Bactiguard ingår globalt licensavtal med Zimmer Biomet

Regulatorisk

Bactiguard har ingått ett exklusivt, globalt licensavtal för ortopediska traumaimplantat med Zimmer Biomet. Avtalet omfattar en licensavgift på 3 miljoner US-dollar att erläggas i samband med undertecknandet, ytterligare villkorade licensavgifter på 2 miljoner US-dollar kopplade till regulatoriskt godkännande i USA och royalties på nettointäkterna efter kommersialisering.

”Vårt nya, globala partnerskap har potential att expandera Bactiguards licensaffär avsevärt och öka våra licensintäkter väsentligt, både i närtid och i ett längre perspektiv. Det bekräftar också värdet av Bactiguards teknologi i en ny applikation och globalt sammanhang, vilket gör mig både glad och stolt,” säger Christian Kinch, VD.

Ortopediska traumaimplantat med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi CE-märktes i december 2018 och kommer att användas som referens i den regulatoriska processen.

Enligt Orthopedic Industry Annual Report® uppgick den globala ortopedimarknaden till 51 miljarder dollar 2018, varav trauma-segmentet utgjorde 14 av den totala försäljningen.

Zimmer Biomet hade 2018 en nettoomsättning på nära 8 miljarder dollar. För mer information om Zimmer Biomet hänvisas till bolagets hemsida: www.zimmerbiomet.com

Om Bactiguards licensaffärer
Sedan 1995 har Bactiguard ett framgångsrikt licensavtal med Becton, Dickinson and Company (tidigare C.R. Bard) i USA. Som ett resultat av detta framgångsrika partnerskap har mer än 170 miljoner Bactiguard-belagda Foley-katetrar hittills sålts i framförallt i USA och Japan.

2015 initierades ett licensavtal för Bactiguard-belagda ortopediska traumaimplantat, som täcker marknaderna i ASEAN-regionen i Sydostasien, med Vigilenz Medical Devices. Implantaten CE-märktes i december 2018 och har godkänts för försäljning i Malaysia, där kliniska studier pågår.

2017 tecknades ett licensavtal med Smartwise inom ett nytt terapiområde, där läkemedel och andra interventionsterapier kan riktas och levereras till specifika organ, t ex hjärta, lungor och hjärnan. Avtalet genererade initiala licensintäkter på 2,5 miljoner dollar och kommer att generera royalties när de avancerade vaskulära injektionskatetrarna har fått regulatoriskt godkännande.

2018 tecknades ett kombinerat distributions- och licensavtal för Kina med Well Lead Medical, som omfattar hela Bactiguards produktportfölj. Avtalet genererade initiala intäkter på cirka 30 miljoner kronor.

Bactiguards teknologi är nu godkänd för användning i urinvägarna, luftvägarna, blodomloppet och på ortopediska implantat. Dessa implantat i metall är avsedda att stanna i kroppen i många månader, upp till flera år och ibland livet ut och det regulatoriska godkännandet visar tydligt att teknologin är patientsäker.


Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-27, kl. 07.30.

 

En telefonkonferens på engelska för media, investerare och analytiker kommer att hållas idag klockan 13.00 där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar nyheten samt svarar på frågor. Presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängligt på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se/sv/for-investerare/presentationer
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 95


För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO och vice VD, mobil: +46 722 262 328