Bactiguard inleder samarbete med Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua

Regulatorisk

Bactiguard inleder samarbete med nätapoteket Apotea om försäljning av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) till konsumenter på den svenska marknaden. Nya tester bekräftar att Hydrocyn är det första desinfektionsmedlet på den svenska marknader med dokumenterad effekt på det nya coronaviruset som orsakar covid-19. Försäljningen via Apotea påbörjas fredag den 5 juni.

”Vi är glada över att Bactiguard inledningsvis valt att arbeta exklusivt med Apotea för lanseringen av Hydrocyn till konsumenter,” säger Per Svärdson, Apoteas VD.

”Vi märker av en fortsatt stor efterfrågan på desinfektionsprodukter. Att vi nu kan erbjuda en avancerad desinfektion, som har en bevisad effekt mot coronaviruset är viktigt i kampen mot spridningen av covid-19. Apotea är Sveriges största nätapotek med leveranser över hela Sverige, alla dagar i veckan,” fortsätter Per Svärdson.

”Spridningen av covid-19 pandemin har varit mycket större och allvarligare än någon kunde överblicka. Avsaknaden av effektiva botemedel och vaccin gör att behovet av förebyggande produkter är stort. Handdesinfektion är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att bli smittad eller sprida viruset vidare till andra. Därför är vi mycket glada över att nu kunna erbjuda Hydrocyn även till privatpersoner i samarbete med Apotea,” säger Cecilia Edström, Bactiguards VD.

Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mitten av mars och mottog under de första dagarna efter lanseringen kundorder, bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt 20 miljoner kronor. Initialt prioriterades kunder med samhällsbärande funktioner.

Den 2 juni publicerades resultatet av tester genomförda av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Testerna visar att 99,9% av viruspartiklarna dödades efter exponering för Hydrocyn (länk till pressmeddelande).

Från fredag den 5:e juni kommer även privatpersoner att kunna beställa Hydrocyn via nätapoteket Apotea; www.apotea.se

Om Hydrocyn® aqua

Hydrocyn® aqua är en avancerad desinfektionslösning som är pH-neutral och vattenbaserad och kan användas som desinfektion av till exempel hud och ytor. Till skillnad från desinfektionsmedel baserade på alkohol är Hydrocyn® aqua inte irriterande, giftig eller skadlig för kroppen. Den är heller inte brandfarlig. Den aktiva substansen (HOCl) är en naturlig del av det mänskliga immunförsvaret. Produkten är CE-märkt (godkänd i EU), registrerad av FDA i USA samt godkänd av Kemikalieinspektionen.
Film om Hydrocyn >>> 
Läs mer www.hydrocyn.se

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-06-03, kl. 11.05.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, VD Bactiguard, e-mail cecilia.edstrom@bactiguard.se
tel +46 8 440 58 80

Christian Huber, inköpschef Apotea, e-mail christian.huber@apotea.se
tel: +46 701 981 016