Pressmeddelanden

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2015

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2015 i Stockholm. Vid årsstämman 2014 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, kontaktar de tre röstmässigt största...

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande

Regulatorisk

Under morgonen idag distribuerades rapporten för Bactiguard Holding AB (publ). Det pressmeddelande som distribuerades var korrekt, men rapporten som medföljde utskicket avsåg det andra, istället för det tredje kvartalet, vilket vi beklagar. En rättelse distribuerades så snart felet uppmärksammades,...

Rättelse av tidigare utskick: Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 november

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet fredag den 14 november kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 14 november klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguard rekryterar ny marknadschef

Regulatorisk

Bactiguard stärker försäljnings- och marknadsorganisationen genom rekryteringen av Nina Nilsson som marknadschef. Utöver marknadsföring kommer Nina Nilsson fokusera på att utveckla försäljningen på den svenska marknaden. "Bactiguard befinner sig i en stark expansionsfas. Att bygga kompetens inom försäljning och marknad för att stötta...

Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i Portugal genom ett exklusivt distributörsavtal med Socime Medical Ltd, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. ”Att expandera vår marknadsnärvaro i Europa är en viktig del av Bactiguards strategi. Genom att etablera oss på den portugisiska marknaden tar vi ett viktigt steg i den...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för andra kvartalet den 15 augusti

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör rapporten för andra kvartalet 2014 den 15 augusti kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 15 augusti klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt...

Meddelande om prisstabilisering i Bactiguard Holding

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) har utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen i Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”), genomföra stabiliseringstransaktioner....

Bactiguard expanderar i södra Afrika

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i södra Afrika och har tecknat exklusiva distributörsavtal för sju länder söder om Sahara, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. En första order på urinvägskatetrar har redan levererats till Zambia. Ordern på urinvägskatetrar till Zambia är primärt avsedd för universitetssjukhuset i...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I juni 2014 har antalet aktier och röster i Bactiguard ökat med 12 786 373 B-aktier och lika många röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av de emissionsbeslut som fattats i samband med erbjudandet om förvärv av B-aktier i Bactiguard vid bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm. Aktiekapitalet i...

Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONKONG ELLER JAPAN Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bactiguard och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för...