Bactiguard utökar samarbetet med Mediplast i Europa

Bactiguard utökar samarbetet med Mediplast till att omfatta Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Det tidigare avtalet omfattade försäljning och distribution av Bactiguards infektionsförebyggande produktportfölj (BIP) i Skandinavien. Mediplast blir nu distributör av BIP-portföljen i sex europeiska länder.

“Genom att samarbeta med Mediplast och deras erfarna, professionella team är vi övertygade om att takten i vår europeiska marknadsexpansion kommer att öka. Samtidigt uppnår vi skalfördelar genom att samarbeta med en distributör för flera länder”, säger Christian Kinch, VD på Bactiguard.

”Mediplast har ambitionen att växa i Europa och vi är glada över att kunna expandera samarbetet med Bactiguard, ett spännande bolag i en expansiv fas med högaktuella produkter. Bactiguards starka varumärke och deras fokus på infektionsprevention gör oss väldigt motiverade att utöka samarbetet till fler länder”, säger Johan Bongstorp, VD på Mediplast.

Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för hela Bactiguards infektionsförebyggande BIP portfölj, med produkter för urin-, blod- och luftvägarna, och omfattar Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Det nya distributionsavtalet för Benelux-länderna ersätter ett tidigare avtal med Ecomed Services NV som nu har avslutats.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO Bactiguard, mobil: +46 72 226 23 28
Johan Bongstorp, VD Mediplast AB, mobil: +46 70 298 68 61