Bactiguards Årsredovisning 2021

Regulatorisk
Bactiguards Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2021 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 29 april och kan beställas per e-post till: info@bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 10.30 CET.

Länk till Rapportsidan >>>
Länk till Bactiguards Årsredovisning 2021 >>>

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49