Bactiguard inleder utvecklingssamarbete inom dentalområdet

Regulatorisk

Bactiguard tecknade idag avtal om att inleda ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet, ett nytt applikationsområde för Bactiguards teknologi.

Den initiala utvecklingsfasen, som förväntas pågå cirka ett år, kan generera 0,9 miljoner USD i utvecklings- och milstolperelaterade intäkter för Bactiguard. Därefter kan partnerskapet utvecklas till ett licensavtal, med villkorade milstolperelaterade betalningar på 1,1 miljoner USD kopplade till regulatoriska godkännanden. I likhet med Bactiguards nuvarande licensavtal skulle ett avtal med Dentsply Sirona även generera royalties på försäljningsintäkterna efter kommersialisering.

“Vi är mycket glada och stolta över samarbetet med ett ledande företag inom dentalområdet. För ungefär en månad sedan utökade vi vårt licenssamarbete inom ortopedi och vi tar redan nästa steg in på dentalområdet, ett annat av våra sex fokusområden”, säger Anders Göransson, VD.

“Den nya affären är en inkörsport till den växande dentalmarknaden och vi är övertygade om att Bactiguards unika teknologi kommer att skapa stort mervärde. Med tanke på att dentalmarknaden är av stort strategiskt intresse för oss har vi redan fler typer av produkter på gång som kommer att bidra till ökad patientsäkerhet och bättre infektionsprevention”, säger Carl Johan Fredin, Chief Licensing Officer.

Utvecklingssamarbetet inriktas initialt på ett segment av dentalmarknaden som enligt Clarivate, Millennium Research Group inc värderades till 1,2 miljarder USD 2020.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08, kl. 15.58.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Johan Fredin, Chief Licensing Officer, mobil +46 73 525 72 26