Bactiguard bistår sjukvården i Ukraina med intensivvårdsprodukter

Sjukhusen i Ukraina efterfrågar utrustning för att klara av vårdbehoven i landet sedan kriget brutit ut. Genom läkarnätverket Razom på Karolinska Universitetssjukhuset och med assistans av Ukrainas ambassad, kan Bactiguard nu skicka intensivvårdsutrustning som den ukrainska sjukvården specifikt har bett om och behöver.

”Det känns angeläget och viktigt att kunna bistå sjukvården i Ukraina med det som faktiskt behövs och kan göra skillnad”, säger Bactiguards medicinska chef och vice vd Stefan Grass.

Det finns listor på utrustning som sjukhusen i Ukraina behöver, och intensivvårdsprodukter som finns i Bactiguards sortiment råder det stor brist på. Under dagen skickar Bactiguard en stor donation med centrala venkatetrar och endotrakealtuber som genom ett samarbete med läkarnätverket på Karolinska Universitetssjukhuset och Ukrainas ambassad ska transporteras till Ukraina.

”Just CVK:er och ETT:er används vid kirurgi och intensivvård. I det här läget, i ett krigsdrabbat land, kan man anta att det finns skadade människor som behöver opereras akut eller få intensivvård”, säger Stefan Grass, som tidigare arbetat med intensivvård.

”Saknas de här produkterna på en intensivvårdsavdelning kan du inte bedriva avancerad intensivvård. Endotrakealtuber är livsviktiga, för om du inte kan säkra luftvägarna under en operation kanske du inte kan operera överhuvudtaget”, säger Bactiguards medicinska chef Stefan Grass.

Nätverket av läkare på Karolinska institutet, får information om vad den ukrainska sjukvården behöver och har skapat en logistikkedja från Stockholm till Polen, vidare till sjukhusen i Ukraina. Den donation som Bactiguard idag skickar består initialt av 1 500 ETT:er och 750 CVK:er och vid behov kan vi bistå med mer.

Om BIP Endotrakealtub (BIP ETT)

BIP ETT är en endotrakealtub med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi. Teknologin baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på tubens yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på tuben, vilket minskar risken för att det bildas biofilm som kan leda till infektion. Läs mer >>>

Om BIP Central Venous Catheter (BIP CVC)

BIP CVC är en central venkateter (CVK) med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt, som används för administrering av läkemedel och intravenösa vätskor, blodprov och blodtrycksmätning. Färre bakterier fäster CVK:n med Bactiguards ytskikt, vilket minskar risken för att det bildas biofilm som kan leda till infektion. Läs mer >>>

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice vd, mobil +46 70 725 24 48