Bactiguard utser Carin Jakobson till ny CFO

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Carin Jakobson, med mångårig erfarenhet som CFO i börsföretag och bakgrund i både medicinteknik och läkemedelsindustrin, till Chief Financial Officer. Carin kommer senast från rollen som ekonomichef i Rolling Optics-koncernen, tillträder sin nya befattning i juni 2022 och rapporterar till VD.

”Bactiguard befinner sig i en expansiv tillväxtfas och vi ser fram emot att välkomna Carin till oss. Hon har en bred erfarenhet som CFO i flera börsbolag med fokus på tillväxt inom olika branscher. Jag är mycket glad över rekryteringen av Carin, som kommer att tillföra värdefulla egenskaper till Bactiguard och ser fram emot att arbeta nära henne i företagsledningen”, säger Anders Göransson, VD för Bactiguard.

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med teamet på Bactiguard fortsätta utveckla bolaget för starkare tillväxt och lönsamhet och därmed ökat aktieägarvärde”, säger Carin Jakobson.

Carin Jakobson är 47 år och har en magisterexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet. Sedan 2018 är hon ekonomichef i Rolling Optics-koncernen, dessförinnan har hon varit CFO på Stille AB, Sivers IMA, och Annexin Pharmaceuticals AB.

Carin Jakobson tillträder sin befattning i juni och ersätter Gabriella Björknert Caracciolo.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-21, kl. 17.30.

Carin Jakobson

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Göransson, CEO, telefon +46 8 440 58 80