Bactiguard fullföljer förvärvet av Vigilenz

Vigilenz huvudkontor

Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har fullföljt förvärvet av Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz), som offentliggjordes den 4 februari 2020.

Samtliga villkor för förvärvet är nu uppfyllda och den första delen av förvärvsvederlaget, en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD, har utbetalats. Den resterande delen av vederlaget, bestående av 241 512 nya B-aktier i Bactiguard, är föremål för godkännande av årsstämman i Bactiguard den 28 april 2020.

Kontantbetalningen har finansierats genom bankfaciliteter som tillhandahålls av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), med en löptid på tre år. Samtidigt har löptiden för Bactiguards nuvarande bankfacilitet med SEB förlängts med samma period.

Styrelsen i Bactiguard har godkänt transaktionen och aktieägare inklusive Christian Kinch, Thomas von Koch, Jan Ståhlberg, Fjärde AP Fonden och Nordea Fonder, som tillsammans representerar cirka 66 procent av kapitalet och 84 procent av rösterna i Bactiguard har uttalat att de kommer att stödja emissionen av nya B-aktier på årsstämman.

De nyförvärvade bolagen kommer att konsolideras i Bactiguards finansiella rapportering från och med mars 2020. Samtidigt inleds integrationen av bolagen som bland annat innebär att produktportföljerna kommer att säljas genom båda företagens distributionsnät.

Länk till det ursprungliga offentliggörandet >>>

Fakta om Vigilenz
Vigilenz är en privatägd tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar. Bolaget grundades i Malaysia 2002. Från hemmamarknaden har Vigilenz expanderat sin marknadsnärvaro till över 26 länder. Företaget har cirka 100 anställda och en modern ISO 8-certifierad produktionsanläggning vid företagets huvudkontor i Penang. Försäljningsstyrkan täcker hela den malaysiska marknaden medan exportförsäljningen hanteras genom distributörer.

Vigilenz erbjuder ett brett sortiment av produkter, främst inom sårvård och infektionsprevention. Produktsortimentet består av absorberbara och icke-absorberbara suturer, brocknät, HYDROCYN aqua®, en innovativ sårtvätt och rengöringslösning för akuta och kroniska sår, samt Bactiguard-belagda ortopediska traumaimplantat.

Vigilenz är ISO 13485: 2016-certifierad och designar och utvecklar klass II och III CE-märkta produkter. Det var det första malaysiska företaget som fick en klass III produkt CE-märkt. Några av produkterna är FDA-registrerade och företaget har även en HALAL-certifiering.

För mer information om bolaget hänvisas till www.vigilenzmd.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CEO, mobil: +46 72 226 23 28