Bactiguard offentliggör prospekt och ansöker om notering på NASDAQ OMX Stockholm avseende emitterat obligationslån

Bactiguard Holding AB emitterade den 12 december 2011 ett femårigt, säkerställt, obligationslån om 450 MSEK. I enlighet med villkoren för obligationslånet skall Bactiguard ansöka om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. Bactiguard har i anledning av noteringen av obligationerna upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Bactiguard kommer att ansöka om inregistrering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet finns nu tillgängligt för nedladdning samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Offentliggörande av prospekt eller ansökan om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm utgör inte till någon del ett erbjudande från Bactiguard om teckning eller förvärv av obligationer utan är en följd av villkoren för obligationslånet.

Prospekt Bactiguard, 2012-06-27 (pdf) >

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Nyberg
PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard
Tel: +46 8 440 5880
linda.nyberg@bactiguard.se