Pressmeddelanden

Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Regulatorisk

Fortsatt tillväxt i licensaffären och i vår produktportföljAndra kvartalet (april-juni 2022) Intäkterna uppgick till 59,9 (46,0) MSEK, en ökning med 30%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 13%. EBITDA uppgick till -3,8 (1,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -6,4% (4,0). Rörelseresultatet...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 juli 2022

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2022 torsdagen den 14 juli 2022 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 14 juli kl. 11.00, där VD Anders Göransson och CFO Carin Jakobson...

Tredje generationens patent för Bactiguard-teknologin kommer att beviljas

Bactiguard har informerats om att European Patent Office (EPO) avser att bevilja ett europeiskt patent för Bactiguards teknologi. Det nya patentet, som är tredje generationen, kommer att ge omfattande världsomspännande skydd för Bactiguard-teknologin fram till 2039. - Vi är mycket glada över att EPO har bekräftat att den nya generationen...

Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare, Christian Kinch, Thomas von Koch och Jan Ståhlberg, att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av de tre huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard. Bolagets huvudägare har erbjudit...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 29 april 2022 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2021 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning. Styrelsen och de verkställande...

Delårsrapport för första kvartalet 2022

Regulatorisk

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention Första kvartalet (januari-mars 2022) Intäkterna uppgick till 55,2 (41,8) MSEK, en ökning med 32%, främst genom högre licensintäkter. Justerat för valuta ökade intäkterna med 23%. EBITDA uppgick till -4,0 (1,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -7% (5%),...

Bactiguard inleder utvecklingssamarbete inom dentalområdet

Regulatorisk

Bactiguard tecknade idag avtal om att inleda ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet, ett nytt applikationsområde för Bactiguards teknologi. Den initiala utvecklingsfasen, som förväntas pågå cirka ett år, kan generera 0,9 miljoner USD i utvecklings- och milstolperelaterade intäkter för Bactiguard....

Bactiguards Årsredovisning 2021

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2021 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com. Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 29 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022. Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare,...

Bactiguard utser Carin Jakobson till ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Carin Jakobson, med mångårig erfarenhet som CFO i börsföretag och bakgrund i både medicinteknik och läkemedelsindustrin, till Chief Financial Officer. Carin kommer senast från rollen som ekonomichef i Rolling Optics-koncernen, tillträder sin nya befattning i juni 2022 och rapporterar till VD....

Bactiguard bistår sjukvården i Ukraina med intensivvårdsprodukter

Sjukhusen i Ukraina efterfrågar utrustning för att klara av vårdbehoven i landet sedan kriget brutit ut. Genom läkarnätverket Razom på Karolinska Universitetssjukhuset och med assistans av Ukrainas ambassad, kan Bactiguard nu skicka intensivvårdsutrustning som den ukrainska sjukvården specifikt har bett om och behöver. ”Det känns...

Rättelse: Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

I tidigare pressmeddelanden avseende bokslutskommunikén för 2021 har felaktig information relaterad till ”Kassaflöde från den löpande verksamheten” rapporterats. Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för Bactiguard Holding ABs (publ) bokslutskommuniké 2021. Investeringar för framtida tillväxt...

Rättelse: Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten Fjärde kvartalet (oktober-december 2021) Intäkterna uppgick till 46,1 (55,6) MSEK, en minskning med 17%, främst pga lägre licensintäkter. Justerat för valuta minskade intäkterna med 22%. EBITDA uppgick till -12,1 (4,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -26% (9%)....

Bokslutskommuniké 2021 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Investeringar för framtida tillväxt påverkade lönsamheten Fjärde kvartalet (oktober-december 2021) Intäkterna uppgick till 46,1 (55,6) MSEK, en minskning med 17%, främst pga lägre licensintäkter. Justerat för valuta minskade intäkterna med 22%. EBITDA uppgick till -12,1 (4,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -26% (9%). Rörelseresultatet...

Bactiguard publicerar bokslutskommunikén för 2021 ikväll klockan 23.00

Regulatorisk

Efter offentliggörandet om det utökade partnerskapet med Zimmer Biomet har Bactiguard beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2021 till ikväll klockan 23.00, istället för torsdagen den 10 februari, som tidigare meddelats. En audiocast presentation kommer att äga rum onsdag den 9 februari kl. 15.00. Bactiguards VD Anders...

Bactiguard och Zimmer Biomet expanderar globalt partnerskap

Regulatorisk

Bactiguard and Zimmer Biomet har idag kommit överens om att utöka det globala licenssamarbetet som inleddes 2019 till att omfatta fler produktkategorier. Det utökade exklusiva licensavtalet omfattar implantat för ledrekonstruktion (höfter och knän), idrottsmedicin, kraniomaxillofaciala och thoraxapplikationer. Det inkluderar licens- och...

Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub nu publicerad – visar signifikant reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation

VITAL-studien, av professor Pierre Damas och hans forskargrupp, har nu publicerats i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care. Studien visar en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac). Den...

Gabriella Björknert Caracciolo har idag meddelat att hon önskar lämna CFO och vice VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

"Gabriella är en nyckelperson i bolaget och hon har bidragit till att etablera en plattform för vår fortsatta expansion. Jag beklagar att hon väljer att lämna Bactiguard men har givetvis respekt för hennes beslut att gå tillbaka till den finansiella sektorn och vill tacka henne för hennes betydelsefulla insatser för bolaget och önska all...

VD Anders Göransson investerar i Bactiguard

Anders Göransson, Bactiguards VD har köpt aktier i Bactiguard Holding AB (publ) motsvarande ett belopp av 3 miljoner kronor. Investeringen omfattar totalt 17 620 B-aktier till en aktiekurs om 170,28 kr, vilket motsvarar snittkursen vid börsens stängning under de tio närmast föregående handelsdagarna. Transaktionen...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2022, som kommer att hållas fredag 29 april vid bolagets huvudkontor i Tullinge. Valberedningen inför årsstämman 2022 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Helena Borglund, utsedd av TomBact AB Christian...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Regulatorisk

Kapitalinjektion inleder ny fas för accelererad expansion Tredje kvartalet (juli-september 2021)  Intäkterna uppgick till 45,2 (34,1) MSEK, en ökning med 32%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 36%. EBITDA uppgick till 1,2 (-3,1) MSEK, med en EBITDA-marginal på 3% (-9%). Rörelseresultatet uppgick till -10,7 (-14,3) MSEK. Periodens...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 28 oktober 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 28 oktober 2021 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 28 oktober kl. 10.00, där VD Anders Göransson och CFO Gabriella...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Bactiguard Holding AB har förändrats med anledning av den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Genom nyemissionen har antalet B-aktier och röster i Bactiguard ökat med 1 500 000.Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Bactiguard till 35 043 885, varav...

Bactiguard genomför en riktad nyemission till AMF och tillförs cirka 228 miljoner SEK

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 B-aktier till en kurs om 152 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 228 miljoner SEK. Styrelsen för Bactiguard har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2021 beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000...

Nu finns Aniocyn tillgänglig i butiker i Norden

Aniocyn, Bactiguards sårvårdsprodukt för husdjur, finns nu till försäljning på Arken Zoo, Vetzoo och i Musti Groups övriga butiker i Sverige, Norge och Finland. Produkten rengör och stödjer den naturliga sårläkningen genom att effektivt avlägsna både bakterier, virus och svamp, utan att irritera eller svida. Musti Group når ut till...

Bactiguard utser ny verkställande direktör

Regulatorisk

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag utsett Anders Göransson till ny verkställande direktör. Anders har bred erfarenhet från konsultverksamhet inom McKinsey och ett flertal ledande befattningar inom Amgen, senast som Head of Innovation Europe. Anders påbörjar sin anställning i Bactiguard omgående och tillträder VD-rollen den...

Bactiguard rekryterar global licenschef för accelererad tillväxt

Carl Johan Fredin, med mångårig internationell erfarenhet från ledande företag och befattningar inom läkemedelsindustrin, medicinteknik och sjukvård, har rekryterats till en nyinrättad befattning som Chief Licensing Officer. Carl Johan kommer senast från Mölnlycke, tillträder sin nya roll den 1 oktober och rapporterar till VD. ...

Förnyat malaysiskt kontrakt för sårvårdsprodukter

Bactiguards kontrakt för sårvårdsprodukter med den offentliga sektorn i Malaysia har förlängts med ytterligare ett år samtidigt som volymen utökats. Kontraktet gör det möjligt för vårdgivare inom både primärvården och slutenvården att köpa Bactiguards infektionsförebyggande sårvårdsprodukter. ”Den offentliga sektorn i...

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

Regulatorisk

Stora framsteg i licensverksamheten och flera nya samarbeten inom sårvård Andra kvartalet (april-juni 2021) Intäkterna uppgick till 46,0 (48,2) MSEK, en minskning med 5%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 5%. EBITDA uppgick till 1,8 (10,5) MSEK, med en EBITDA-marginal på 4% (22%). Rörelseresultatet uppgick till -10,0 (-0,8) MSEK....

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 15 juli 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 15 juli 2021 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för aktieägare, analytiker och media den 15 juli kl. 11.00, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och...

Bactiguard erhåller betalning från Zimmer Biomet

Regulatorisk

Efter ett framgångsrikt EU-godkännande och marknadslansering av Bactiguard-belagda trauma-implantat från Zimmer Biomet (ZNN Bactiguard), har den första milstolpen passerats och en betalning på 1 miljon USD fallit ut. ”Jag är mycket glad över vårt samarbete med Zimmer Biomet och stolt över våra framsteg...

Bactiguard lanserar sårvårdsprodukter för husdjur i samarbete med Musti Group

Bactiguard expanderar i ett nytt marknadssegment och lanserar infektionsprevention för djur i samarbete med nordiska Musti Group. Partnerskapet omfattar en ny produktlinje sårvårdsprodukter (Aniocyn) för husdjur. Aniocyn kommer att finnas i Mustis försäljningskanaler från september. ”Det skall bli väldigt spännande att gå in ett nytt...

Bactiguard och schülke tecknar avtal för sårvård i Tyskland

Bactiguard och det tyska företaget Schülke & Mayr GmbH (schülke) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards sortiment av sårvårdslösningar till tyska sjukhus. schülke är en ledande global tillverkare och distributör inom infektionsprevention och hygienlösningar. Samarbetet innebär att schülke kan komplettera...

Bactiguard sluter avtal med ytterligare en ledande svensk apotekskedja

Bactiguard utökar närvaron på marknaden för egenvårdsprodukter genom ett nytt avtal med en ledande svensk apotekskedja. Avtalet omfattar både Bactiguards alkoholfria desinfektion Hydrocyn och ett nytt sårvårdssortiment. ”Avtalet med Apotek Hjärtat innebär att våra produkter kommer finnas i ytterligare en försäljningskanal och...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2021 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2020 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning. Styrelsen och de verkställande...

