Bactiguard utser ny verkställande direktör

Regulatorisk

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag utsett Anders Göransson till ny verkställande direktör. Anders har bred erfarenhet från konsultverksamhet inom McKinsey och ett flertal ledande befattningar inom Amgen, senast som Head of Innovation Europe. Anders påbörjar sin anställning i Bactiguard omgående och tillträder VD-rollen den 1 oktober. 

”Det är med glädje jag önskar Anders Göransson välkommen att leda Bactiguard in i framtiden. Jag är övertygad om att Anders med sin gedigna internationella erfarenhet inom läkemedel och hälsovård, kombinerat med McKinsey-bakgrund kommer att ta Bactiguard till nya höjder. Om den globala sjukvården inte tidigare fokuserat tillräckligt på problemen med infektioner och resistenta bakterier, har de senaste åren visat att bolag som Bactiguard är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna skapa en bättre värld att leva i,” säger Thomas von Koch, styrelseordförande.

”Samtidigt vill jag tacka vår avgående verkställande direktör Cecilia Edström för hennes   bidrag till Bactiguards framgång. Cecilia meddelade i februari styrelsen att hon önskade lämna VD-rollen efter sju intensiva år i ledningen, men erbjöd sig samtidigt att arbeta vidare tills en ny VD tillträtt, vilket hon gjort med stort engagemang. Styrelsen är också glada för att hon kommer att fortsätta som senior advisor och styrelseledamot,” fortsätter Thomas von Koch.

”Det är med stolthet och energi jag ser fram emot att axla VD-rollen i Bactiguard. Med Bactiguards teknologi och produktportfölj kan vi reducera vårdrelaterade infektioner och sänka vårdbehovet världen över. Fler och fler stora medicinktekniska bolag börjar få upp ögonen för vår unika teknologi, nu senast Zimmer Biomet med sitt traumaimplantat ZNN Bactiguard,” säger Anders Göransson.

”Det här är bara början, alla produkter som är avsedda att vara i kroppen mer än två dagar bör ha Bactiguards teknologi för infektionsprevention. Det är min och medarbetarnas skyldighet att den sprids så brett som möjligt för att rädda liv, minska antibiotika-användningen och spara pengar åt världens vårdgivare. Med Bactiguards egna produkter och med våra licenstagares Bactiguard-coatade produkter har vi bara börjat den resan,” avslutar Anders Göransson.

Anders Göransson är 50 år och började sin karriär som revisor på Ernst & Young, för att senare arbeta som konsult på McKinsey. Från McKinsey tog Anders steget till Amgen där han ledde den svenska verksamheten för att senare flytta till Amgens europeiska huvudkontor i Schweiz. Anders har haft ledande befattningar i ett flertal funktioner, som försäljning och marknadsföring, företagsintegrerering, och nu senast med ansvar för Amgen Innovation Europe. Anders har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och en MBA från Suffolk University, USA.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-07, kl. 23.59.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas von Koch, ordförande, via Birgitta Wretling, tel 070-955 66 52