Pressmeddelanden

Gabriella Björknert Caracciolo har idag meddelat att hon önskar lämna CFO och vice VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

"Gabriella är en nyckelperson i bolaget och hon har bidragit till att etablera en plattform för vår fortsatta expansion. Jag beklagar att hon väljer att lämna Bactiguard men har givetvis respekt för hennes beslut att gå tillbaka till den finansiella sektorn och vill tacka henne för hennes betydelsefulla insatser för bolaget och önska all...

VD Anders Göransson investerar i Bactiguard

Anders Göransson, Bactiguards VD har köpt aktier i Bactiguard Holding AB (publ) motsvarande ett belopp av 3 miljoner kronor. Investeringen omfattar totalt 17 620 B-aktier till en aktiekurs om 170,28 kr, vilket motsvarar snittkursen vid börsens stängning under de tio närmast föregående handelsdagarna. Transaktionen...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2022, som kommer att hållas fredag 29 april vid bolagets huvudkontor i Tullinge. Valberedningen inför årsstämman 2022 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Helena Borglund, utsedd av TomBact AB Christian...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Regulatorisk

Kapitalinjektion inleder ny fas för accelererad expansion Tredje kvartalet (juli-september 2021)  Intäkterna uppgick till 45,2 (34,1) MSEK, en ökning med 32%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 36%. EBITDA uppgick till 1,2 (-3,1) MSEK, med en EBITDA-marginal på 3% (-9%). Rörelseresultatet uppgick till -10,7 (-14,3) MSEK. Periodens...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 28 oktober 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 28 oktober 2021 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 28 oktober kl. 10.00, där VD Anders Göransson och CFO Gabriella...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Bactiguard Holding AB har förändrats med anledning av den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Genom nyemissionen har antalet B-aktier och röster i Bactiguard ökat med 1 500 000.Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Bactiguard till 35 043 885, varav...

Bactiguard genomför en riktad nyemission till AMF och tillförs cirka 228 miljoner SEK

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 B-aktier till en kurs om 152 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 228 miljoner SEK. Styrelsen för Bactiguard har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2021 beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000...

Nu finns Aniocyn tillgänglig i butiker i Norden

Aniocyn, Bactiguards sårvårdsprodukt för husdjur, finns nu till försäljning på Arken Zoo, Vetzoo och i Musti Groups övriga butiker i Sverige, Norge och Finland. Produkten rengör och stödjer den naturliga sårläkningen genom att effektivt avlägsna både bakterier, virus och svamp, utan att irritera eller svida. Musti Group når ut till...

Bactiguard utser ny verkställande direktör

Regulatorisk

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag utsett Anders Göransson till ny verkställande direktör. Anders har bred erfarenhet från konsultverksamhet inom McKinsey och ett flertal ledande befattningar inom Amgen, senast som Head of Innovation Europe. Anders påbörjar sin anställning i Bactiguard omgående och tillträder VD-rollen den...

Bactiguard rekryterar global licenschef för accelererad tillväxt

Carl Johan Fredin, med mångårig internationell erfarenhet från ledande företag och befattningar inom läkemedelsindustrin, medicinteknik och sjukvård, har rekryterats till en nyinrättad befattning som Chief Licensing Officer. Carl Johan kommer senast från Mölnlycke, tillträder sin nya roll den 1 oktober och rapporterar till VD. ...

Förnyat malaysiskt kontrakt för sårvårdsprodukter

Bactiguards kontrakt för sårvårdsprodukter med den offentliga sektorn i Malaysia har förlängts med ytterligare ett år samtidigt som volymen utökats. Kontraktet gör det möjligt för vårdgivare inom både primärvården och slutenvården att köpa Bactiguards infektionsförebyggande sårvårdsprodukter. ”Den offentliga sektorn i...

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

Regulatorisk

Stora framsteg i licensverksamheten och flera nya samarbeten inom sårvård Andra kvartalet (april-juni 2021) Intäkterna uppgick till 46,0 (48,2) MSEK, en minskning med 5%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 5%. EBITDA uppgick till 1,8 (10,5) MSEK, med en EBITDA-marginal på 4% (22%). Rörelseresultatet uppgick till -10,0 (-0,8) MSEK....

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 15 juli 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 15 juli 2021 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för aktieägare, analytiker och media den 15 juli kl. 11.00, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och...

Bactiguard erhåller betalning från Zimmer Biomet

Regulatorisk

Efter ett framgångsrikt EU-godkännande och marknadslansering av Bactiguard-belagda trauma-implantat från Zimmer Biomet (ZNN Bactiguard), har den första milstolpen passerats och en betalning på 1 miljon USD fallit ut. ”Jag är mycket glad över vårt samarbete med Zimmer Biomet och stolt över våra framsteg...

Bactiguard lanserar sårvårdsprodukter för husdjur i samarbete med Musti Group

Bactiguard expanderar i ett nytt marknadssegment och lanserar infektionsprevention för djur i samarbete med nordiska Musti Group. Partnerskapet omfattar en ny produktlinje sårvårdsprodukter (Aniocyn) för husdjur. Aniocyn kommer att finnas i Mustis försäljningskanaler från september. ”Det skall bli väldigt spännande att gå in ett nytt...