Delårsrapport för första kvartalet 2021

Regulatorisk

Fortsatt hög aktivitet i första kvartalet – infektionsprevention en global hållbarhetsfråga Första kvartalet (januari-mars 2021) Intäkterna uppgick till 41,8 (48,1) MSEK, en minskning med 13%. Valutakursjusterat var minskningen 3%. EBITDA uppgick till 1,9 (14,4) MSEK med en EBITDA-marginal på 5% (30%). Rörelseresultatet uppgick till...

Bactiguard introducerar sårvård i Spanien

Bactiguard utökar sårvårdsaffären genom ett samarbete med det spanska företaget Farmaban S.A. Partnerskapet gör det möjligt för Bactiguard att nå ut med hela sin produktportfölj på den spanska marknaden. ”Vi har hittat en mycket bra partner i Farmaban – med betydande kompetens inom sårvårdsområdet och ambition att växa genom...

Bactiguards årsredovisning 2020

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2020 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com. Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per...

Stor randomiserad klinisk studie visar signifikant minskning av urinvägsinfektioner

En nyligen publicerad, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien visar att urinkatetetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner (CAUTI) med 69 %, jämfört med användning av standardkateter. ”Vi är väldigt stolta över att kunna presentera så fina resultat...

Apoteket AB tar in Hydrocyn i sortimentet

Apoteket AB tar in Bactiguards desinfektionslösning Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) i sortimentet och produkterna kommer inledningsvis att säljas via nätbutiken www.apoteket.se. Hydrocyn är en alkoholfri produkt som effektivt dödar virus, bakterier och svamp utan att irritera huden. ”Apoteket AB har en särställning på den svenska marknaden,...

Bokslutskommuniké 2020 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Återhämtning i fjärde kvartalet - infektionsprevention en central komponent i framtidens sjukvård Fjärde kvartalet (oktober-december 2020) Intäkterna uppgick till 55,6 (59,8) MSEK, en minskning med 7% (justerat för valuta -2%). EBITDA uppgick till 4,9 (12,2) MSEK med en EBITDA-marginal på 9% (20%). Rörelseresultatet uppgick till -6,4...

Thomas von Koch föreslås som ny styrelseordförande i Bactiguard

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag hållit ett möte och beslutat föreslå att Thomas von Koch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2021. Styrelsens nuvarande ordförande Christian Kinch förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande. Cecilia Edström har meddelat att hon står...

Cecilia Edström lämnar VD-rollen för Bactiguard

Regulatorisk

Cecilia Edström har idag meddelat styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ) efter sju år i ledningen för bolaget. Styrelsen kommer därför att inleda rekryteringen av en ny VD. Cecilia Edström fortsätter i rollen som VD till dess att hennes efterträdare är utsedd och står till förfogande för omval som...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 4 februari kl. 10.30, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och...

Bactiguard tilldelades EU-bidrag för luftbro

Bactiguard har beviljats ett EU-bidrag på 1,4 miljoner kronor för den luftbro som etablerades för transport av skyddsutrustning och desinfektionsmedel från Asien till Europa i samband med covid-19 pandemins utbrott. Bidraget har oavkortat gått till Bactiguards partner Svenskt Industriflyg som kompensation för deras merkostnader.Den snabba...

Bactiguard rekryterar global försäljningschef från Straumann

Peter Rådqvist med mångårig internationell erfarenhet från ledande företag och befattningar inom MedTech, har rekryterats till rollen som global försäljningschef. Peter kommer senast från Straumann, tillträder sin nya befattning 1 februari och kommer att rapportera till VD. ”Peter Rådqvist har en spännande och bred internationell...

CE-märke för Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards teknologi

Regulatorisk

Idag fick Zimmer Biomets ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning. Samtidigt pågår förberedelserna för att registrera implantaten på den amerikanska marknaden.”Jag är mycket glad över att vi nu säkerställt CE-märket för Zimmer Biomets Bactiguard-coatade...

Bactiguard lanserar Hydrocyn aqua i Grekland

Bactiguard fortsätter lanseringen av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) på den europeiska marknaden genom att ingå ett nytt partnerskap med Lifecyn S.A. (Lifecyn) i Grekland. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards Hydrocyn-sortiment med produkter för desinfektion och sårvård. ”Att lansera Hydrocyn-sortimentet i...

Ny order från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en första order på coating-koncentrat från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera licensintäkter i fjärde kvartalet 2020 på drygt 9 miljoner kronor. Parallellt med marknadsföringen och försäljningen av Bactiguards urinvägskatetrar...

Bactiguard expanderar i Europa

Bactiguard inleder partnerskap på den spanska marknaden med Libera Medica S.L. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards infektionsförebyggande (BIP) portfölj med produkter för urinvägarna, blodbanan och luftvägarna.Libera Medica är ett familjeägt företag baserat i Madrid. Företaget har ett starkt fokus på...

Rättelse: Delårsrapport Q3 2020 Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I dagens pressmeddelande 2020-11-05 har en felaktig PDF-bilaga med delårsrapport Q3 2019 bifogats.  Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för delårsrapport Q3 2020.  För ytterligare information vänligen kontakta: Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Regulatorisk

Svagt kvartal men behovet av infektionsprevention större än någonsin. Tredje kvartalet (juli-september 2020) Intäkterna uppgick till 34,1 (67,2) MSEK, en minskning med 49% (justerat för valuta -46%) till följd av covid-19 effekter på både licens- och BIP-intäkter, samt att inga nya licensintäkter genererades i kvartalet medan...

Bactiguard behåller tydlig tillväxtstrategi och uppdaterar finansiella mål

Regulatorisk

Bactiguard presenterar uppdaterade finansiella mål för 2025 i samband med bolagets finansiella rapport för tredje kvartalet 2020.Bactiguards tillväxtstrategi för den kommande femårsperioden fram till 2025 bygger på en fortsatt utrullning av Bactiguards teknologi, med fokus på nya licensaffärer och en bredare produktportfölj. "Vi är...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 5 november 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 5 november 2020 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 5 november kl. 11.00, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2021, som kommer att hållas onsdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2021 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB Thomas von Koch, utsedd av...

Bactiguard rekryterar erfaren Chief Marketing and Communications Officer

Petra Kaur Ljungman med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och läkemedelsindustrin, har rekryterats till en nyinrättad, global roll som Chief Marketing and Communications Officer. Hon tillträder i januari 2021 och kommer att rapportera till VD. ”Petra Kaur Ljungman har en bred erfarenhet som sträcker sig...

Viktor Rydbergs skolor utrustar lärare och övrig personal med Hydrocyn® aqua

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utrustar sin lärarkår och övrig personal med Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) från Bactiguard som ett led i sitt förebyggande arbete. ”Att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor väljer Hydrocyn framför vanliga alkoholbaserade alternativ är ett tydligt ställningstagande och det gläder oss. Hydrocyn har...

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Regulatorisk

Stark tillväxt och positiv resultatutveckling i ett kvartal präglat av Covid-19 Andra kvartalet (april-juni 2020) Intäkterna uppgick till 48,2 (33,0) MSEK och ökade med 46% (justerat för valuta 45%). EBITDA uppgick till 10,5 (5,7) MSEK med en EBITDA-marginal på 22% (17%). Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-4,8) MSEK. Periodens resultat...

Health Canada ger interimsgodkännande för Bactiguards endotrakealtuber

Health Canada har genom ett interimsbeslut godkänt Bactiguards infektions-förebyggande endotrakealtuber. Godkännandet föranleds av den pågående covid-19-pandemin, eftersom Bactiguards endotrakealtuber kan minska risken för sekundära infektioner hos svårt sjuka patienter. ”Många svårt sjuka covid-19-patienter behöver intuberas med en...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 augusti 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 07.30.Med anledning av detta bjuder företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media den 13 augusti kl. 10.00, där VD Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på...

Bactiguard inleder samarbete med Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua

Regulatorisk

Bactiguard inleder samarbete med nätapoteket Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) till konsumenter på den svenska marknaden. Nya tester bekräftar att Hydrocyn är det första desinfektionsmedlet på den svenska marknader med dokumenterad effekt på det nya coronaviruset som orsakar covid-19. Försäljningen via Apotea...

Hydrocyn® aqua dödar coronaviruset som orsakar covid-19

Regulatorisk

Bactiguard har nu fått bekräftat att Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) är effektiv mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Tester genomförda av Statens veterinärmedicinska anstalt visar att 99,9% av viruspartiklarna dödades efter exponering för Hydrocyn. Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mars med fokus...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Under maj 2020 har antalet aktier av serie B i Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) ökat med 241 512. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget per 29 maj 2020 till 29 543 885 och det totala antalet röster till 69 543 885.Ökningen är en följd av den kvittningsemission som beslutades av årsstämman den...

Bactiguard donerar pengar till forskning om COVID-19

För att bidra till forskningen om COVID-19 donerar Bactiguard 120 000 kronor till Karolinska Institutet (KI) vid Danderyds sjukhus. ”Vi har ett samarbete sedan 2010 med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus (KI DS), där vi delar vissa labbresurser för att kunna testa hur Bactiguards teknologi interagerar med blod. Dessutom har vi...

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Regulatorisk

Utvecklingen av covid-19 pandemin har på ett smärtsamt sätt belyst det akuta behovet av infektionsprevention. Det har lett till ett ökat intresse för Bactiguard och genererat en stark försäljning från mitten av mars. De totala intäkterna ökade med mer än 40 procent i kvartalet och EBITDA fördubblades, vilket genererade en...

Bactiguard utser Gabriella Björknert Caracciolo till ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Gabriella Björknert Caracciolo, idag Head of Strategy, Development and Governance inom Transaction Banking, Nordea till ny CFO och vice VD.  Hon efterträder Cecilia Edström som i februari utsågs till VD i bolaget. Gabriella Björknert Caracciolo tillträder sin nya befattning i augusti...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 maj 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet onsdagen den 13 maj 2020 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media den 13 maj kl. 10.00, där VD Cecilia Edström och tf CFO Lina Arverud presenterar och kommenterar delårsrapporten...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2020 fattades följande beslut:Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och beslutade att ingen vinstutdelning lämnas. Överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades...

Information om årsstämman 2020 och inbjudan till VDs presentation

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Med anledning av utbrottet av covid-19 och för Bactiguards aktieägares säkerhet, uppmanar bolaget alla aktieägare att inte delta personligen, utan istället utnyttja möjligheten att...

