Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar

Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar; Female anpassad för kvinnors anatomi och Tiemann, som underlättar kateterisering av män. BIP Foley Catheter har visat sig minska risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion, vilket är vanligt förekommande vid användning av kvarliggande urinkatetrar.

”Efterfrågan på våra BIP Foley-katetrar ökar stadigt, och vi är glada att nu kunna erbjuda ett bredare sortiment som ger fler valmöjligheter för patienter med kvarliggande kateter. De nya produkterna gör oss också ännu mer konkurrenskraftiga”, säger Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing på Bactiguard.

BIP Foley Catheter Silicone Female med sin kortare längd är anpassad för kvinnor som har ett kortare urinrör än män.

Katetrar med Tiemannspets kan användas för att underlätta den ibland svåra passagen hos män, orsakad av urinrörets krökta utformning. Denna typ av spets är den näst mest använda efter Nelatonspetsen, som redan finns i Bactiguards sortiment.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen och orsakas ofta av kvarliggande urinvägskatetrar. Infektionerna kan leda till allvarliga komplikationer som orsakar stort lidande för patienten, högre dödlighet och ökade vårdkostnader. BIP Foley-katetrarna har en dokumenterad förmåga att reducera bakteriuri, symptomatiska urinvägsinfektioner och användningen av antibiotika.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49