silicone. Undersökningen visar att 28 av 31 patienter som bytte från en standardkateter till BIP Foley-kateter, upplevde att bytet...

”Erkännande av sepsis som en globalt prioriterad hälsofråga – WHOs resolution” i New England Journal of Medicine

Den 29 juni 2017 publicerade den prestigefyllda New England Journal of Medicine en artikel som förklarar hur Global Sepsis Alliance (GSA) ser på Världshälsoorganisationens (WHOs) resolution om att förbättra förebyggande, diagnos och behandling av sepsis. Begreppet ”sepsis” har förekommit åtminstone sedan Hippokrates tid och beskrevs...

Världshälsoorganisationen (WHO) antar en resolution i kampen mot sepsis

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu antagit en resolution för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av sepsis. Man uppmanar medlemsländerna att intensifiera arbetet för att förebygga infektioner och därmed även minska spridningen av antibiotikaresistens. Beslutet i sig fokuserar på ett antal viktiga åtgärder: att...

Bactiguard sponsrar World Sepsis Day

Bactiguard är nu en stolt sponsor av World Sepsis Day som startats av the Global Sepsis Alliance. Sepsis är den främsta dödsorsaken kopplat till infektioner och påverkar mer än 30 miljoner människor per år, varav 6 till 8 miljoner dör.[1] . Patienter som överlever lider av konsekvenserna resten av livet. The Global Sepsis Alliance...

Blodinfektioner den vanligaste typen av vårdrelaterad infektion för barn i intensivvården (IVA) i Europa

En studie publicerad av The Lancet Infectious Diseases visar att förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) var  högst inom pediatriska intensivvårdsavdelningar (IVA,) där vart sjätte barn drabbas av en infektion. På neonatal-intensiven drabbas vart tionde barn av infektion. Studien baserades på data från European Center for...

Bactiguard lanserar verktyg för att reducera vårdrelaterade infektioner

Urinvägsinfektioner i samband med behandling med kvarliggande urinvägskatetrar är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. De orsakar lidande för patienterna och är en ekonomisk börda för sjukvården. Dessutom kan infektionerna leda till allvarligare komplikationer, bland annat blodförgiftning. Eftersom de behandlas med...

APIC Internationella infektionsförebyggande veckan

Denna vecka pågår den årliga internationella infektionsförebyggande veckan (IIPW), i syfte att öka medvetenheten om den roll infektionsbekämpning spelar för att förbättra patientsäkerheten. IIPW organiseras av den USA baserade föreningen för yrkesverksamma inom infektionskontroll och epidemiologi (APIC) som är den ledande...

World Sepsis Day belyser allvaret med infektioner

World Sepsis Day är ett samarbetsprojekt som organiseras av Global Sepsis Alliance tillsammans med diverse privata aktörer med målet att öka medvetenheten om en av de vanligaste, men minst kända, sjukdomarna. Sepsis är den främsta dödsorsaken från infektion och dödar fler människor än cancer i utvecklingsländerna. Sepsis, även känd...

Utvecklar en ny generation katetrar

Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett europeiskt forskningsbidrag, som syftar till att utveckla en ny generation blodkatetrar, med nya smarta biomaterial för medicintekniska produkter. Teknologin kommer att utvecklas i ett gemensamt projekt med BioInteractions i Storbritannien och Bactiguard. Projektet finansieras av VINNOVA och...

Halland har upphandlat Bactiguards urinvägskatetrar

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Ramavtalet gör det möjligt för Region Halland att med start den 1 oktober 2016 att köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar. ”Vi ser att behovet av att inkludera infektionshämmande produkter i det upphandlade sortimentet ökar. Region Halland följer nu...

Bactiguard instiftar UTF stipendium

Bactiguard instiftar ett stipendium i samarbete med nordiska Uroterapeutiska föreningen (UTF). Stipendiet ska inspirera till forskning som bidrar till förbättrad vård och till minskning av vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter i urinvägarna. - Vi är glada över Bactiguards initiativ till att inrätta ett...

Första ordern till Kina

Bactiguard har fått sin första order om 100 000 urinvägskatetrar från Kina, efter att företaget fick ett kinesiskt produktgodkännande för att sälja sina infektionsförebyggande urinvägskatetrar. Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem och är idag den tredje största dödsorsaken i västvärlden. I Kina är problemet starkt...

Lyckad lansering i Indien

Bactiguard deltog i januari för första gången på den årliga konferensen "Conference of Urological Society of India" tillsammans med den indiska distributören Biorad Medisys Pvt Ltd. Forumet var ett viktigt steg i lanseringen av Bactiguards infektionshämmande produktportfölj på den indiska marknaden. - Vårt deltagande var en succé och...

Uroterapeutisk Förenings konferens i Oslo 20-22 Maj 2015

Bactiguard var på plats när omkring 200 uroterapeuter från Norge, Sverige och Danmark deltog i den årliga nordiska konferensen UTF, den 20 – 22 maj, som den här gången arrangerades i Oslo. Uroterapeuterna är en viktig expertgrupp i behandlingen av patienter och de är drivande när det gäller beslut om användning av urinvägskatetrar. I...

Vårdrelaterade infektioner ökar i Sverige

Vårens nationella mätning av vårdrelaterade infektioner från Sveriges Kommuner och Landsting visar att andelen vårdrelaterade infektioner ökar jämfört med föregående år, från 8,9 till 9,6 procent. Ökningen är relativt liten, men utvecklingen går åt fel håll och resultatet varierar kraftigt mellan olika regioner och landsting....

Bactiguard i Almedalen

SVENSK INNOVATIONSKRAFT INOM LIFE SCIENCE OCH HÄLSA – EN FRAMGÅNGSSAGA MED LYCKLIGT SLUT? Bactiguard medverkade i seminarieserien “Vård i världsklass kräver forskning i världsklass” som ägde rum 3-5 juli på Almedalens Forskningsscen och arrangerades av Reformklubben. Läs mer i Almedalens Forskningsscen 2012 – program (pdf) >...

Bactiguards Christian Kinch och Johanna Adami deltar i seminarium under EU-mötet i Jönköping

Kampen mot resistenta bakterier kan vinnas men det behövs en enad europeisk strategi och en satsning på innovativ teknik. Det är huvudbudskapet när Christian Kinch och Johanna Adami vid det svenska medicinteknikföretaget Bactiguard deltar i ett seminarium den 7 juli då EU:s hälsoministrar sammanträder i Jönköping. Mötet för EU:s...