Bactiguard och schülke tecknar avtal för sårvård i Tyskland

Bactiguard och det tyska företaget Schülke & Mayr GmbH (schülke) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards sortiment av sårvårdslösningar till tyska sjukhus. schülke är en ledande global tillverkare och distributör inom infektionsprevention och hygienlösningar. Samarbetet innebär att schülke kan komplettera...

Bactiguard sluter avtal med ytterligare en ledande svensk apotekskedja

Bactiguard utökar närvaron på marknaden för egenvårdsprodukter genom ett nytt avtal med en ledande svensk apotekskedja. Avtalet omfattar både Bactiguards alkoholfria desinfektion Hydrocyn och ett nytt sårvårdssortiment. ”Avtalet med Apotek Hjärtat innebär att våra produkter kommer finnas i ytterligare en försäljningskanal och...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2021 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2020 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning. Styrelsen och de verkställande...

Delårsrapport för första kvartalet 2021

Regulatorisk

Fortsatt hög aktivitet i första kvartalet – infektionsprevention en global hållbarhetsfråga Första kvartalet (januari-mars 2021) Intäkterna uppgick till 41,8 (48,1) MSEK, en minskning med 13%. Valutakursjusterat var minskningen 3%. EBITDA uppgick till 1,9 (14,4) MSEK med en EBITDA-marginal på 5% (30%). Rörelseresultatet uppgick till...

Bactiguard introducerar sårvård i Spanien

Bactiguard utökar sårvårdsaffären genom ett samarbete med det spanska företaget Farmaban S.A. Partnerskapet gör det möjligt för Bactiguard att nå ut med hela sin produktportfölj på den spanska marknaden. ”Vi har hittat en mycket bra partner i Farmaban – med betydande kompetens inom sårvårdsområdet och ambition att växa genom...

Bactiguards årsredovisning 2020

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2020 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com. Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per...

Stor randomiserad klinisk studie visar signifikant minskning av urinvägsinfektioner

En nyligen publicerad, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien visar att urinkatetetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner (CAUTI) med 69 %, jämfört med användning av standardkateter. ”Vi är väldigt stolta över att kunna presentera så fina resultat...

Apoteket AB tar in Hydrocyn i sortimentet

Apoteket AB tar in Bactiguards desinfektionslösning Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) i sortimentet och produkterna kommer inledningsvis att säljas via nätbutiken www.apoteket.se. Hydrocyn är en alkoholfri produkt som effektivt dödar virus, bakterier och svamp utan att irritera huden. ”Apoteket AB har en särställning på den svenska marknaden,...

Bokslutskommuniké 2020 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Återhämtning i fjärde kvartalet - infektionsprevention en central komponent i framtidens sjukvård Fjärde kvartalet (oktober-december 2020) Intäkterna uppgick till 55,6 (59,8) MSEK, en minskning med 7% (justerat för valuta -2%). EBITDA uppgick till 4,9 (12,2) MSEK med en EBITDA-marginal på 9% (20%). Rörelseresultatet uppgick till -6,4...

Thomas von Koch föreslås som ny styrelseordförande i Bactiguard

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag hållit ett möte och beslutat föreslå att Thomas von Koch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2021. Styrelsens nuvarande ordförande Christian Kinch förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande. Cecilia Edström har meddelat att hon står...

Cecilia Edström lämnar VD-rollen för Bactiguard

Regulatorisk

Cecilia Edström har idag meddelat styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ) efter sju år i ledningen för bolaget. Styrelsen kommer därför att inleda rekryteringen av en ny VD. Cecilia Edström fortsätter i rollen som VD till dess att hennes efterträdare är utsedd och står till förfogande för omval som...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 4 februari kl. 10.30, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och...

Bactiguard tilldelades EU-bidrag för luftbro

Bactiguard har beviljats ett EU-bidrag på 1,4 miljoner kronor för den luftbro som etablerades för transport av skyddsutrustning och desinfektionsmedel från Asien till Europa i samband med covid-19 pandemins utbrott. Bidraget har oavkortat gått till Bactiguards partner Svenskt Industriflyg som kompensation för deras merkostnader.Den snabba...

Bactiguard rekryterar global försäljningschef från Straumann

Peter Rådqvist med mångårig internationell erfarenhet från ledande företag och befattningar inom MedTech, har rekryterats till rollen som global försäljningschef. Peter kommer senast från Straumann, tillträder sin nya befattning 1 februari och kommer att rapportera till VD. ”Peter Rådqvist har en spännande och bred internationell...

CE-märke för Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards teknologi

Regulatorisk

Idag fick Zimmer Biomets ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning. Samtidigt pågår förberedelserna för att registrera implantaten på den amerikanska marknaden.”Jag är mycket glad över att vi nu säkerställt CE-märket för Zimmer Biomets Bactiguard-coatade...

Bactiguard lanserar Hydrocyn aqua i Grekland

Bactiguard fortsätter lanseringen av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) på den europeiska marknaden genom att ingå ett nytt partnerskap med Lifecyn S.A. (Lifecyn) i Grekland. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards Hydrocyn-sortiment med produkter för desinfektion och sårvård. ”Att lansera Hydrocyn-sortimentet i...