Pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 juli 2022

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2022 torsdagen den 14 juli 2022 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 14 juli kl. 11.00, där VD Anders Göransson och CFO Carin Jakobson...

Tredje generationens patent för Bactiguard-teknologin kommer att beviljas

Bactiguard har informerats om att European Patent Office (EPO) avser att bevilja ett europeiskt patent för Bactiguards teknologi. Det nya patentet, som är tredje generationen, kommer att ge omfattande världsomspännande skydd för Bactiguard-teknologin fram till 2039. - Vi är mycket glada över att EPO har bekräftat att den nya generationen...

Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare, Christian Kinch, Thomas von Koch och Jan Ståhlberg, att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av de tre huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard. Bolagets huvudägare har erbjudit...

Bactiguard bistår sjukvården i Ukraina med intensivvårdsprodukter

Sjukhusen i Ukraina efterfrågar utrustning för att klara av vårdbehoven i landet sedan kriget brutit ut. Genom läkarnätverket Razom på Karolinska Universitetssjukhuset och med assistans av Ukrainas ambassad, kan Bactiguard nu skicka intensivvårdsutrustning som den ukrainska sjukvården specifikt har bett om och behöver. ”Det känns...

Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub nu publicerad – visar signifikant reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation

VITAL-studien, av professor Pierre Damas och hans forskargrupp, har nu publicerats i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care. Studien visar en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac). Den...