Bactiguard lanserar kateter för patienter med behov av kontinuerlig temperaturövervakning

För patienter inom intensivvård, operation och andra situationer där kontinuerlig temperaturövervakning är viktig, lanserar Bactiguard en ny urinvägskateter – BIP Foley TempSensor. På samma sätt som övriga Bactiguard-produkter är BIP Foley TempSensor även infektionsförebyggande. “Den globala Covid-19 pandemi vi nu upplever har...

Bactiguards årsredovisning 2019

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2019 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning. En engelsk version kommer inom kort. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels  ...

Bactiguard börjar tillverka desinfektionsmedel i Tullinge

Bactiguard lanserade desinfektionsmedlet HYDROCYN aqua® i Sverige i början av mars och sedan dess har det varit stor efterfrågan. Så sent som i helgen flögs produkter in från bolagets anläggning i Malaysia via en nyetablerad luftbro. Nu pågår arbete för att kunna dra igång produktion även i Sverige. “I tider som dessa är effektiv...

Bactiguard och Svenskt Industriflyg etablerar luftbro för medicinsk skyddsutrustning

Den snabba spridningen av virus-pandemin har lett till att ett stort antal länder stänger sina gränser och att transportkapacitet försvinner i takt med att flygbolagen ställer in rutter och avgångar. Världsekonomin och handeln påverkas i stor omfattning och för tillverkande bolag leder det till osäker varuförsörjning och svårigheter...

Bactiguard lanserar produkt som skyddar mot coronavirus

Bactiguard lanserar HYDROCYN aqua®, en vattenbaserad produkt som visat sig ha en kraftigt avdödande effekt på tidigare varianter av coronavirus inom 15–30 sekunder. Tidigare erfarenhet visar att den påvisade avdödande effekten kan överföras till nya varianter av coronavirus och tester på Covid-19 (SARS-CoV-2) pågår nu på Karolinska...

Bactiguard donerar infektionsprevention till Kina

I kampen mot Coronaviruset donerar Bactiguard infektionsförebyggande produkter till kinesiska sjukhus, till ett marknadsvärde av drygt 2 miljoner kronor. ”För att bidra i kampen mot det nya coronaviruset (covid-19) och skydda de mest allvarligt sjuka patienterna donerar vi produkter ur Bactiguards och Vigilenz kombinerade sortiment till...

Bactiguard fullföljer förvärvet av Vigilenz

Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har fullföljt förvärvet av Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz), som offentliggjordes den 4 februari 2020.Samtliga villkor för förvärvet är nu uppfyllda och den första delen av förvärvsvederlaget, en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD, har...

Christian Kinch lämnar VD-rollen på Bactiguard och föreslås som ny styrelseordförande. Cecilia Edström utsedd till ny VD.

Regulatorisk

Christian Kinch meddelade idag styrelsen att han efter snart 16 år avgår som VD för Bactiguard Holding AB (publ). Styrelsen har med anledning av detta utsett finansdirektör (CFO) och vice VD Cecilia Edström till ny VD för Bactiguard och Stefan Grass (CMO) till vice VD. Till dess att en permanent CFO har rekryterats kommer ekonomichef Lina...

Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Regulatorisk

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 genom att förvärva Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz) i Malaysia. Förvärvet stärker Bactiguards position inom infektionsprevention och sårvård, samt innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens. Förvärvsvederlaget består av en...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2019 den 5 februari 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019 onsdagen den 5 februari 2020 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 5 feb kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar bokslutsrapporten...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 16,5 miljoner kronor.”Det här är den andra ordern från Well Lead utanför det initiala avtalet och förstärker bilden av att vi gått in i ett skede där försäljningen till...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Regulatorisk

Den nya licensaffären med Zimmer Biomet bidrog till att vi levererade det starkaste kvartalet hittills för Bactiguard som börsbolag. Partnerskapet med ett av de tre största ortopediföretagen i världen bekräftar styrkan av Bactiguards teknologi, både i ett globalt perspektiv och i en ny medicinsk applikation för långtidsanvändning. Den...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 7 november 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 7 november 2019 kl. 07.30.Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 7 november kl. 11.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

Regulatorisk

Valberedningens ledamöter i Bactiguard Holding AB (publ) har nu utsetts inför årsstämman 2020, som kommer att hållas tisdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2020 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Jan Ståhlberg (styrelseordförande) Helena Borglund,...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i tredje kvartalet på ca 4,8 miljoner kronor.”Den order vi nu har tagit emot från Well Lead är den första utanför det initiala avtalet och därför en...

Bactiguard ingår globalt licensavtal med Zimmer Biomet

Regulatorisk

Bactiguard har ingått ett exklusivt, globalt licensavtal för ortopediska traumaimplantat med Zimmer Biomet. Avtalet omfattar en licensavgift på 3 miljoner US-dollar att erläggas i samband med undertecknandet, ytterligare villkorade licensavgifter på 2 miljoner US-dollar kopplade till regulatoriskt godkännande i USA och royalties på...

Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Mexiko

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) för infektionsprevention i Mexiko är nu klart, meddelar hälsoministeriet. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention för de mest utsatta patienterna på den näst största marknaden...

Bactiguards urinkatetrar inkluderas i det nederländska ersättningssystemet

Bactiguards kvarliggande urinkatetrar (Foleys) är nu godkända i det nederländska ersättningssystemet, vilket innebär att vårdgivare inom hemsjukvården kan förse patienter med Bactiguards infektionsförebyggande produkter och förbättra deras livskvalitet. För att kunna sälja medicintekniska produkter till de nederländska...

Bactiguard rekryterar erfaren Chief Medical and Technology Officer

Stefan Grass med mångårig klinisk erfarenhet som läkare och forskare, kombinerat med ledande befattningar i läkemedelsindustrin, har rekryterats till en nyinrättad, global roll som Chief Medical and Technology Officer. Han tillträder befattningen i oktober 2019 och kommer att rapportera till VD. ”Stefan Grass...

Delårsrapport för andra kvartalet 2019

Regulatorisk

Andra kvartalet 2019 var händelserikt. Vi ökade vår marknadstäckning, säkerställde finansiering för ett mycket intressant forsknings- och utvecklingsprojekt, breddade den kliniska evidensen och förstärkte företagsledningen. Intäkts- och lönsamhetsutvecklingen var svagare, men då...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 augusti 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 8 augusti 2019 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 8 augusti kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström...

CFO Cecilia Edström utsedd till vice VD

Regulatorisk

Styrelsen i Bactiguard har utsett finansdirektör (CFO) Cecilia Edström till Vice VD i bolaget, utöver sin nuvarande roll.”Cecilia Edström rekryterades till Bactiguard inför börsintroduktionen 2014 och har haft flera roller i bolaget sedan dess. Det innebär att hon har en bred och djup kunskap om Bactiguards...

Bactiguard går in i Kanada

Bactiguard har ingått partnerskap med HANSAmed Limited (HANSAmed). Processen för att erhålla regulatoriskt godkännande (MDSAP) och kanadensisk produktregistrering för BIP-portföljen kommer att finansieras av HANSAmed och förväntas vara klart inom 2 år. Kanada har en befolkning på 37...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Schweiz

Bactiguard har ingått partnerskap med Euromed Swiss AG (Euromed), en ledande, specialiserad schweizisk distributör av medicintekniska produkter. Euromed kommer att distribuera hela Bactiguards infektionsförebyggande produktportfölj i Schweiz."Genom att samarbeta med Euromed och deras erfarna, professionella team ökar vi...

Bactiguard får miljonstöd från Vinnova för utveckling av vaskulära stentar

I samarbete med forskare vid Karolinska Institutet har Bactiguard tilldelats forskningsbidrag på 1,5 miljoner kronor för utveckling av ädelmetallbelagda stentar. Syftet med projektet är att minska risken för trombos i samband med interventioner i blodbanan.”Stentar räddar liv och används både vid...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande beslut:Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2018 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över...

Delårsrapport för första kvartalet 2019

Regulatorisk

En stabil inledning av året Inledningen av 2019 var stabil. Omsättningen ökade något, medan EBITDA-resultatet och marginalen förbättrades kraftigt jämfört med föregående år. 2018 var ett spännande och händelserikt år för Bactiguard då vi nådde flera viktiga...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 9 maj 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 9 maj 2019 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 9 maj kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström...

Ny Senior Vice President Operations

Daniel Lund med mångårig erfarenhet av kvalitet, produktion och supply chain management från läkemedelsindustrin, bland annat AstraZeneca och Pfizer, har rekryterats till en ny roll som Senior Vice President (SVP) Operations. Samtidigt får Jonas Östregård utökat ansvar för Marketing. Både...

Bactiguards årsredovisning 2018

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2018 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.seÅrsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 15 maj och...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som...

Bokslutskommuniké 2018 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2018 var ett spännande och händelserikt år för Bactiguard då vi nådde flera viktiga milstolpar, framförallt stark tillväxt i försäljningen av vår egen produktportfölj för infektionsprevention (BIP-portföljen), distributions- och licensavtalet med Well Lead för Kina och...

Bactiguard fokuserar verksamheten i MEA

Regulatorisk

Bactiguard fokuserar verksamheten i Mellanöstern och överlåter distributionen till Irak till en europeisk distributör, som samtidigt övertar kundfordringar till ett bokfört värde av 17,1 miljoner kronor. Likviden uppgår till 12,8 miljoner kronor och därför görs en nedskrivning av kundfordringar motsvarande mellanskillnaden på 4,3...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras innan årsskiftet och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 10 miljoner kronor.I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical till ett initialt...

Bactiguard utökar samarbetet med Mediplast i Europa

Bactiguard utökar samarbetet med Mediplast till att omfatta Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Det tidigare avtalet omfattade försäljning och distribution av Bactiguards infektionsförebyggande produktportfölj (BIP) i Skandinavien. Mediplast blir nu distributör av BIP-portföljen i sex europeiska...

Bactiguard Årets arbetsgivare 2018

Bactiguard mottog igår Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare. Priset, som kallats Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris, tilldelas företag och eldsjälar som visar vägen på arbetsmarknaden genom att öppna möjligheter för personer med funktionsvariationer. Vinnarna av Samhalls Visa vägen-pris tillkännagavs vid en ceremoni på...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Regulatorisk

Fortsatt stabil utveckling efter ett mycket starkt andra kvartalEfter ett mycket starkt andra kvartal var aktiviteten i tredje kvartalet lite lugnare, vilket är naturligt. De totala intäkterna var något högre än föregående år främst på grund av ökade licensintäkter från...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 6 november 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet tisdag den 6 november 2018 kl. 08.00.Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 november kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström...

Bactiguards produktgodkännande i Egypten klart

Produktgodkännandet av Bactiguards urinkatetrar (Foley) för infektionsprevention i Egypten är nu klart, meddelar Ministry of Health. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention i regionens folkrikaste land.”Vi är äntligen igenom registreringsprocessen i...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2019, som kommer att hållas onsdag 15 maj vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2019 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Jan Ståhlberg...

