Bactiguard i stor svensk satsning för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beviljat forskningsanslag i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Projektet ”Innovation mot infektion” inom programmet ”Utmaningsdriven Innovation, fas B” kommer att koordineras av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Målet är att genom gränsöverskridande samarbeten ta fram nya lösningar för att reducera vårdrelaterade infektioner.

”För svensk medicinteknik är detta program ”Utmaningsdriven Innovation” otroligt viktigt och ger en bra möjlighet att ytterligare stärka banden mellan industrin och vården. Specifikt för Bactiguard ger det oss möjligheten att tillsammans med vården visa på förbättringsmöjligheter som vår innovation kan ge. Vi ser mycket fram emot detta samarbete som på sikt kan leda till friskare patienter ” säger Olof Sandén, vice VD på Bactiguard.

Idag drabbas ca 10% av alla patienter av en infektion. Vårdrelaterade infektioner beräknas vara den fjärde största dödsorsaken och orsakar ca 1 500 dödsfall årligen i Sverige. Förutom hög mortalitet och patientlidande kostar dessa infektioner ca 3,7 miljarder SEK per år för den svenska sjukvården.

Den största delen av vårdrelaterade infektioner är relaterade till användning av medicinsk utrustning, t.ex. katetrar. Varje förhindrad infektion leder till ökad patientsäkerhet, minskade sjukvårdskostnader och minskar dessutom risken för uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier. Trots stora satsningar på hygienrutiner och restriktiv antibiotikaförskrivning ser vi enligt en färsk rapport från Smittskyddsinstitutet en oroväckande ökning av resistenta bakterier i Sverige.

www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/kraftig-okning-av-mrsa-under-2011/

Bactiguard finns i Visby under Almedalsveckan på forskningsscenen tisdag 3/7 där också representanter från Vinnova och Vinvård finns på plats.

Kontaktperson:
Mattias Ohrlander
Senior Scientific Advisor, Bactiguard

Tel +46 8 440 58 92
mattias.ohrlander@bactiguard.se

Bactiguard

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägs-katetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.