Bactiguard erhåller betalning från Zimmer Biomet

Regulatorisk
Bactiguard

Efter ett framgångsrikt EU-godkännande och marknadslansering av Bactiguard-belagda trauma-implantat från Zimmer Biomet (ZNN Bactiguard), har den första milstolpen passerats och en betalning på 1 miljon USD fallit ut.

”Jag är mycket glad över vårt samarbete med Zimmer Biomet och stolt över våra framsteg så här långt”, säger Cecilia Edström, Bactiguards VD.

I september 2019 inledde Bactiguard och Zimmer Biomet ett partnerskap för att utveckla ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi i syfte att minska risken för postoperativa infektioner. I januari 2021 fick ZNN Bactiguard europeiskt regulatoriskt godkännande. I juni i år inleddes marknadslanseringen i Europa och på andra utvalda marknader i EMEA.  

Partnerskapet baseras på ett exklusivt, globalt licensavtal för ortopediska traumaimplantat. Utöver den initiala licensavgift Zimmer Biomet betalade vid undertecknandet, innehåller avtalet ytterligare betalningar på 2 miljoner USD relaterade till milstolpar, varav den första på 1 miljon USD nu har utfallit.

Mer information om ZNN Bactiguard finns på: znnbactiguard.com

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-01, kl. 03.20. 

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, Bactiguard tel: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com