Pressmeddelanden

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2015

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2015 i Stockholm. Vid årsstämman 2014 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, kontaktar de tre röstmässigt största...

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande

Regulatorisk

Under morgonen idag distribuerades rapporten för Bactiguard Holding AB (publ). Det pressmeddelande som distribuerades var korrekt, men rapporten som medföljde utskicket avsåg det andra, istället för det tredje kvartalet, vilket vi beklagar. En rättelse distribuerades så snart felet uppmärksammades,...

Rättelse av tidigare utskick: Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 november

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet fredag den 14 november kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 14 november klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguard rekryterar ny marknadschef

Regulatorisk

Bactiguard stärker försäljnings- och marknadsorganisationen genom rekryteringen av Nina Nilsson som marknadschef. Utöver marknadsföring kommer Nina Nilsson fokusera på att utveckla försäljningen på den svenska marknaden. "Bactiguard befinner sig i en stark expansionsfas. Att bygga kompetens inom försäljning och marknad för att stötta...

Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i Portugal genom ett exklusivt distributörsavtal med Socime Medical Ltd, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. ”Att expandera vår marknadsnärvaro i Europa är en viktig del av Bactiguards strategi. Genom att etablera oss på den portugisiska marknaden tar vi ett viktigt steg i den...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för andra kvartalet den 15 augusti

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör rapporten för andra kvartalet 2014 den 15 augusti kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 15 augusti klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt...

Meddelande om prisstabilisering i Bactiguard Holding

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) har utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen i Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”), genomföra stabiliseringstransaktioner....

Bactiguard expanderar i södra Afrika

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i södra Afrika och har tecknat exklusiva distributörsavtal för sju länder söder om Sahara, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. En första order på urinvägskatetrar har redan levererats till Zambia. Ordern på urinvägskatetrar till Zambia är primärt avsedd för universitetssjukhuset i...

Fakta om Bactiguards teknologi

Bactiguards beprövade och patenterade teknologi är bolagets viktigaste tillgång. Med anledning av artiklar i tidningen Svenska Dagbladet vill Bactiguard därför klargöra viktiga fakta. I tidningen Svenska Dagbladet publiceras idag en artikel som handlar om Bactiguards teknologi. Eftersom artikeln inte ger en rättvisande bild vill Bolaget...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I juni 2014 har antalet aktier och röster i Bactiguard ökat med 12 786 373 B-aktier och lika många röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av de emissionsbeslut som fattats i samband med erbjudandet om förvärv av B-aktier i Bactiguard vid bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm. Aktiekapitalet i...

Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONKONG ELLER JAPAN Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bactiguard och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för...

Inbjudan lunchpresentation: Bactiguard till börsen

Tisdagen den 10 juni bjuder Bactiguard och VD Johan Rugfelt in till en lunchpresentation för media och analytiker i samband med bolagets aviserade börsnotering. Tid: 11:45-12:45, lunchmacka serveras från kl 11.30 Plats: Bactiguards huvudkontor, Biblioteksgatan 25, Stockholm Föranmäl er gärna till Birgitta...

Bactiguard lanserar erbjudande, offentliggör prospekt och fastställer prisintervall inför noteringen på NASDAQ OMX Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) och Bolagets huvudägare, Thomas von Koch genom Bactiguard B.V. samt Christian Kinch genom KK Invest AB, (”Huvudägarna”), har i...

Bactiguards teknologi får regulatoriskt klartecken i Kina

Den 4 juni 2014 meddelade en expertpanel vid kinesiska Center for Medical Device Evaluation (CMDE) att den kommer att godkänna Bactiguards urinvägskatetrar (BIP Foleys). Detta är ett stort steg mot slutligt regulatoriskt godkännande och försäljningsstart i Kina. Det viktigaste steget mot att nå regulatoriskt godkännande för BIP Foleys...

Uppdaterad information angående kvittningsemission avseende Bactiguards obligationslån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Informationen om det sammanlagda nominella värdet av obligationer som kvittas mot aktier, vilken kommunicerades av Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) i pressmeddelande rubricerat...

Professor Kenneth Chien Scientific Advisor till Bactiguard

Professor Kenneth Chien blir Scientific Advisor till Bactiguard och kommer även att leda bolagets Scientific Board. Professor Chien är en internationellt erkänd auktoritet och pionjär inom hjärtforskning. 2013 rekryterades han till Karolinska Institutet från Harvard-universitetet i USA. Vårdrelaterade infektioner är ett växande, globalt...