Bactiguard inleder samarbete med Mediplast för Skandinavien

Bactiguard inleder ett exklusivt samarbete för försäljning och distribution i Sverige, Norge och Danmark med Mediplast, ett medicinteknikföretag och leverantör till sjukvården i hela Norden. Med hjälp av Mediplasts säljkår förbättras förutsättningarna att på kortare tid...

Bactiguards urinkateter nu tillgänglig i Västra Götaland

Bactiguard vann i oktober förra året en upphandling av urinkatetrar för Västra Götalandsregionen (VGR), men kontraktet som skulle startat i april i år överklagades på punkter som inte rörde Bactiguards sortiment. Nu har dom fallit som gör det möjligt för sluten- och öppenvården samt regionens 49 kommuner att från och med den 25...

Bactiguard vinner upphandling i Östergötland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Region Östergötland. Kontraktet är ett ramavtal som möjliggör för vårdpersonal att köpa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar i både latex och silikon, under minst 2 år. ”Det nya ramavtalet ger oss möjligheten att öka samarbetet med Region Östergötland, och vi...

Aktieägandet i Bactiguard breddas genom en transaktion omfattande 6,6 miljoner aktier

Regulatorisk

Huvudaktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ) breddar ägandet och ökar den fria floaten i bolagets aktie genom en försäljning av befintliga aktier till tre svenska institutionella ägare. Transaktionen omfattar totalt 6,63 miljoner B-aktier till kursen 39 kronor per aktie och det sammanlagda värdet uppgår till 258,6 miljoner kronor....

Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar

Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar; Female anpassad för kvinnors anatomi och Tiemann, som underlättar kateterisering av män. BIP Foley Catheter har visat sig minska risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion, vilket är vanligt förekommande vid användning av kvarliggande urinkatetrar. "Efterfrågan på våra BIP...

Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Regulatorisk

Andra kvartalet 2018 var händelserikt och finansiellt starkt, både intäkts- och lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade med mer än 40 procent och drevs framförallt av att vi mer än fördubblade försäljningen av vår egen produktportfölj. Samtidigt tecknade vi ett kombinerat distributions- och licensavtal för Kina som bidrog med nya...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 augusti 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet onsdag den 8 augusti 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 8 augusti kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar...

Bactiguard vinner CVK-upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit sin första svenska upphandling av centrala venkatetrar (CVK) för Region Skåne. Kontraktet är en ramavtal som möjliggör för sjukhusen i Skåne att köpa Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar (BIP CVC), under minst två år.   ”Universitetssjukhuset i Lund har återkopplat mycket positivt efter att de...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Tyskland

Bactiguard har etablerat ett nytt partnerskap med Asid Bonz GmbH (Asid Bonz) genom ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland omfattande samtliga produkter i Bactiguards portfölj. "Asid Bonz är en erfaren, välrenommerad och professionell partner som delar våra ambitioner att växa på den tyska marknaden genom att erbjuda premiumprodukter...

Bactiguard tar nästa steg i Kina och tecknar avtal värt drygt 30 miljoner kronor

Regulatorisk

Bactiguard tar nästa steg i Kina och växlar upp ambitionerna genom ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical (Well Lead) till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutas samarbetet med nuvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalar en ersättning på cirka 11 miljoner kronor. Avtalet...

Bactiguard rekryterar global försäljningschef

Jonas Östregård med mångårig erfarenhet av försäljning från olika befattningar inom AstraZeneca har rekryteras till en ny roll som global försäljningschef (Vice President Sales) i Bactiguard. Han tillträder i augusti 2018 och kommer att rapportera till VD. ”Jonas Östregård har omfattande internationell säljerfarenhet från Europa...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2017 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören...

Delårsrapport för första kvartalet 2018

Regulatorisk

Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt...

Bactiguards licenspartner Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca

Bactiguards licenspartner Smartwise Sweden AB (Smartwise) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med AstraZeneca avseende bland annat utveckling av avancerade vaskulära injektionskatetrar med Bactiguards ytskikt för nya, innovativa behandlingsmetoder av hjärtsvikt och cancer. ”Samarbetsavtalet med AstraZeneca är ett stort genombrott...

Bactiguard utser ny distributör för Mexiko

Bactiguard tecknar distributörsavtal för Mexiko med Degasa, ett väletablerat, familjeägt företag på Latinamerikas näst största marknad. “Degasa är en stark distributör på den attraktiva mexikanska marknaden och de har både de resurser och den kompetens som krävs för en framgångsrik marknadsintroduktion”, säger Christian Kinch,...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 maj 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet tisdagen den 8 maj 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 8 maj kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar...

Bactiguards årsredovisning 2017

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2017 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 11 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Denna...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels   vara...

Mikael Ymer återvänder till Team Bactiguard

Mikael Ymer, en av Sveriges mest lovande tennistalanger återvänder till Good to Great Tennis Academy och Team Bactiguard. Han klättrar på världsrankingen och återfinns nu bland de 350 bästa spelarna i världen, samtidigt som han förbereder sig för att spela nästa Davis Cup-match för Sverige. Mikael Ymer var tillsammans med sin äldre...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i mars och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionsförebyggande urinkatetrar och kommer att levereras omgående...

Bactiguard breddar sitt CVK-sortiment

Bactiguard breddar sortimentet av centrala venkatetern BIP CVC, genom att lansera set med den populära Raulserson-sprutan, för en enklare hantering och inläggning. BIP CVC har visats kunna minska risken för kostsamma blodinfektioner som är vanligt förekommande vid användning av centrala venkatetrar. "Efterfrågan på vår BIP CVC ökar...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap i Europa

Bactiguard har tecknat distributionsavtal för Belgien och Nederländerna med Ecomed Services NV ("Ecomed"), en ledande leverantör av innovationer inom infektionsprevention i Benelux-länderna. "Ecomed är en specialiserad distributör av medicintekniska produkter till både den offentliga och privata sektorn i Belgien och Nederländerna. De...

Region Skåne förlänger avtal med Bactiguard

Bactiguard tecknade under 2017 ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet löpte inledningsvis till 30 april 2018 och nu väljer Region Skåne att förlänga avtalet ytterligare ett år till 30 april 2019.  ”Efterfrågan på våra...

Bokslutskommuniké 2017 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2017 var ett bra år för Bactiguard. Vår målsättning var att generera tillväxt, med bibehållen kostnadskontroll, för att närma oss våra långsiktiga finansiella mål om en tillväxt på 20 procent och en EBITDA-marginal på 30 procent. Det är därför glädjande att omsättningen för helåret uppgick till nära 154 Mkr, vilket innebär...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2017 den 6 februari 2018

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2017 tisdagen den 6 februari 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 feb kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten...

Valberedningen föreslår Jan Ståhlberg till ny styrelseledamot och ordförande i Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) föreslår inför årsstämman 2018 nyval av Jan Ståhlberg till styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Jan Ståhlberg utses till styrelsens ordförande, då Stanley Brodén som varit styrelsens ordförande sedan 2015 har avböjt omval. Jan Ståhlberg är vice ordförande i...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i december och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionsförebyggande urinkatetrar och kommer att levereras...

Bactiguards endotrakealtuber godkända i Indien

Produktgodkännandet av Bactiguards endotrakealtuber för den indiska marknaden är klart, meddelar Ministry of Health & Family Welfare. Därmed kan Bactiguard erbjuda hela portföljen av produkter för effektiv och säker infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. Central Drugs Standard Control...

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas onsdag 16 maj 2018 i Botkyrka.  Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Regulatorisk

Vi kan nu lägga åtta kvartal av stigande försäljning av vår egen produktportfölj baserat på rullande tolvmånaderssiffror bakom oss och det är mycket glädjande. Det innebär att fler och fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention, inte minst i Sverige där vi nyligen vann ytterligare en upphandling....

Bactiguard säkerställer treårig finansiering

Regulatorisk

Bactiguard har erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet på totalt 180 Mkr från Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), i form av en checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr. Kreditfaciliteten ersätter såväl nuvarande bankfinansiering som ett lån från bolagets huvudaktieägare.  ”Vi har under en tid...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 9 november 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 9 nov 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 9 nov kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap i Indien

Bactiguard har ingått ett partnerskap med Neon Laboratories Limited ("Neon") för norra, västra och östra delen av Indien, som täcker majoriteten av den indiska befolkningen. Neon är en familjeägd tillverkare och distributör av läkemedel och medicintekniska produkter, med en omsättning på över 85 miljoner dollar. Företaget startade...

Bactiguard vinner upphandling i Västra Götaland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Västra Götalandsregionen (VGR), som möjliggör för sluten- och öppenvården samt regionens 49 kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år.  ”Vi är väldigt glada att...

Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Hongkong

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar för infektionsprevention i Hongkong är klart, meddelar Medical Device Control Office. Hongkong är en liten, men strategiskt viktig marknad eftersom den fungerar som referens för nya godkännanden och marknadsacceptans i grannlandet Kina.  Medical Device Control Office i Hongkong, har...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-hämmande urinkatetrar, som levereras i september och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionshämnade urinkatetrar och därmed lika stor som de tre...

Bactiguards centrala venkaterar godkända i Indien

Regulatorisk

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) i Indien är klart, meddelar Ministry of Health & Family Welfare. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO),...

Bactiguard utser ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Cecilia Edström, idag Senior Vice President Sales and New Business, till tillförordnad finansdirektör (CFO). Hon efterträder Fredrik Järrsten, som lämnar Bactiguard för att tillträda rollen som CFO i ett annat företag. Cecilia Edström tillträder sin nya befattning 15 september. ”Fredrik...

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Regulatorisk

Bactiguard räddar liv genom att förebygga vårdrelaterade infektioner. Försäljningen av vår egen produktportfölj har med andra kvartalets utveckling ökat sju kvartal i rad, baserat på rullande tolvmånaderssiffror. Det betyder att fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention. Värdet av levererade produkter...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 augusti 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 10 aug 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 10 aug kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Nya Team Bactiguard

Good to Great Tennis Academy och det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard AB offentliggjorde idag att de utvecklar sin tennissatsning med en satsning på yngre 13-14 års killar. Tillsammans kommer Good to Great Tennis Academy och Bactiguard skapa ett nytt Team Bactiguard som består av fem lovande tennisspelare i Sverige.  Satsningen...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en tredje stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinkatetrar, som levereras i juni och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor. Vi har mottagit en tredje stororder från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionshämnade urinkatetrar (BIP Foley) och därmed lika...

