Bactiguards årsredovisning 2019

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2019 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se

Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning. En engelsk version kommer inom kort. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till: info@bactiguard.se.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 19.45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CEO, tel: +46 8 440 58 80