Kvittningsemission avseende Bactiguards obligationslån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Den 23 maj 2014 tillkännagav Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) att obligationsinnehavare i Bolaget skulle komma att erbjudas* möjlighet att kvitta sina obligationer mot aktier i...

Bactiguards BIP Foley katetrar godkända för nya patientgrupper

Bactiguards BIP Foley katetrar i latex och silikon har blivit godkända för nya grupper av patienter. Godkännandet* avser patienter i behov av suprapubisk kateterisering och långtidsanvändning. ”I Bactiguards tillväxtstrategi ingår att addera nya produkter och nya tillämpningar av existerande produkter till vår produktportfölj....

Bactiguard inleder samarbete med MAQUET inom intensivvård

Bactiguard och MAQUET Critical Care AB (MAQUET), ett bolag i Getingekoncernen, inleder ett samarbete för att utveckla Bactiguard®-belagda kateterar för intensivvårdspatienter. Bactiguard har som strategi att expandera licensverksamheten. MAQUETs mål är att utöka portföljen av avancerade monitoreringsprodukter för användning inom...

Information rörande Bactiguards företagsobligation

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard”) har idag i ett pressmeddelande offentliggjort sin avsikt att fullfölja en börsnotering av Bactiguard på NASDAQ OMX Stockholm. Börsintroduktionen...

Bactiguard planerar börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard”) bekräftar sin avsikt att genomföra en börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm. Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, att godkännande...

Villkorsändringen avseende Bactiguards obligationslån godkänd

Den 10 april 2014 kallade Bactiguard fordringshavarna i bolagets obligationslån 2011/2016 till fordringshavarmöte för att besluta om en föreslagen villkorsändring. Genom ett skriftligt omröstningsförfarande, som avslutades den 8 maj 2014, har fordringshavarna godkänt villkorsändringen. De nya villkoren...

Bactiguard stärker ledningen med Cecilia Edström som tillförordnad kommunikationsdirektör

Bactiguard förstärker ledningen med Cecilia Edström som har bred erfarenhet av kommunikation, strategi och finans från några av Stockholmsbörsens största företag. Cecilia Edström har som konsult utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör i Bactiguard och kommer även att ingå i företagsledningen. Bactiguard är inne i en stark...

Bactiguards årsstämma samt årsredovisning 2013

Pressmeddelande 25 april 2014Vid årsstämman i Bactiguard Holding AB (publ) den 24 april 2014 beslutades följande: Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2013 samt beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 skulle lämnas och att Bolagets...

Bactiguard offentliggör rapporten för första kvartalet 2014

Bactiguard rapporterar ökade intäkter, förbättrat rörelseresultat och förstärker ledningen i bolaget - Året började starkt. Vi ökade intäkterna och förbättrade rörelseresultatet. Bactiguards verksamhet växer och vi etablerar oss på fyra nya, viktiga marknader i...

Bactiguard expanderar på fyra nya marknader i Latinamerika

English version attached as .pdf Bactiguard har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Promedon om att sälja hela Bactiguards portfölj av produkter i Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko. Genom detta partnerskap exanderar Bactiguard sin marknadsnärvaro till 41 marknader globalt.  Det svenska medicinteknikbolaget Bactiguard har tecknat...

Investerarmöte

Fredagen den 25 april klockan 15.00 kommer ett investerarmöte att hållas för att presentera Bactiguards kvartalsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2014. Mötet avser även behandla den sedan tidigare föreslagna villkorsändringen avseende obligationslånet 2011/2016. Mötet kommer att...

Samhall blir partner när Bactiguard växer

Det svenska medtechbolaget Bactiguard och Samhall AB har slutit ett avtal om bemanning av Bactiguards nya huvudkontor och produktions- och forskningsanläggning i Botkyrka. Avtalet löper över minst 10 år och innebär att Samhalls medarbetare kommer att arbeta vid tillverkningen av Bactiguards högteknologiska produkter....

Mia Arnhult blir styrelseledamot i Bactiguard

Medicinteknikföretaget Bactiguard förstärker styrelsen med Mia Arnhult som har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i entreprenörsföretag på och utanför börsen. Hon har idag styrelseuppdrag i börsnoterade Odd Molly, i lifescience bolaget Devyser samt i M2 Gruppen. Bactiguard annonserade tidigare i år att de undersöker förutsättningarna...

Investerarmöte

Fredagen den 21 februari klockan 15.00 kommer ett investerarmöte att hållas för att presentera Bactiguards bokslutkommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2013. Mötet kommer att hållas per telefon på följande nummer: Telefon nummer: +46 8-506 443 86 Pinkod: 598631# Bokslutkommunikén kommer att finnas tillgänglig på Bactiguards...