Bactiguard och Svenskt Industriflyg etablerar luftbro för medicinsk skyddsutrustning

Den snabba spridningen av virus-pandemin har lett till att ett stort antal länder stänger sina gränser och att transportkapacitet försvinner i takt med att flygbolagen ställer in rutter och avgångar. Världsekonomin och handeln påverkas i stor omfattning och för tillverkande bolag leder det till osäker varuförsörjning och svårigheter att öka leveranskapaciteten. Det drabbar sjukvården som har ett akut behov av medicinsk skyddsutrustning. Därför etablerar Bactiguard och Svenskt Industriflyg en luftbro mellan Asien och Europa, som görs tillgänglig även för andra svenska företag.

”Den snabba spridningen av pandemin är en stor utmaning för sjukvården, företag och världsekonomin. Samtidigt är vi många, både företag och privatpersoner, som vill bidra genom att tillhandahålla lösningar som förbättrar tillgången på de produkter det råder mest akut behov av,” säger Cecilia Edström, Bactiguards VD.

”Bactiguard kommer att använda luftbron för att transportera produkter för infektions-prevention, bland annat den nyligen lanserade Hydrocyn aqua, från våra anläggningar i Malaysia till Sverige i en takt som annars inte skulle vara möjlig. Vi vill samtidigt öppna möjligheten för andra företag med liknande utmaningar att ansluta sig till detta initiativ,” fortsätter Cecilia Edström.

”Efterhand som de reguljära alternativen blir allt mer begränsade är vi glada att kunna tillhandahålla transportkapacitet. Mina medarbetare på Svenskt Industriflyg är specialiserade på komplexa transportlösningar och vi är tacksamma över möjligheten att få vara en kugge i arbetet att försörja den svenska sjukvården med livsviktig utrustning,” säger Brian Liddle, Svenskt Industriflygs VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD Bactiguard, tel 08 – 440 58 80
Brian Liddle, VD Svenskt Industriflyg, tel 08 – 564 850 90

Om Svenskt Industriflyg AB (Industriflyg)
Industriflyg är ensamma om att kunna förse sina kunder med nyckelfärdiga lösningar, alltifrån säkerhetsanalyser genom systerföretaget Scutus, skydd under resor, medicinsk support i luften och på marken i samarbete med Medaire & Karolinska Universitetssjukhuset, till transport på högsta nivå av säkerhet och effektivitet i några av världens mest avancerade flygplan.

Industriflyg används inte bara för verkställande ledningar och persontransporter, utan också för specialuppdrag och komplexa transportbehov som är svåra eller omöjliga att lösa med traditionella transportalternativ.

Industriflyg har ett dedikerat team av 85 yrkesverksamma som är vana att prestera i en krävande miljö. Bolaget opererar med 10 flygplan, från små jetplan till flygplan för ultralång trafik och två helikoptrar. Stockholm City Bromma Airport är den viktigaste basen för verksamheten, som också inkluderar vår egen FBO och stöder såväl vår egen verksamhet som charteroperatörer över hela världen.