Pressmeddelanden

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras innan årsskiftet och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 10 miljoner kronor.I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical till ett initialt...

Bactiguard utökar samarbetet med Mediplast i Europa

Bactiguard utökar samarbetet med Mediplast till att omfatta Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Det tidigare avtalet omfattade försäljning och distribution av Bactiguards infektionsförebyggande produktportfölj (BIP) i Skandinavien. Mediplast blir nu distributör av BIP-portföljen i sex europeiska...

Bactiguard Årets arbetsgivare 2018

Bactiguard mottog igår Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare. Priset, som kallats Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris, tilldelas företag och eldsjälar som visar vägen på arbetsmarknaden genom att öppna möjligheter för personer med funktionsvariationer. Vinnarna av Samhalls Visa vägen-pris tillkännagavs vid en ceremoni på...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Regulatorisk

Fortsatt stabil utveckling efter ett mycket starkt andra kvartalEfter ett mycket starkt andra kvartal var aktiviteten i tredje kvartalet lite lugnare, vilket är naturligt. De totala intäkterna var något högre än föregående år främst på grund av ökade licensintäkter från...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 6 november 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet tisdag den 6 november 2018 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 november kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström...

Bactiguards produktgodkännande i Egypten klart

Produktgodkännandet av Bactiguards urinkatetrar (Foley) för infektionsprevention i Egypten är nu klart, meddelar Ministry of Health. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention i regionens folkrikaste land.”Vi är äntligen igenom registreringsprocessen i...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2019, som kommer att hållas onsdag 15 maj vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2019 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Jan Ståhlberg...

Bactiguard inleder samarbete med Mediplast för Skandinavien

Bactiguard inleder ett exklusivt samarbete för försäljning och distribution i Sverige, Norge och Danmark med Mediplast, ett medicinteknikföretag och leverantör till sjukvården i hela Norden. Med hjälp av Mediplasts säljkår förbättras förutsättningarna att på kortare tid...

Bactiguards urinkateter nu tillgänglig i Västra Götaland

Bactiguard vann i oktober förra året en upphandling av urinkatetrar för Västra Götalandsregionen (VGR), men kontraktet som skulle startat i april i år överklagades på punkter som inte rörde Bactiguards sortiment. Nu har dom fallit som gör det möjligt för sluten- och öppenvården samt regionens 49 kommuner att från och med den 25...

Bactiguard vinner upphandling i Östergötland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Region Östergötland. Kontraktet är ett ramavtal som möjliggör för vårdpersonal att köpa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar i både latex och silikon, under minst 2 år. ”Det nya ramavtalet ger oss möjligheten att öka samarbetet med Region Östergötland, och vi...

Aktieägandet i Bactiguard breddas genom en transaktion omfattande 6,6 miljoner aktier

Regulatorisk

Huvudaktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ) breddar ägandet och ökar den fria floaten i bolagets aktie genom en försäljning av befintliga aktier till tre svenska institutionella ägare. Transaktionen omfattar totalt 6,63 miljoner B-aktier till kursen 39 kronor per aktie och det sammanlagda värdet uppgår till 258,6 miljoner kronor....

Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar

Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar; Female anpassad för kvinnors anatomi och Tiemann, som underlättar kateterisering av män. BIP Foley Catheter har visat sig minska risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion, vilket är vanligt förekommande vid användning av kvarliggande urinkatetrar. "Efterfrågan på våra BIP...

Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Regulatorisk

Andra kvartalet 2018 var händelserikt och finansiellt starkt, både intäkts- och lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade med mer än 40 procent och drevs framförallt av att vi mer än fördubblade försäljningen av vår egen produktportfölj. Samtidigt tecknade vi ett kombinerat distributions- och licensavtal för Kina som bidrog med nya...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 augusti 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet onsdag den 8 augusti 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 8 augusti kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar...

Bactiguard vinner CVK-upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit sin första svenska upphandling av centrala venkatetrar (CVK) för Region Skåne. Kontraktet är en ramavtal som möjliggör för sjukhusen i Skåne att köpa Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar (BIP CVC), under minst två år.   ”Universitetssjukhuset i Lund har återkopplat mycket positivt efter att de...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Tyskland

Bactiguard har etablerat ett nytt partnerskap med Asid Bonz GmbH (Asid Bonz) genom ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland omfattande samtliga produkter i Bactiguards portfölj. "Asid Bonz är en erfaren, välrenommerad och professionell partner som delar våra ambitioner att växa på den tyska marknaden genom att erbjuda premiumprodukter...