Region Skåne upphandlar Bactiguards katetrar

Bactiguard tecknar ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar från 1 augusti 2017. Kontraktet löper inledningsvis till 30 april 2018 och kan förlängas årsvis till och med 30 april 2020.  ”Vi har  verkligen haft  en framgångsrik inledning...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Sydafrika

Bactiguard har ingått partnerskap med Surgical Innovations Pty Ltd (“SI”), en division inom giganten Ascendis Health, den ledande distributören för hälso- och sjukvårdssektorn i Sydafrika.  “Surgical Innovations är en ledande distributör av medicintekniska produkter till både den offentliga och privata sjukvården och representerar...

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Italien

Bactiguard har ingått partnerskap med Gada Italia Srl ("Gada"), en specialiserad och ledande distributör av medicintekniska produkter och integrerade sjukvårdstjänster. "Gada-koncernen är en ledande leverantör av integrerade vårdlösningar till offentliga och privata sjukhus i Italien och vi är övertygade om att de har den kompetens och...

Bactiguard vinner upphandling i Stockholm

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting (SLL) som möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år.  ”Stockholms Läns landsting är Sverige...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 18 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2016.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Delårsrapport för första kvartalet 2017

Regulatorisk

Stark finansiell inledning på 2017. Vi ökade intäkterna i första kvartalet med 58 % och nådde en EBITDA marginal om 33 %. Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver en ny licensaffär, är att vi har högre intäkter från C.R. Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader. Volymen sålda produkter i egen portfölj är lägre...

Bactiguard utser ny distributör i Brasilien

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Biodina för Brasilien.  ”Biodina har en mycket stark historia av att framgångsrikt introducera nya och avancerade produkter på den brasilianska marknaden och vi är väldigt glada över att ha dem som vår partner. Vi har inte varit nöjda med utvecklingen av försäljningen...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 4 maj 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 4 maj 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 4 maj kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguards årsredovisning 2016

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2016 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se  Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 5 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Denna...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd...

Bactiguard vinner upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Kalmar Läns Landsting. Kontraktet är en förlängning av det tidigare avtalet, gäller 4 år och möjliggör för vården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar.    ”Kalmar läns landsting har använt våra produkter de senaste 2 åren och nyligen beslutat att...

Bactiguard presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Bactiguard deltar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Operaterassen den 21 mars, kl. 08.00 då VD Christian Kinch presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för nionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker...

Ny klinisk studie från Hong Kong bekräftar minskade infektioner för långtidsanvändare

En nyligen genomförd, oberoende  klinisk studie från Hong Kong bekräftar att Bactiguard-belagda urinvägskatetrar reducerar antalet sympotomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner och att effekten är ännu större bland långtidsanvändare.  ”Givet vår lansering i Kina och Hong Kong är vi glada att studien bekräftar tidigare...

Bokslutskommuniké 2016 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

2016 var på många sätt ett bra år för Bactiguard. Vi nådde med råge målsättningen att fördubbla volymen sålda produkter i vår egen portfölj och levererade ca 418 000 enheter. Vi fick genombrott både i Kina och i Indien, våra två nu största marknader och vi etablerade oss på ett flertal europeiska marknader, samtidigt som vi...

Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Regulatorisk

Bactiguard och Smartwise Sweden AB (Smartwise), har etablerat ett gemensamt utvecklingsprojekt för avancerade, Bactiguard-belagda vaskulära injektionskatetrar. Samtidigt har ett licensavtal tecknats. Smartwise kommer under 2017 att betala 2,5 miljoner USD för den exklusiva och globala rätten till Bactiguard-teknologin inom detta...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2016 den 9 februari 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2016 torsdagen den 9 februari 2017 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 9 februari kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten...

Bactiguard expanderar i Mellanöstern

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Heal Pharma för Egypten. Produktregistreringsprocessen har inletts och lanseringen planeras till andra kvartalet 2017. ”Egypten är det folkrikaste landet i arabvärlden, med stora utmaningar inom sjukvårdssektorn. Vi är övertygade om att Bactiguards portfölj av produkter och...

Bactiguard expanderar i Tyskland

Regulatorisk

Bactiguard har ingått partnerskap med Roeser Medical GmbH (”Roeser”) och tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland och Schweiz. Samtidigt mottogs en order på produkter till ett värde av ca 400 000 Euro, som kommer att levereras under 2017. Bactiguards närvaro på den centraleuropeiska marknaden har ökat avsevärt under 2016...

Obligationslån återbetalat

Regulatorisk

Bactiguards utestående obligationslån återbetalades i sin helhet den 12 december. Refinansieringslösningen utgörs av lån om totalt 150 Mkr.  Det obligationslån Bactiguard emitterade i december 2011 med ett ursprungligt nominellt belopp om 450 Mkr, en årlig ränta om 11%  och en löptid om 5 år, förföll till betalning den 12 december....

Lösen av optionsprogram

Regulatorisk

        Löptiden för det av huvudaktieägarna inrättade köpoptionsprogrammet riktat till nyckelpersoner i Bactiguard, gick ut den 30 november 2016. Under inlösenperioden har total 688 000 B-aktier förvärvats, motsvarande 2,07 procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna, vilket minskat huvudaktieägarnas innehav i...

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2017

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 18 maj 2017 i Botkyrka.  Vid årsstämman 2016 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift...

Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Regulatorisk

I det tredje kvartalet rapporterar vi en fortsatt positiv försäljningsutveckling av vår egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården. Totalt har vi levererat ca 284 000 produkter hittills i år, en ökning med ca 260 procent. Det betyder att vi redan nu är nära vår målsättning för helåret att minst dubblera...

Huvudaktieägarna utfärdar lånelöfte

Regulatorisk

I syfte att bibehålla finansiell flexibilitet efter återbetalning av obligationslånet och till dess en långsiktig finansieringslösning är på plats, har huvudaktieägarna i Bactiguard utfärdat ett lånelöfte på maximalt 50 Mkr. Bactiguard har tidigare meddelat att bolaget säkerställt refinansieringen av det obligationslån som...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 november 2016

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 10 nov 2016 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 10 nov kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinvägskatetrar.  Vi har mottagit en stororder från vår distributör i Kina, Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100,000 infektionshämnade urinvägskateterar (BIP Foley), samma antal som den första order som mottogs i början av året. Ordern...

Bactiguard expanderar i Europa

Bactiguard expanderar på fyra nya marknader i Europa genom att ingå partnerskap med Sanova Pharma för Österrike, Pofam-Poznaǹ för Polen,  Mediq Suomi för Finland och Inex Medical för Grekland. ”Vi är övertygade om att vi, genom att kombinera Bactiguards portfölj av infektionsförebyggande produkter med våra partners lokala kunskap...

Lansering av ny endotrakealtub

Bactiguard lanserar en ny endotrakealtub, BIP Endotracheal Tube Evac, för prevention av ventilator-associerad pneumoni (VAP). Det är en helt unik produkt som är särskilt utformad för att erbjuda det bästa infektionsskyddet på marknaden. VAP är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården och förknippas med...

Kronoberg och Blekinge i fortsatt samarbete med Bactiguard

Bactiguard har på nytt vunnit en upphandling av urinvägskatetrar för Region Kronoberg och Landstinget i Blekinge. Upphandlingen innebär i praktiken en förlängning av det tidigare ramavtalet med 2 (+2) år som möjliggör köp av Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar.   ”Regionen har använt våra produkter sedan 2012 och...

Delårsrapport för andra kvartalet 2016

Regulatorisk

Den positiva utvecklingen med ökad försäljning av vår egen portfölj av infektions-förebyggande produkter för sjukvården, har fortsatt och vi levererade nära 110 000 enheter i kvartalet. Totalt har vi levererat cirka 200 000 produkter hittills i år, en bra bit över årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är också tillbaka på en...

Ny stororder från Indien

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Indien omfattande cirka 60 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Den första ordern från Indien, som mottogs i december 2015 omfattade cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys). Den nya ordern omfattar cirka 60 000 BIP Foleys och genererar direktförsäljningsintäkter om...

Löptid för kreditfacilitet förlängd

Regulatorisk

Löptiden för den kreditfacilitet  på 100 Mkr som Bactiguard erhöll ett lånelöfte om i november 2015 har  förlängts till den 31 december 2017 Bactiguard ingick i november 2015 avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 Mkr, bestående av ett lånelöfte om 100 Mkr och en förnyelse av av checkräkningskredit om 30 Mkr. Tillsammans med...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 11 augusti 2016

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 11 aug 2016 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 11 aug kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Koncernledningen investerar i Bactiguard

Regulatorisk

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost.  Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost. Även övriga ledande befattningshavare i Bactiguard har erbjudits möjligheten att förvärva...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 19 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2015.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Delårsrapport för Q1 2016

Regulatorisk

Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen produktportfölj och levererade ca 87 600 enheter, vilket är mer än hälften av årsvolymen för 2015. Licensintäkterna är lägre till följd av den justerade tilläggsordern från C.R. Bard, men från och med mars månad är orderläget tillbaka på en stabil nivå....

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 maj 2016

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 12 maj 2016 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 maj kl.10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Ny klinisk studie ska hjälpa ryggmärgsskadade

Återkommande infektioner och upprepade antibiotikabehandlingar är en smärtsam vardag för många ryggmärgsskadade, som använder urinvägskatetrar. Nu inleder Spinaliskliniken tillsammans med Bactiguard en ny klinisk studie som ska hjälpa dessa patienter till en ökad livskvalitet. ”Vi är förväntansfulla inför studien och möjligheten...

Nya intelligenta material gör vården säkrare

Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett europeiskt forskningsbidrag, som syftar till att utveckla en ny generation blodkatetrar, med nya smarta biomaterial för medicintekniska produkter. Teknologin kommer att utvecklas i ett gemensamt projekt med BioInteractions i Storbritannien och Bactiguard. Projektet finansieras av VINNOVA och...

Bactiguards årsredovisning 2015

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2015 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 10 maj och kan beställas på info@bactiguard.se. Informationen...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd...

Näringsministern invigde Bactiguards huvudkontor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg klippte det blågula bandet och invigde officiellt Bactiguards nya huvudkontor och produktionsanläggning i Botkyrka, söder om Stockholm, i strålande solsken, onsdagen den 23 mars. - I min roll som närings- och innovationsminister är life science-industrin ett...

Näringsministern inviger Bactiguards nya huvudkontor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun och inviger Bactiguards nya huvudkontor den 23 mars kl 16.00. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun den 23 mars och tas emot av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (s). Näringsministern kommer att...

Bactiguard på Europas största kongress för urologer

Bactiguard ställer ut på Europas största årliga kongress för specialistläkare i urologi, European Association of Urology (EAU), i München den 11 – 14 mars. Bactiguards infektionshämmande lösningar finns i B-hallen, monter A03. - Europa är en av våra fokusmarknader och EAU kongressen erbjuder ett unikt tillfälle att träffa...

