Bactiguard stärker licensieringsverksamheten med Anders Göransson i ny roll som Global Head of Licensing. Thomas von Koch utses till tf VD

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard”) meddelar idag att nuvarande VD Anders Göransson lämnar rollen som VD och utses till Global Head of Licensing och vice VD. Med anledning av detta har styrelsen utsett nuvarande ordförande Thomas von Koch till tf VD. Vice Ordförande Christian Kinch har utsetts till Ordförande för den tid som Thomas von Koch på grund av VD-befattningen inte också kan vara styrelseordförande.

Anders Göransson började på Bactiguard i oktober 2021 med målet att formulera en långsiktig strategi och skärpa de interna processerna. Under drygt ett och ett halvt år inom företaget har dessa mål uppnåtts. Bactiguard har en tydlig tillväxtstrategi och fem väldefinierade terapiområden. Dessutom har två långsiktiga finansiella mål fastställts, nämligen att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor och en EBITDA på 400 MSEK till 2026. Med den nya strategin med inriktning på tillväxt på plats går Bactiguard in i en ny fas av bolagets utveckling med fokus på att bygga en ännu starkare licensierings verksamhet och etablera sig på den amerikanska marknaden. Bactiguard genomgår även en transformationsresa, från att vara ett bolag med fokus på medicintekniska produkter till att bli ett medtech bolag. Denna förändring kräver andra ledarerfarenheter, från till exempel digital disruption och internationalisering, för att kunna öka tempot.

“Anders Göransson har varit avgörande i att starta transformationen av Bactiguard och lägga grunden för vår tillväxtstrategi. Vi tar nu nästa steg i utvecklingen och att stärka Licensiering är av största vikt. Jag är därför glad att Anders går in i en roll som Global Head Licensing för att driva ett av våra viktigaste tillväxtområden framåt. Skiftet från att fokusera på medicintekniska produkter till att bli ett fullskaligt medtech-företag har bara just börjat,” säger Thomas von Koch, tf VD.

“Jag ser fram emot att ta Bactiguards Licensiering till nästa nivå och få möjlighet att fokusera på det helt och hållet. Med en tydlig strategi som bas kommer mitt fokus att ligga på att bygga ett starkare Licensing team och intensifiera våra aktiviteter för att kapitalisera på marknadspotentialen inom våra definierade terapiområden, i storleksordningen USD 80 miljarder,” säger Anders Göransson, Global Head of Licensing.

Alla ovan nämnda roller gäller med omedelbar verkan. Rekryteringsprocessen av en ny VD påbörjas omedelbart.

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-21, kl. 22:45 CEST.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Nina Nornholm, Director Communications & IR, +46 708 550 356