Bactiguard och Zimmer Biomet expanderar globalt partnerskap

Regulatorisk

Bactiguard and Zimmer Biomet har idag kommit överens om att utöka det globala licenssamarbetet som inleddes 2019 till att omfatta fler produktkategorier.

Det utökade exklusiva licensavtalet omfattar implantat för ledrekonstruktion (höfter och knän), idrottsmedicin, kraniomaxillofaciala och thoraxapplikationer. Det inkluderar licens- och produktutvecklingsrelaterade avgifter på 1,5 miljoner USD som ska betalas under 2022, ytterligare villkorade milstolperelaterade betalningar på 7,5 miljoner USD kopplade till regulatoriskt godkännande från amerikanska myndigheter för olika produktkategorier och royalties på nettointäkterna efter kommersialisering.

“Vårt samarbete med Zimmer Biomet har utvecklats på ett mycket positivt sätt under de senaste två och ett halvt åren. Mindre än två och ett halvt år från starten kunde vi lansera trauma-implantaten ZNN Bactiguard i Europa, och vi har nu kommit överens om att utöka omfattningen över hela Zimmer Biomets produktsortiment. Det är ett stort steg framåt och positionerar tydligt Bactiguard-teknologin i det ortopediska segmentet, vilket har varit högsta prioritet för oss, säger Anders Göransson, VD.

“Jag är både glad och stolt över vårt partnerskap och övertygad om att det kommer att leda till bättre vårdutfall för patienterna. Det har också potential att expandera Bactiguards licensaffär avsevärt och ge ett väsentligt bidrag till våra licensintäkter, när vi väl har passerat den regulatoriska fasen, avslutar Anders Göransson.

I september 2019 ingick Bactiguard och Zimmer Biomet ett samarbete för att utveckla ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi för att förhindra postoperativa infektioner. Europeiskt godkännande erhölls i januari 2021, baserat på Bactiguards egna EC-certifierade implantat (Orthosyn). ZNN Bactiguard-implantaten lanserades på europeiska och andra utvalda MEA-marknader under andra kvartalet 2021. Registreringsprocessen i USA och andra stora marknader pågår.

Det globala licensavtalet har nu utökats till att även omfatta implantat för ledrekonstruktion (höfter och knän), idrottsmedicin, kraniomaxillofaciala och thoraxapplikationer. Vilka produkter som ska prioriteras först i utvecklings- och registreringsprocesserna kommer att definieras i nästa fas. Avtalet omfattar inte den produktportfölj (dentala och ryggrads-applikationer) som Zimmer Biomet planerar att dela ut till ZimVie.

Mer information om ZNN Bactiguard finns på hemsidan: www.znnbactiguard.com

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-08, kl. 19.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49