Bactiguard presenterar på Life Science dag för investerare

VD Christian Kinch presenterar Bactiguard på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag för Life Science & Healthcare på Operaterassen i Stockholm, torsdagen den 10 mars 2016. Bactiguard är ett medicinteknik- och tillväxtbolag, byggt på en svensk innovation. Bolaget erbjuder infektionshämmande...

Ett år med positiv volym- och resultatutveckling avslutades med produktgodkännande i Kina

Regulatorisk

2015 avslutades med ett efterlängtat produktgodkännande i Kina och en första order från Indien. Till följd av stora leveranser under fjärde kvartalet dubblerades den totala volymen levererade enheter jämfört med föregående år. En tilläggsorder från C.R. Bard genererade extra intäkter och stärkte resultatet. En ny licensaffär...

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2015 den 18 februari

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör bokslutskommunikén för 2015 torsdagen den 18 februari kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 18 februari klockan 10.00 där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten samt...

Bactiguard vinner upphandling i Halland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Upphandlingen innebär ett ramavtal med start den 1 oktober 2016, som möjliggör att Region Halland nu kan köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter.    ”Vi har arbetat metodiskt under ett års tid med att demonstrera värdet av vår teknologi och våra...

Stort intresse för infektionsprevention på Arab Health

Bactiguard fanns på plats för nionde året i rad med egen monter på den gigantiska mässan Arab Health, gjorde stort intryck på hälsoministeriet och gästades av den svenske ambassadören i Förenade Arabemiraten och Bahrain, Jan Thesleff. ”Arab Health är ett viktigt forum för...

Studie visar att ytskikt även kan motverka trombos

En laboratoriestudie, publicerad i Journal of Biomedical Material, gjord av forskare på Karolinska Institutet och på Bactiguard, visar att Bactiguards ytskikt kan minska risken att drabbas av trombos. En tidigare klinisk studie visar att Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar minskar antalet blodinfektioner med 50 procent. I den...

Bactiguard instiftar UTF stipendium

Bactiguard instiftar ett stipendium i samarbete med nordiska Uroterapeutiska föreningen (UTF). Stipendiet ska inspirera till forskning som bidrar till förbättrad vård och till minskning av vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter i urinvägarna. -  Vi är glada över Bactiguards...

Första ordern från Kina

Regulatorisk

Efter det kinesiska beslutet om produktgodkännande för Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, som nyligen offentliggjordes, har företaget mottagit en första order om 100 000 katetrar.  I januari 2016 öppnades dörrarna till Kina, en av världens största och snabbast växande marknader, i och med godkännandet av företagets...

Lyckad lansering i Indien

I januari deltog Bactiguard för första gången på konferensen ”Conference of Urological Society of India” tillsammans med den indiska distributören Biorad Medisys Pvt Ltd. Konferensen var ett viktigt steg i lanseringen av Bactiguards infektionshämmande produktportfölj på den indiska marknaden. Den årliga Conference of Urological...

Produktgodkännande öppnar dörren till Kina

Regulatorisk

Produktgodkännandet av Bactiguards urinvägskatetrar för infektionsprevention i Kina är nu klart, meddelar China Food and Drug Administration (CFDA). Därmed öppnas dörren till en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. ”Fantastiskt, äntligen ett genombrott för Bactiguard i Kina. Vi påbörjade arbetet med...

Justerad tilläggsorder från Bard

Regulatorisk

I augusti 2015 mottog Bactiguard en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager, som genererade extra intäkter på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet. Bard har därefter reviderat ned sitt behov av buffertlager. Denna justering kommer att ha en negativ inverkan på Bactiguards intäkter om cirka 8 MSEK....

Nionde året för Bactiguard på Arab Health

För nionde året i rad finns Bactiguard på plats på Arab Health, som är en av världens största kongresser för hälso- och sjukvården. Intresset för förebyggande och infektionshämmande lösningar för vårdrelaterade infektioner växer explosionsartat, i takt med det globala hotet av multiresistenta bakterier och antibiotikaresistens....

Förändring i valberedningen inför Bactiguards årsstämma 2016

Regulatorisk

Advokat Jan Lombach kommer att ersätta Christian Kinch och har även utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2016 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer efter denna förändring bestå av följande personer: Stanley Brodén (styrelseordförande) Jan Lombach, utsedd av KK Invest AB, ordförande i...

Stor klinisk studie startar i Indien

Regulatorisk

Den planerade kliniska multicenterstudien i Indien har påbörjats och de första patienterna har rekryterats vid två välrenommerade sjukhus. Syftet med studien är att ytterligare verifiera effekten och patientsäkerheten av Bactiguards urinvägskatetrar för att förhindra kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdrelaterade infektioner...

Stororder från Indien

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en order från Indien om cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Samtidigt har den planerade kliniska studien i landet inletts.  Den första ordern från Indien omfattar cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys) och genererar direktförsäljningsintäkter om knappt 2 miljoner kronor i...

Växande intresse för infektionsprevention i Mellanöstern

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en order från Mellanöstern, som omfattar 2 000 centrala venkatetrar (BIP CVC) och 20 000 urinvägskatetrar (BIP Foley). Leveransen kommer att ske innan årsskiftet. Mellanöstern är en av Bactiguards fokusmarknader och fortsätter att generera återkommande order, hittills främst avseende urinvägskatetrar. Det finns...

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2016

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016 i Botkyrka.  Vid årsstämman 2015 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift...

Bryter ny mark och stärker sin finansiella ställning

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2015) Intäkterna uppgick till 61,4 (28,1) Mkr. Ökningen (118 %) jämfört med motsvarande kvartal föregående år är främst hänförbar till tilläggsordern från C.R. Bard. EBITDA uppgick till 33,9 (2,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 25,7 (-5,3) Mkr. Redovisat resultat efter skatt för kvartalet...

Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Regulatorisk

Bactiguard och malaysiska Vigilenz Medical Devices (Vigilenz), tillverkare och leverantör av medicintekniska och kirurgiska produkter, har ingått ett licensavtal för Bactiguard belagda ortopediska implantat, som omfattar den sydostasiatiska Asean-regionen. Bactiguards målsättning är att expandera licensaffären till nya terapiområden och...

Bactiguard säkerställer finansiering

Regulatorisk

Bactiguard har ingått avtal om en kreditfacilitet på totalt 130 miljoner kronor. Tillsammans med bolagets likvida medel säkerställer kreditfaciliteten refinansieringen av Bactiguards obligationslån som förfaller i december 2016. Under hösten har Bactiguard arbetat med att säkerställa refinansieringen av obligationslånet. De intäkter...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 november

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 12 november 2015 kl. 8:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 november kl. 10:00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Ulrika Berglund utsedd till Head of External Affairs

Ulrika Berglund har utsetts till Head of External Affairs i Bactiguard, med ansvar för kommunikation och public affairs. Hon efterträder Cecilia Edström, som tar ett utökat ansvar för försäljning och affärsutveckling. ”Jag är mycket glad över rekryteringen av Ulrika Berglund till Bactiguard. Med sin mångåriga media-erfarenhet och...

Positiv volymutveckling och fortsatt fokus på tillväxt

Regulatorisk

Andra kvartalet (april-juni 2015) Under andra kvartalet levererades ca 58 000 (44 000) BIP produkter. Intäkterna uppgick till 27,7 (31,2) Mkr. EBITDA uppgick till -10,0 (2,2) Mkr. Reserveringar för avgångsvederlag till f.d. VD samt osäkra kundfordringar har påverkat EBITDA negativt under kvartalet med -6,6 Mkr. Justerat för dessa poster...

Tilläggsorder från Bard

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager av infektionshämmande katetrar med Bactiguard-beläggning. Ordern kommer att generera extra intäkter för Bactiguard på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet och bidra positivt till kassaflödet. Tilläggsordern innebär att...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 augusti

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 8:00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 13 augusti kl. 10:00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Leverans till Saudiarabien

Regulatorisk

Bactiguard levererar en order på drygt 20 000 infektionshämmande urinvägskatetrar till Saudiarabien. I slutet av juni, levererade Bactiguard en order på drygt 20 000 urinvägskatetrar till Gulf Medical i Saudiarabien. Gulf Medical distribuerar Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter till sjukvården i både Saudiarabien och...

VD Niels Christiansen lämnar Bactiguard

Regulatorisk

Niels Christiansen lämnar rollen som VD för Bactiguard Holding AB (publ) med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Christian Kinch, idag styrelseordförande, till ny VD. Stanley Brodén har utsetts till styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2016. ”Rekryteringen av Niels Christiansen som VD var tyvärr inte rätt för...

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 21 maj beslutades följande: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2014.  Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.  Styrelsen och de verkställande direktörerna...

Fokus på färre marknader, försäljning och förbättrad kostnadseffektivitet

Regulatorisk

Första kvartalet (januari-mars 2015) Intäkterna uppgick till 28,8 (34,5) Mkr EBITDA uppgick till -26,8 (9,8) Mkr. En förändrad marknadsstrategi för Ryssland och Indien har medfört reserveringar för osäkra kundfordringar. Dessa reserveringar tillsammans med engångskostnader hänförbara till ett strategiskt marknadsprojekt har påverkat...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 maj

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för första kvartalet tisdagen den 12 maj 2015 kl. 8:00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 maj kl. 10:00, där VD Niels Christiansen och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguard tecknar distributionsavtal för Israel

Regulatorisk

Bactiguard har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Israel med Dover Medical & Scientific Equipment Ltd. Avtalet omfattar försäljning av hela Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter för sjukvården. ”Att ändra vår marknadsstrategi för Israel från direktförsäljning till att sälja via distributör är ett mer...

Leverans till södra Afrika

Regulatorisk

Bactiguard levererar en order på cirka 20 000 infektionshämmande produkter till södra Afrika, omfattande både urinvägs- och centrala venkatetrar för sjukvården i Angola. I juli 2014 etablerade Bactiguard marknadsnärvaro i sju afrikanska länder, söder om Sahara. Samtidigt levererades en första order urinvägskatetrar till Zambia. Den...

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Regulatorisk

Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), (”Bactiguard”), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i Stockholm, i lokalen Vasa. Inregistrering påbörjas kl. 13.00 och kaffe serveras innan stämman. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels  vara införd i den av...

Bactiguards Årsredovisning 2014

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2014 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se Årsredovisningen finns tillgänglig både i en svensk och engelsk onlineversion och som ett PDF-dokument för nedladdning. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 6 maj och kan beställas på info@bactiguard.se....

Bactiguard ändrar strategi för Ryssland och Indien

Regulatorisk

Bactiguard har sagt upp distributionsavtalet för Ryssland och utvärderar en alternativ försäljningsstrategi för Indien. I samband med detta har bolaget beslutat att i delårsbokslutet för första kvartalet 2015 göra reserveringar för osäkra kundfordringar, vilka ger en negativ resultateffekt på cirka 24 MSEK.  Under det första...

Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard expanderar i Europa genom ett exklusivt distributionsavtal för Schweiz, som omfattar hela Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter. ”Vi är glada över vår expansion i Schweiz, en marknad med en erkänt högkvalitativ sjukvård. Vi har lyckats bryta oss in på en av Europas tuffaste marknader, vilket stärker...

Ett händelserikt år, fokuserat på att bygga en plattform för framtida tillväxt

Regulatorisk

Fjärde kvartalet (oktober-december 2014) Intäkterna uppgick till 25,1 (47,9) Mkr EBITDA uppgick till -3,9 (25,2) Mkr Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (18,9) Mkr, motsvarande -0,47 (0,95) kr per aktie. Marknadsvärdering av obligationslånet har påverkat resultatet negativt under kvartalet med -1,1 Mkr (13,5 Mkr)....

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2014 den 19 februari

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör bokslutskommunikén för 2014 torsdagen den 19 februari kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 19 februari klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar rapporten samt...

Niels Christiansen utsedd till ny VD i Bactiguard

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard har utsett Niels Christiansen till ny VD. Niels Christiansen har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik-, life science och energibranschen. Han kommer närmast från rollen som VD för HemoCue AB och tillträder sin nya befattning i Bactiguard den 16 mars. Johan Rugfelt kommer då att återgå till...

Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2015

Regulatorisk

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2015 i Stockholm. Vid årsstämman 2014 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, kontaktar de tre röstmässigt största...

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande

Regulatorisk

Under morgonen idag distribuerades rapporten för Bactiguard Holding AB (publ). Det pressmeddelande som distribuerades var korrekt, men rapporten som medföljde utskicket avsåg det andra, istället för det tredje kvartalet, vilket vi beklagar. En rättelse distribuerades så snart felet uppmärksammades,...

Rättelse av tidigare utskick: Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Bactiguard stärker organisationen inför nästa fas

Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2014) Intäkterna uppgick till 28,1 (32,5) Mkr, en minskning med 14 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år EBITDA uppgick till 2,2 (4,7) Mkr, en minskning med 53 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,7 (-5,1) Mkr,...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 november

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet fredag den 14 november kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 14 november klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar...

Bactiguard rekryterar ny marknadschef

Regulatorisk

Bactiguard stärker försäljnings- och marknadsorganisationen genom rekryteringen av Nina Nilsson som marknadschef. Utöver marknadsföring kommer Nina Nilsson fokusera på att utveckla försäljningen på den svenska marknaden. "Bactiguard befinner sig i en stark expansionsfas. Att bygga kompetens inom försäljning och marknad för att stötta...

Bactiguard expanderar i Europa

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i Portugal genom ett exklusivt distributörsavtal med Socime Medical Ltd, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. ”Att expandera vår marknadsnärvaro i Europa är en viktig del av Bactiguards strategi. Genom att etablera oss på den portugisiska marknaden tar vi ett viktigt steg i den...

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för andra kvartalet den 15 augusti

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör rapporten för andra kvartalet 2014 den 15 augusti kl 08.00 Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 15 augusti klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt...

Meddelande om prisstabilisering i Bactiguard Holding

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) har utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen i Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”), genomföra stabiliseringstransaktioner....

Bactiguard expanderar i södra Afrika

Regulatorisk

Bactiguard etablerar sig i södra Afrika och har tecknat exklusiva distributörsavtal för sju länder söder om Sahara, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. En första order på urinvägskatetrar har redan levererats till Zambia. Ordern på urinvägskatetrar till Zambia är primärt avsedd för universitetssjukhuset i...

Fakta om Bactiguards teknologi

Bactiguards beprövade och patenterade teknologi är bolagets viktigaste tillgång. Med anledning av artiklar i tidningen Svenska Dagbladet vill Bactiguard därför klargöra viktiga fakta. I tidningen Svenska Dagbladet publiceras idag en artikel som handlar om Bactiguards teknologi. Eftersom artikeln inte ger en rättvisande bild vill Bolaget...

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I juni 2014 har antalet aktier och röster i Bactiguard ökat med 12 786 373 B-aktier och lika många röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av de emissionsbeslut som fattats i samband med erbjudandet om förvärv av B-aktier i Bactiguard vid bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm. Aktiekapitalet i...

Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONKONG ELLER JAPAN Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bactiguard och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för...

Inbjudan lunchpresentation: Bactiguard till börsen

Tisdagen den 10 juni bjuder Bactiguard och VD Johan Rugfelt in till en lunchpresentation för media och analytiker i samband med bolagets aviserade börsnotering. Tid: 11:45-12:45, lunchmacka serveras från kl 11.30 Plats: Bactiguards huvudkontor, Biblioteksgatan 25, Stockholm Föranmäl er gärna till Birgitta...

Bactiguard lanserar erbjudande, offentliggör prospekt och fastställer prisintervall inför noteringen på NASDAQ OMX Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) och Bolagets huvudägare, Thomas von Koch genom Bactiguard B.V. samt Christian Kinch genom KK Invest AB, (”Huvudägarna”), har i...

Bactiguards teknologi får regulatoriskt klartecken i Kina

Den 4 juni 2014 meddelade en expertpanel vid kinesiska Center for Medical Device Evaluation (CMDE) att den kommer att godkänna Bactiguards urinvägskatetrar (BIP Foleys). Detta är ett stort steg mot slutligt regulatoriskt godkännande och försäljningsstart i Kina. Det viktigaste steget mot att nå regulatoriskt godkännande för BIP Foleys...

Uppdaterad information angående kvittningsemission avseende Bactiguards obligationslån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Informationen om det sammanlagda nominella värdet av obligationer som kvittas mot aktier, vilken kommunicerades av Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) i pressmeddelande rubricerat...

Professor Kenneth Chien Scientific Advisor till Bactiguard

Professor Kenneth Chien blir Scientific Advisor till Bactiguard och kommer även att leda bolagets Scientific Board. Professor Chien är en internationellt erkänd auktoritet och pionjär inom hjärtforskning. 2013 rekryterades han till Karolinska Institutet från Harvard-universitetet i USA. Vårdrelaterade infektioner är ett växande, globalt...

Kvittningsemission avseende Bactiguards obligationslån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Den 23 maj 2014 tillkännagav Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) att obligationsinnehavare i Bolaget skulle komma att erbjudas* möjlighet att kvitta sina obligationer mot aktier i...

Bactiguards BIP Foley katetrar godkända för nya patientgrupper

Bactiguards BIP Foley katetrar i latex och silikon har blivit godkända för nya grupper av patienter. Godkännandet* avser patienter i behov av suprapubisk kateterisering och långtidsanvändning. ”I Bactiguards tillväxtstrategi ingår att addera nya produkter och nya tillämpningar av existerande produkter till vår produktportfölj....

Bactiguard inleder samarbete med MAQUET inom intensivvård

Bactiguard och MAQUET Critical Care AB (MAQUET), ett bolag i Getingekoncernen, inleder ett samarbete för att utveckla Bactiguard®-belagda kateterar för intensivvårdspatienter. Bactiguard har som strategi att expandera licensverksamheten. MAQUETs mål är att utöka portföljen av avancerade monitoreringsprodukter för användning inom...

Information rörande Bactiguards företagsobligation

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard”) har idag i ett pressmeddelande offentliggjort sin avsikt att fullfölja en börsnotering av Bactiguard på NASDAQ OMX Stockholm. Börsintroduktionen...

Bactiguard planerar börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN. Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard”) bekräftar sin avsikt att genomföra en börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm. Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, att godkännande...

Villkorsändringen avseende Bactiguards obligationslån godkänd

Den 10 april 2014 kallade Bactiguard fordringshavarna i bolagets obligationslån 2011/2016 till fordringshavarmöte för att besluta om en föreslagen villkorsändring. Genom ett skriftligt omröstningsförfarande, som avslutades den 8 maj 2014, har fordringshavarna godkänt villkorsändringen. De nya villkoren...

Bactiguard stärker ledningen med Cecilia Edström som tillförordnad kommunikationsdirektör

Bactiguard förstärker ledningen med Cecilia Edström som har bred erfarenhet av kommunikation, strategi och finans från några av Stockholmsbörsens största företag. Cecilia Edström har som konsult utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör i Bactiguard och kommer även att ingå i företagsledningen. Bactiguard är inne i en stark...

Bactiguards årsstämma samt årsredovisning 2013

Pressmeddelande 25 april 2014Vid årsstämman i Bactiguard Holding AB (publ) den 24 april 2014 beslutades följande: Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2013 samt beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 skulle lämnas och att Bolagets...

Bactiguard offentliggör rapporten för första kvartalet 2014

Bactiguard rapporterar ökade intäkter, förbättrat rörelseresultat och förstärker ledningen i bolaget - Året började starkt. Vi ökade intäkterna och förbättrade rörelseresultatet. Bactiguards verksamhet växer och vi etablerar oss på fyra nya, viktiga marknader i...

Bactiguard expanderar på fyra nya marknader i Latinamerika

English version attached as .pdf Bactiguard har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Promedon om att sälja hela Bactiguards portfölj av produkter i Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko. Genom detta partnerskap exanderar Bactiguard sin marknadsnärvaro till 41 marknader globalt.  Det svenska medicinteknikbolaget Bactiguard har tecknat...

Investerarmöte

Fredagen den 25 april klockan 15.00 kommer ett investerarmöte att hållas för att presentera Bactiguards kvartalsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2014. Mötet avser även behandla den sedan tidigare föreslagna villkorsändringen avseende obligationslånet 2011/2016. Mötet kommer att...

Samhall blir partner när Bactiguard växer

Det svenska medtechbolaget Bactiguard och Samhall AB har slutit ett avtal om bemanning av Bactiguards nya huvudkontor och produktions- och forskningsanläggning i Botkyrka. Avtalet löper över minst 10 år och innebär att Samhalls medarbetare kommer att arbeta vid tillverkningen av Bactiguards högteknologiska produkter....

Mia Arnhult blir styrelseledamot i Bactiguard

Medicinteknikföretaget Bactiguard förstärker styrelsen med Mia Arnhult som har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i entreprenörsföretag på och utanför börsen. Hon har idag styrelseuppdrag i börsnoterade Odd Molly, i lifescience bolaget Devyser samt i M2 Gruppen. Bactiguard annonserade tidigare i år att de undersöker förutsättningarna...

Investerarmöte

Fredagen den 21 februari klockan 15.00 kommer ett investerarmöte att hållas för att presentera Bactiguards bokslutkommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2013. Mötet kommer att hållas per telefon på följande nummer: Telefon nummer: +46 8-506 443 86 Pinkod: 598631# Bokslutkommunikén kommer att finnas tillgänglig på Bactiguards...

