Pressmeddelanden

Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub nu publicerad – visar signifikant reduktion av ventilator-associerad lunginflammation

VITAL-studien, av professor Pierre Damas och hans forskargrupp, har nu publicerats i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care. Studien visar en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac). Den...