Bactiguards licenspartner Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca

Bactiguards licenspartner Smartwise Sweden AB (Smartwise) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med AstraZeneca avseende bland annat utveckling av avancerade vaskulära injektionskatetrar med Bactiguards ytskikt för nya, innovativa behandlingsmetoder av hjärtsvikt och cancer.

”Samarbetsavtalet med AstraZeneca är ett stort genombrott för Smartwise, där ett ledande, globalt läkemedelsbolag investerar i utvecklingen av deras innovativa behandlingsmetoder för våra största, allvarliga folksjukdomar. För Bactiguard kan avtalet på sikt generera nya licensintäkter, men framförallt är det en kvalitetsstämpel som visar potentialen i vår teknologi och öppnar dörren till nya licensaffärer”, säger Cecilia Edström, CFO.

I februari 2017 etablerade Bactiguard och Smartwise ett gemensamt utvecklingsprojekt för avancerade, Bactiguard-belagda vaskulära injektionskatetrar. Samtidigt tecknades ett licensavtal som genererade 2,5 miljoner USD i licensintäkter för Bactiguard, för den exklusiva och globala rätten till Bactiguard-teknologin inom detta applikationsområde. Den fordran som uppstod i samband med detta slutreglerades under andra kvartalet 2018, genom en betalning på 1,25 miljoner dollar.

Avtalet mellan Smartwise och AstraZeneca genererar initialt inga nya licensintäkter för Bactiguard, men när katetrarna når marknaden kommer det att generera royaltyintäkter, vilket bedöms ligga cirka två-tre år fram i tiden.

Genom licensavtalet med Smartwise och deras samarbetsavtal med AstraZeneca, tar Bactiguard ytterligare ett viktigt steg mot ett högintressant applikationsområde för vår teknologi, där läkemedel och andra former av behandlingar kan skräddarsys och levereras till specifika organ, t ex hjärtat, bukens organ och hjärnan. Den fulla potentialen för denna behandlingsmetod är ännu outforskad, men läkemedelsbolag, forskare och läkare ser stora fördelar med att kunna leverera höga doser av olika typer av behandling till specifika områden med skadad vävnad, till exempel efter en stroke eller hjärtinfarkt, eller höga doser av cellgiftdirekt direkt till tumören.

Mer information om avtalet mellan Smartwise och AstraZeneca finns här: https://goo.gl/CLjWJK

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28