Johan Rugfelt blir vice VD på Bactiguard

John Rugfelt började på Bactiguard 2010 efter fem år som Chef för Exportrådets Japankontor och innan dess tio år som managementkonsult på bland annat McKinsey och några år på SEB. Johan har under det senaste året varit ansvarig för Operations på Bactiguard med ansvar för produktion, R&D samt QA/RA och träder nu i december även...

Välkommen till Bactiguard på Medicinska Riksstämman i Stockholm 5-6 december 2013

Bactiguard finns på plats på Medicinska Rikstämman på Stockholm Waterfront Congress Centre i monter 16:4 där det finns möjlighet att se vår hela produktportfölj inom infektionsprevention, men också möjlighet att träffa representanter från vår egen forskningsavdelning, som blodkompabilitesspecialisten Javier Sanchez, och...

Pressmeddelande från Bactiguard

Innehavare av Bactiguards obligationslån har i omröstningsförfarande som avslutades den 22 november 2013 godkänt den tidigare aviserade utökningen av bolagets rörelsekredit. Samtliga förutsättningar för ikraftträdande av följdändringen av obligationsvillkoren har uppfyllts och ändringen gäller därmed från och med den 22 november...

Ewa Ställdal går från Bactiguard till att bli generaldirektör för ny forskningsmyndighet

Ewa Ställdal lämnar Bactiguard efter fem år för att bli Generaldirektör för Forte -Forskningsmyndigheten för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd. Ewa Ställdal utsågs den 21 november av regeringen till den första generaldirektören för välfärdsforskning vid forskningsrådet Forte. Ewa Ställdal kom som omvärldsanalytiker och rådgivare...

Genombrott för Bactiguard i Irak

Det svenska medtechbolaget Bactiguard har nyligen fått ytterligare en stor order från Irak. Regionen Alnasria, i södra Irak, har inlett ett samarbete med Bactiguard som innebär bl.a. en order på hela företagets produktportfölj till regionens sjukhus. Sedan 2011 då Bactiguard för första gången besökte Irak under en delegationsresa med...

GRATTIS BILLY SÖDERVALL 70 år!

Billy Södervall fyller 70 år den 18e september och är uppfinnaren bakom Bactiguards unika ytskikt. Billy började som ung att arbeta med Axel Bergström som var Nobelpristagaren Gustaf Daléns lärling. Bergström och Billy började tillsammans utveckla Daléns fyrglas till vad som idag är Bactiguards unika coating på katetrar. Ett ytskikt...

Sjuk av världens bästa sjukvård. Seminarium i Almedalen med Bactiguard och Dagens Medicin

Över 1500 människor dör varje år i Sverige av infektioner de får på sjukhus. Vårdrelaterade infektioner, VRI, är världens fjärde största dödsorsak men de kan förhindras. Majoriteten av VRI kommer från katetrar och det svenska medicintekniska företaget Bactiguard har en unik yta på sina katetrar som förhindrar bakterier från att...

Bactiguard växer med nya avtal och samarbetspartners i Afrika

Det svenska medtechbolaget Bactiguard har tecknat avtal med nya samarbetspartners i Egypten och Libyen, ytterligare två länder som nu får tillgång till Bactiguards unika lösning för infektionskontroll. I Egypten har Bactiguard slutit ett avtal med Servomed Company med huvudkontor i Kairo. Dr. Mamdouh Maher, VD för Servomed Company: Servomed...

Bokslutskommuniké 2012 för Bactiguard Holding AB

Bokslutskommuniké 2012 för Bactiguard Holding AB är nu publicerad och finns tillgänglig som pdf. Bokslutskommuniké 2012, Bactiguard Holding AB > För mer information, vänligen kontakta: Martin Öhman, CFO, Bactiguard Tel: +46 8 440 58 61 martin.ohman@bactiguard.se eller Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard Tel: +46...

Bactiguard’s Infection Control till Mexico

Bactiguard har fått godkänt av den mexikanska hälsoorganisationen COFEPRIS. Nu startar Bactiguard marknadsföringen av sitt Infection Control Program med fokus på BIP Foley Katetern tillsammans med den mexikanska distributionspartnern Grupo Comercial y de Servicios Del Valle (Cervantes group). Bactiguard® belagda produkter bidrar till att...

Bactiguard’s Infection Control till den Ryska marknaden

Det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard har skrivit under ett exklusivitets avtal med Intermedservice, IMS en av Rysslands största läkemedelsdistributörer. Intermedservice, IMS finns i Ryssland samt hela OSS regionen. IMS omsätter ca 300 miljoner euro och har fått den exklusiva rättigheten att sälja hela Bactiguards produktportfölj...

Bactiguard utökar produktportföljen i Mellanöstern

Bactiguard kan nu erbjuda hela sin produktportfölj som förhindrar vårdrelaterade infektioner på marknaden i mellanöstern. Utöver BIP Foley katetern som redan finns, introduceras BIP Endotracheal Tube (BIP ETT) samt BIP Central Venous Catheter (BIP CVC). Gulf Medical representerar Bactiguard i Saudiarabien, Bahrain och i Förenade Arab...

Ett fantastiskt år för Team Bactiguard 2012

För första gången sedan 2001 fick Sverige i JEM en vinnare i singel i form av TEAM BACTIGUARDS Mikael Ymer. Mikael slutade året som nummer 1 i Europa. Mikaels bror Elias Ymer gick från 400 i världen till en plats bland de 10 bästa 18 åringarna i världen (Elias är bara 16 år) och var i final i prestigefyllda Orange Bowl som räknas som...

Var tionde patient smittas av sjukdomar när de lagts in på sjukhus i Sverige. Det visar Dagens Nyheters granskning av svenska sjukhus.

1 500 patienter dör varje år i onödan på svenska sjukhus. Över hälften av alla som får infektioner i vården har fått det via sin kateter. Det svenska medtechbolaget Bactiguard har en unik lösning för att förhindra vårdrelaterade infektioner med en unik yta som finns på urinvägs-, blodvägs- och luftvägskatetrar. I höstas vann...

Bactiguard gratulerar nobelpristagarna i Medicin, John B Gurdon och Shinya Yamanaka.

För 111 år sedan skedde för första gången utdelningen av Nobelpriset. Idag, den 10 december, delar kung Carl XVI Gustaf ut årets Nobelpris i Stockholm till John B Gurdon från England och Shinya Yamanaka från Japan. Årets pristagare i medicin får priset för sina insatser inom stamcellsforskningen där Gurdon prisas för hur cellens...

Bactiguards produkter på export till Irak

Det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard har gjort ett mångmiljonavtal med Irak. Mosel, Baghdad och Kerbala tillhör några av de regioner som nu får tillgång till Bactiguards produkter som förhindrar infektioner på sjukhus. Avtalet skrevs under det Irak- Svenska seminariet som hölls i Stockholm för ett par veckor sedan med bland...

Det svenska medtech-bolaget Bactiguard har vunnit sin första upphandling i Sverige

Varje år dör 1500 personer i Sverige av infektioner i vården och en stor del av vårdrelaterade infektioner orsakas av kateteranvändning. Det svenska medtech-bolaget Bactiguard har en unik lösning för infektionskontroll. Deras katetrar är belagda med en yta som gör att bakterier inte fäster. Bactiguard har haft över 80 000 patienter i...

Bactiguard i stor svensk satsning för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beviljat forskningsanslag i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Projektet ”Innovation mot infektion” inom programmet ”Utmaningsdriven Innovation, fas B” kommer att koordineras av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Målet är att genom gränsöverskridande samarbeten ta fram nya...

Bactiguard spås en lysande global framtid av Nya Affärer och Veckans Affärer

Det svenska medtechbolaget Bactiguard är med på Nya Affärer och Veckans Affärers lista över 50 svenska bolag med en lysande global framtid. Bactiguard bygger på en unik svensk innovation med ett ultratunt ytskikt på katetrar som förhindrar vårdrelaterade infektioner. Företagets Vd och delägare Christian Kinch är väldigt stolt över...

Ewa Ställdal och Ulf Mattsson invalda i Bactiguards styrelse

Stämman i Bactiguard Holding AB har beslutat komplettera styrelsen med Ewa Ställdal och Ulf Mattsson som ordinarie styrelseledamöter. Sedan tidigare ingår Thomas von Koch, ordförande och Christian Kinch, VD i styrelsen. Efter fem års styrelsearbete har Tomas Puusepp bestämt sig för att lämna styrelsen. Ewa Ställdal var tills nyligen vice...

Svenska medicinteknikbolag kan rädda jobben

Under det senaste året har flera svenska företag bl.a. AstraZeneca i Lund, Becton Dickinson i Helsingborg, St Jude Medical och Carmel Pharma i Stockholm, beslutat att avveckla mer än 2000 arbetstillfällen i Sverige och flyttar forskning, utveckling och produktion framförallt till Kina, Indien och Mexico. Igår kom senaste beskedet från...

Good to Great Team Bactiguad – Största tennissatsningen i svensk historia?

Good to Great & Bactiguard AB storsatsar för att åter göra Sverige världsledande inom tennis. Good to Great Tennis Academy och det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard AB offentliggjorde idag att de ingår ett 5-års avtal. Parterna kommer att bilda Good to Great Team Bactiguard som består av fem av de mest lovande tennisspelarna i...

Bactiguard medverkade på Minister Maria Larssons framgångsrika delegationsresa i Kina

Exportrådet och Swecare arrangerade 21-26 november en delegationsresa till Kina där Bactiguard var ett av de medverkande svenska företagen. Ett seminarium under Kinabesöket handlade om “Future Elderly Care and Solutions for People with Disability” och seminariet modereras av Bactiguards PR & Kommunikationsdirektör Linda Nyberg. Läs...

Linda Nyberg blir ny PR & Kommunikationsdirektör på Bactiguard

Med drygt 20 års erfarenhet från mediavärlden kommer Linda Nyberg till Bactiguard med ansvar för kommunikation och PR. Linda kommer närmast från SVT som programledare och journalist men har också under det senaste året arbetat för världens största tv-kanal Aljazeera. Linda, vad ska du göra på Bactiguard? Jag kommer att ansvara för...

Hallå där, Christian Kinch, vd på Bactiguard, vad är det ni gör?

 Vi bidrar till att vårdrelaterade infektioner minskar spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, ja, räddar liv och samtidigt som vi sparar pengar åt sjukvården. Men vad är det ni säljer? Vår produkt är en extremt tunn antibakteriell coating av ädelmetall som hindrar bakterier att få fäste. Uppfinnaren heter Billy Södervall, han...