Världens viktigaste läkemedel kan snart sluta fungera

Antibiotikaresistensen ökar till allt farligare nivåer i alla delar av världen enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Nya resistensmekanismer dyker upp, sprids och hotar vår förmåga att kunna behandla vanliga infektioner. Utan snabba restriktiva åtgärder riskerar vi en framtid där infektioner och småsår återigen kan leda till döden. ”World Antibiotic Awareness Week” är en global och årligt återkommande kampanj initierad av WHO för att lyfta fram antibiotikaresistensen i rampljuset.

Temat för årets pågående World Antibiotic Awareness Week är ”Think twice, seek advice”, med innebörden att antibiotikaanvändning alltid ska föregås av rådgivning med kvalificerad sjukvårdspersonal. WHO understryker att antibiotika är en dyrbar resurs och det är viktigt att alltid få rådgivning före användning för att få den mest lämpade behandlingen. Endast en ansvarsfull antibiotikaanvändning bidrar till att minska hotet kring antibiotikaresistens.

Antibiotika är läkemedel som används för att förebygga och behandla bakterieinfektioner. När bakterierna förändras som ett svar på användningen av dessa läkemedel uppkommer antibiotikaresistens. Läkemedlen blir då ineffektiva och infektioner kvarstår i kroppen. Det är själva bakterierna, inte människor eller djur, som blir antibiotikaresistenta. Bakterier som utvecklar antibiotikaresistens kallas ibland ”superbugs”.

Utan tillgång till effektiva antibiotika som kan användas i både förebyggande syfte och för behandling av infektioner, blir medicinska ingrepp som t.ex. organtransplantation, cancer-kemoterapi och större operationer väldigt riskfyllda. Antibiotikaresistens ökar också sjukvårdskostnaderna på grund av längre sjukhusvistelser och ett ökat behov av intensivvård. Det leder också till ökad dödlighet. Att effektivt förebygga infektioner är därför en hörnsten i en säker och kvalitativ vård. Varje infektion som kan förhindras, betyder en antibiotikakur mindre.

Syftet med World Antibiotic Awareness Day är att uppmärksamma att antibiotikaresistens är ett globalt hälsoproblem och att skapa medvetenhet kring behovet av att begränsa användningen för att bevara effekten av antibiotika. WHO vill öka insikten hos bland annat individer, vårdpersonal, jordbruksnäring och regeringar att de alla måste ta ett större ansvar för den ökande antibiotikaresistensen, uppmuntra till beteendeförändring och förmedla budskapet att enkla åtgärder faktiskt kan göra skillnad.

WHO har i samband med World Antibiotic Awareness Week skapat ett interaktivt spel där man kan lära sig mer om antibiotikaresistens och infektionsprevention. På deras kampanjsida finns också ett quiz: ”Vad vet du om antibiotikaresistens?”

Läs mer och testa dina kunskaper! http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/

Källa: Världshälsoorganisationen, WHO; www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/