Bactiguard tar nästa steg i Kina och tecknar avtal värt drygt 30 miljoner kronor

Regulatorisk

Bactiguard tar nästa steg i Kina och växlar upp ambitionerna genom ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical (Well Lead) till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutas samarbetet med nuvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalar en ersättning på cirka 11 miljoner kronor. Avtalet...

Bactiguard rekryterar global försäljningschef

Jonas Östregård med mångårig erfarenhet av försäljning från olika befattningar inom AstraZeneca har rekryteras till en ny roll som global försäljningschef (Vice President Sales) i Bactiguard. Han tillträder i augusti 2018 och kommer att rapportera till VD. ”Jonas Östregård har omfattande internationell säljerfarenhet från Europa...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2017 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören...

Delårsrapport för första kvartalet 2018

Regulatorisk

Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt...

Bactiguards licenspartner Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca

Bactiguards licenspartner Smartwise Sweden AB (Smartwise) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med AstraZeneca avseende bland annat utveckling av avancerade vaskulära injektionskatetrar med Bactiguards ytskikt för nya, innovativa behandlingsmetoder av hjärtsvikt och cancer. ”Samarbetsavtalet med AstraZeneca är ett stort genombrott...

Bactiguard utser ny distributör för Mexiko

Bactiguard tecknar distributörsavtal för Mexiko med Degasa, ett väletablerat, familjeägt företag på Latinamerikas näst största marknad. “Degasa är en stark distributör på den attraktiva mexikanska marknaden och de har både de resurser och den kompetens som krävs för en framgångsrik marknadsintroduktion”, säger Christian Kinch,...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 maj 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet tisdagen den 8 maj 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 8 maj kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar...

Bactiguards årsredovisning 2017

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2017 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 11 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Denna...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels   vara...

Mikael Ymer återvänder till Team Bactiguard

Mikael Ymer, en av Sveriges mest lovande tennistalanger återvänder till Good to Great Tennis Academy och Team Bactiguard. Han klättrar på världsrankingen och återfinns nu bland de 350 bästa spelarna i världen, samtidigt som han förbereder sig för att spela nästa Davis Cup-match för Sverige. Mikael Ymer var tillsammans med sin äldre...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i mars och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionsförebyggande urinkatetrar och kommer att levereras omgående...

Bactiguard breddar sitt CVK-sortiment

Bactiguard breddar sortimentet av centrala venkatetern BIP CVC, genom att lansera set med den populära Raulserson-sprutan, för en enklare hantering och inläggning. BIP CVC har visats kunna minska risken för kostsamma blodinfektioner som är vanligt förekommande vid användning av centrala venkatetrar. "Efterfrågan på vår BIP CVC ökar...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap i Europa

Bactiguard har tecknat distributionsavtal för Belgien och Nederländerna med Ecomed Services NV ("Ecomed"), en ledande leverantör av innovationer inom infektionsprevention i Benelux-länderna. "Ecomed är en specialiserad distributör av medicintekniska produkter till både den offentliga och privata sektorn i Belgien och Nederländerna. De...

Region Skåne förlänger avtal med Bactiguard

Bactiguard tecknade under 2017 ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet löpte inledningsvis till 30 april 2018 och nu väljer Region Skåne att förlänga avtalet ytterligare ett år till 30 april 2019.  ”Efterfrågan på våra...

Bokslutskommuniké 2017 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2017 var ett bra år för Bactiguard. Vår målsättning var att generera tillväxt, med bibehållen kostnadskontroll, för att närma oss våra långsiktiga finansiella mål om en tillväxt på 20 procent och en EBITDA-marginal på 30 procent. Det är därför glädjande att omsättningen för helåret uppgick till nära 154 Mkr, vilket innebär...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2017 den 6 februari 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2017 tisdagen den 6 februari 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 feb kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten...

Valberedningen föreslår Jan Ståhlberg till ny styrelseledamot och ordförande i Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) föreslår inför årsstämman 2018 nyval av Jan Ståhlberg till styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Jan Ståhlberg utses till styrelsens ordförande, då Stanley Brodén som varit styrelsens ordförande sedan 2015 har avböjt omval. Jan Ståhlberg är vice ordförande i...