Bactiguard och schülke tecknar avtal för sårvård i Tyskland

Bactiguard och det tyska företaget Schülke & Mayr GmbH (schülke) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards sortiment av sårvårdslösningar till tyska sjukhus. schülke är en ledande global tillverkare och distributör inom infektionsprevention och hygienlösningar.

Samarbetet innebär att schülke kan komplettera sitt omfattande sortiment av antiseptiska och sårvårdsprodukter med Bactiguards sortiment som är baserat på hypoklorsyra.

”Vi är glada över samarbetet med schülke och ser att vårt gemensamma mål att förebygga infektioner är en utmärkt grund för framtiden. Tillsammans med schülke strävar vi efter att vidareutveckla marknaden för produkter baserade på hypoklorsyra – med målet att förbättra säkerhet och välbefinnande för patienterna”, säger Peter Rådqvist, Global Head of Sales på Bactiguard.

Hypoklorsyra är en antimikrobiell substans som minskar risken för infektion och främjar sårläkning. Ämnet är en del av det mänskliga immunsystemet och har en gynnsam biokompatibilitetsprofil, vilket betyder att det inte är irriterande eller skadar mänskliga celler. Den tyska lanseringen är planerad till Q3 2021.

schülke med huvudkontor utanför Hamburg i Tyskland är pionjärer inom  infektionsprevention och hygienlösningar med mer än 130 års erfarenhet av att tillhandahålla produkter för desinfektion och sårvård. Företaget finns representerat i mer än 100 länder och har globalt mer än 1 000 medarbetare. Avtalet med Bactiguard innebär att schülke kommer distribuera Bactiguards sårvårdsprodukter till sjukvården i Tyskland.

Bactiguards sårvårdssortiment
Bactiguards sårvårdssortiment består av en alkoholfri, pH-neutral och vattenbaserad produktlinje som kan användas av såväl barn som vuxna. Produkterna är biokompatibla, vilket innebär att de inte är irriterande för huden eller annan vävnad. De innehåller hypoklor-syra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Produkterna varken luktar starkt eller svider, men dödar effektivt de flesta virus, bakterier och svamp som orsakar infektioner, bland annat nya coronaviruset SARS-CoV-2.1

Läs mer om Bactiguards sårvårdssortiment >>>


För ytterligare information vänligen kontakta:

Petra Kaur, Chief Marketing and Communication Officer, mobil +46 79 304 96 36

Referenser:
1. I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn aqua på en viruskultur av det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visade att 99,98 % av viruspartiklarna avdödades och var därmed inte smittsamma.


Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.

Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Om schülke
Företaget är ledande inom hygien och infektionsförebyggande lösningar sedan mer än 130 år. Schülke & Mayr GmbH utvecklar, producerar och distribuerar antiseptisk sårvård, desinfektionsmedel och medicinska och kosmetiska hudvårdsprodukter. Företaget erbjuder sina kunder innovativa produkter, lösningar och tjänster inom sjukvårdsbranschen, receptfria (OTC) och hygienlösningar för läkemedelssektorn. schülkes uppdrag är att skydda liv över hela världen och därigenom aktivt bidra till patientsäkerheten.
Företaget som har sitt huvudkontor i Tyskland, sysselsätter mer än 1000 personer över hela världen och säljer sina produkter i mer än 100 länder. schülke representeras av 15 dotterbolag och driver produktionsanläggningar i Tyskland (schülke), Frankrike (Bioxal) och Brasilien (Vic Pharma).

Läs mer om schülke www.schuelke.com