Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Mexiko

BIP CVC

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) för infektionsprevention i Mexiko är nu klart, meddelar hälsoministeriet. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention för de mest utsatta patienterna på den näst största marknaden i Latinamerika.

”Vi är äntligen igenom registreringsprocessen i Mexiko, som startade för över två år sedan. Det nya produktgodkännandet innebär att vi kan erbjuda en mer komplett portfölj av produkter för effektiv infektionsprevention för de mest utsatta patienterna, ” säger Jonas Östregård, SVP Sales and Marketing och fortsätter:

“Många länder står inför stora samhällsutmaningar, däribland vårdrelaterade infektioner och det finns ett växande behov av förebyggande lösningar. Med Bactiguards portfölj av produkter för infektionsprevention är vi övertygade om att sjukhusen i Mexiko kommer att kunna minska antalet infektioner och begränsa användningen av antibiotika.”

Bactiguard har sedan tidigare produktgodkännande i Mexiko för infektionsförebyggande urinkatetrar (BIP Foley) och endotrakealtuber (BIP ETT) och påbörjade försäljningen 2017.

Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI), även benämnda CVK-relaterade blodinfektioner (CLABSI), utgör en stor del av de vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, t ex centrala venkatetrar[1]. Dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och orsakar då lidande för patienterna samt ökad dödlighet och högre sjukvårdskostnader. Dessa infektioner behandlas dessutom ofta med antibiotika, vilket ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier.

En vanlig komplikation vid behandling med CVKer, utöver infektioner, är trombosbildning. I en ex vivo studie där man använde Trombin-Anti-Trombin (TAT) som markör för trombosrisk, såg man lägre halter av TAT vid användning av BIP CVC i jämförelse med en kateter utan ytskikt, vilket indikerar lägre risk för trombosbildning.[2]


Referenser:
[1.] Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
[2.] Vafa Homann et al. 2015, J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, Mobil: +46 70 521 13 88