Världshälsoorganisationen (WHO) antar en resolution i kampen mot sepsis

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu antagit en resolution för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av sepsis. Man uppmanar medlemsländerna att intensifiera arbetet för att förebygga infektioner och därmed även minska spridningen av antibiotikaresistens.

Beslutet i sig fokuserar på ett antal viktiga åtgärder: att vårdpersonal bättre ska känna igen och behandla sepsis, att förbättra rapporteringen av fallen och att främja forskning för att utveckla verktyg för diagnostik och behandling. Resolutionen uppmuntrar vidare till utveckling av riktlinjer hur man kan förebygga sepsis och uppmanar medlemmarna att utveckla infrastrukturen för att minska den kliniska och ekonomiska bördan.

Resolutionen antogs efter ett s.k. ”Side Event on Sepsis”, som arrangerades gemensamt av det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet, den Internationella Alliansen av Patientorganisationer (IAPA) och Global Sepsis Alliance. Bactiguard som stolt sponsor av Global Sepsis Alliance deltog i evenemanget i Geneve förra veckan.

Att tidigt upptäcka sepsis är av yttersta vikt för att rädda liv. Sepsis uppstår när kroppens vävnader och organ tar skada till följd av kroppens reaktion på en infektion. Infektioner kan vara ett resultat av bakterier, virus, svamp och parasiter, med bakterieinfektioner som de vanligaste utlösarna. Antibiotikaresistens gör det allt svårare att behandla bakterieinfektioner och hindra dem att utvecklas till sepsis.

Uppskattningsvis kan 50% av sepsisfallen härledas från vårdrelaterade infektioner (VRI)[1], vilket inkluderar kateterrelaterade urinvägsinfektioner, ventilatorassocierad lunginflammation och kateterrelaterade blodinfektioner kan alla leda till sepsis. Bactiguard har åtagit sig att minska förekomsten av sepsis genom Bactiguard Infection Protection-produktportföljen och utbildningsprogrammet (BIP CIP) som adresserar de vanligast förekommande vårdrelaterade infektionerna.

För att se WHO:s beslut i sin helhet, vänligen klicka här

World Sepsis Day äger rum årligen den 13 september, läs mer här


[1] Eber MR et al. Arch Intern Med. 2010 Feb 22;170(4):347-53.PMID:20177037