Pressmeddelanden

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i december och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionsförebyggande urinkatetrar och kommer att levereras...

Bactiguards endotrakealtuber godkända i Indien

Produktgodkännandet av Bactiguards endotrakealtuber för den indiska marknaden är klart, meddelar Ministry of Health & Family Welfare. Därmed kan Bactiguard erbjuda hela portföljen av produkter för effektiv och säker infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. Central Drugs Standard Control...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas onsdag 16 maj 2018 i Botkyrka.  Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Regulatorisk

Vi kan nu lägga åtta kvartal av stigande försäljning av vår egen produktportfölj baserat på rullande tolvmånaderssiffror bakom oss och det är mycket glädjande. Det innebär att fler och fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention, inte minst i Sverige där vi nyligen vann ytterligare en upphandling....

Bactiguard säkerställer treårig finansiering

Regulatorisk

Bactiguard har erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet på totalt 180 Mkr från Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), i form av en checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr. Kreditfaciliteten ersätter såväl nuvarande bankfinansiering som ett lån från bolagets huvudaktieägare.  ”Vi har under en tid...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 9 november 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 9 nov 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 9 nov kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap i Indien

Bactiguard har ingått ett partnerskap med Neon Laboratories Limited ("Neon") för norra, västra och östra delen av Indien, som täcker majoriteten av den indiska befolkningen. Neon är en familjeägd tillverkare och distributör av läkemedel och medicintekniska produkter, med en omsättning på över 85 miljoner dollar. Företaget startade...

Bactiguard vinner upphandling i Västra Götaland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Västra Götalandsregionen (VGR), som möjliggör för sluten- och öppenvården samt regionens 49 kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år.  ”Vi är väldigt glada att...

Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Hongkong

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar för infektionsprevention i Hongkong är klart, meddelar Medical Device Control Office. Hongkong är en liten, men strategiskt viktig marknad eftersom den fungerar som referens för nya godkännanden och marknadsacceptans i grannlandet Kina.  Medical Device Control Office i Hongkong, har...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-hämmande urinkatetrar, som levereras i september och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionshämnade urinkatetrar och därmed lika stor som de tre...

Bactiguards centrala venkaterar godkända i Indien

Regulatorisk

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) i Indien är klart, meddelar Ministry of Health & Family Welfare. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO),...

Bactiguard utser ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Cecilia Edström, idag Senior Vice President Sales and New Business, till tillförordnad finansdirektör (CFO). Hon efterträder Fredrik Järrsten, som lämnar Bactiguard för att tillträda rollen som CFO i ett annat företag. Cecilia Edström tillträder sin nya befattning 15 september. ”Fredrik...

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Regulatorisk

Bactiguard räddar liv genom att förebygga vårdrelaterade infektioner. Försäljningen av vår egen produktportfölj har med andra kvartalets utveckling ökat sju kvartal i rad, baserat på rullande tolvmånaderssiffror. Det betyder att fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention. Värdet av levererade produkter...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 augusti 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 10 aug 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 10 aug kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Nya Team Bactiguard

Good to Great Tennis Academy och det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard AB offentliggjorde idag att de utvecklar sin tennissatsning med en satsning på yngre 13-14 års killar. Tillsammans kommer Good to Great Tennis Academy och Bactiguard skapa ett nytt Team Bactiguard som består av fem lovande tennisspelare i Sverige.  Satsningen...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en tredje stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinkatetrar, som levereras i juni och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en tredje stororder från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionshämnade urinkatetrar (BIP Foley) och därmed lika...

Region Skåne upphandlar Bactiguards katetrar

Bactiguard tecknar ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar från 1 augusti 2017. Kontraktet löper inledningsvis till 30 april 2018 och kan förlängas årsvis till och med 30 april 2020.  ”Vi har  verkligen haft  en framgångsrik inledning...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Sydafrika

Bactiguard har ingått partnerskap med Surgical Innovations Pty Ltd (“SI”), en division inom giganten Ascendis Health, den ledande distributören för hälso- och sjukvårdssektorn i Sydafrika.  “Surgical Innovations är en ledande distributör av medicintekniska produkter till både den offentliga och privata sjukvården och representerar...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Italien

Bactiguard har ingått partnerskap med Gada Italia Srl ("Gada"), en specialiserad och ledande distributör av medicintekniska produkter och integrerade sjukvårdstjänster. "Gada-koncernen är en ledande leverantör av integrerade vårdlösningar till offentliga och privata sjukhus i Italien och vi är övertygade om att de har den kompetens och...

Bactiguard vinner upphandling i Stockholm

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting (SLL) som möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år.  ”Stockholms Läns landsting är Sverige...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 18 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2016.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Delårsrapport för första kvartalet 2017

Regulatorisk

Stark finansiell inledning på 2017. Vi ökade intäkterna i första kvartalet med 58 % och nådde en EBITDA marginal om 33 %. Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver en ny licensaffär, är att vi har högre intäkter från C.R. Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader. Volymen sålda produkter i egen portfölj är lägre...

Bactiguard utser ny distributör i Brasilien

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Biodina för Brasilien.  ”Biodina har en mycket stark historia av att framgångsrikt introducera nya och avancerade produkter på den brasilianska marknaden och vi är väldigt glada över att ha dem som vår partner. Vi har inte varit nöjda med utvecklingen av försäljningen...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 4 maj 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 4 maj 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 4 maj kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguards årsredovisning 2016

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2016 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se  Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 5 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Denna...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd...

Bactiguard vinner upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Kalmar Läns Landsting. Kontraktet är en förlängning av det tidigare avtalet, gäller 4 år och möjliggör för vården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar.    ”Kalmar läns landsting har använt våra produkter de senaste 2 åren och nyligen beslutat att...

Bactiguard presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Bactiguard deltar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Operaterassen den 21 mars, kl. 08.00 då VD Christian Kinch presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för nionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker...

Ny klinisk studie från Hong Kong bekräftar minskade infektioner för långtidsanvändare

En nyligen genomförd, oberoende  klinisk studie från Hong Kong bekräftar att Bactiguard-belagda urinvägskatetrar reducerar antalet sympotomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner och att effekten är ännu större bland långtidsanvändare.  ”Givet vår lansering i Kina och Hong Kong är vi glada att studien bekräftar tidigare...

Bokslutskommuniké 2016 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2016 var på många sätt ett bra år för Bactiguard. Vi nådde med råge målsättningen att fördubbla volymen sålda produkter i vår egen portfölj och levererade ca 418 000 enheter. Vi fick genombrott både i Kina och i Indien, våra två nu största marknader och vi etablerade oss på ett flertal europeiska marknader, samtidigt som vi...

Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Regulatorisk

Bactiguard och Smartwise Sweden AB (Smartwise), har etablerat ett gemensamt utvecklingsprojekt för avancerade, Bactiguard-belagda vaskulära injektionskatetrar. Samtidigt har ett licensavtal tecknats. Smartwise kommer under 2017 att betala 2,5 miljoner USD för den exklusiva och globala rätten till Bactiguard-teknologin inom detta...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2016 den 9 februari 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2016 torsdagen den 9 februari 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 9 februari kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten...

Bactiguard expanderar i Mellanöstern

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Heal Pharma för Egypten. Produktregistreringsprocessen har inletts och lanseringen planeras till andra kvartalet 2017. ”Egypten är det folkrikaste landet i arabvärlden, med stora utmaningar inom sjukvårdssektorn. Vi är övertygade om att Bactiguards portfölj av produkter och...