Bactiguard rekryterar global licenschef för accelererad tillväxt

Carl Johan Fredin

Carl Johan Fredin, med mångårig internationell erfarenhet från ledande företag och befattningar inom läkemedelsindustrin, medicinteknik och sjukvård, har rekryterats till en nyinrättad befattning som Chief Licensing Officer. Carl Johan kommer senast från Mölnlycke, tillträder sin nya roll den 1 oktober och rapporterar till VD. 

”Intresset för Bactiguards teknologi ökar stadigt och vår ambition är att accelerera utvecklingen av nya licensaffärer och innovativa applikationer för infektionsprevention tillsammans med våra partners. För att göra det behöver vi stärka vårt team,” säger Cecilia Edström, VD.

”Carl Johan Fredin har en mycket bred internationell ledarerfarenhet inom life science, som sträcker sig från försäljning och marknadsföring av läkemedel och medicinteknik till att leda privata kliniker för ortoped, samt utveckla digitala tjänster för äldrevård. Han har också en genuin passion för infektionsprevention och djupgående kunskaper om sårvård. Jag är övertygad om att Carl Johan kommer att bidra både strategiskt och praktiskt till att utveckla Bactiguards licensaffärer och hälsar honom varmt välkommen,” fortsätter Cecilia Edström.

”Det är med stolthet och glädje jag ser fram emot att anta rollen i Bactiguard och verka för att rädda fler liv. Den befintliga portföljen för infektionsprevention har en enorm potential och det finns stora möjligheter att applicera Bactiguards teknologi inom nya användningsområden. Tillsammans ska vi accelerera för att minska vårdrelaterade infektioner, förbättra patientsäkerheten och minska användningen av antibiotika och på så sätt skapa mervärde för våra kunder, patienter, sjukvården och våra aktieägare,” säger Carl Johan Fredin.

Carl Johan Fredin är 55 år och har framgångsrikt lett och utvecklat team i ledande läkemedels- och MedTech-bolag, bland annat Glaxo Smith Kline, Janssen, Mundipharma, Doro och nu senast Mölnlycke. Han har även varit VD för Ortho Center i Göteborg och Malmö samt försäljnings- och marknadschef på Aleris. Han har en MBA i företagsekonomi från Stockholms universitet och har arbetat som officer i Försvarsmakten.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, tel +46 8 440 58 80