Bactiguards produkter på export till Irak

Det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard har gjort ett mångmiljonavtal med Irak. Mosel, Baghdad och Kerbala tillhör några av de regioner som nu får tillgång till Bactiguards produkter som förhindrar infektioner på sjukhus. Avtalet skrevs under det Irak- Svenska seminariet som hölls i Stockholm för ett par veckor sedan med bland andra handelsminister Ewa Björling.

“Jag har varit i Irak vid flera tillfällen de senaste åren har sett hur stora problemen är inom sjukvården. Irak har stora problem med bl a infektionsspridning på sjukhus, så nu hoppas jag att vi med det här avtalet kan få ner infektionerna och rädda liv. Jag är oerhört glad över förtroendet vi har fått och hoppas att våra unika produkter ska göra skillnad” säger Christian Kinch, VD för Bactiguard.

Det är väldigt viktigt för Irak att tillsammans med utländsk expertis och produkter utveckla Iraks och hälso- och sjukvård säger Dr. Hassan Hadi Baker, Iraks generaldirektör för Folkhälsan vid Hälsoministeriet i Irak. Han var en av deltagarna vid konferensen i oktober i Stockholm och poängterar hur viktigt det är att svenska företag vågar komma till Irak. ”Bactiguard är ett bra exempel på den typ av modern medicinteknik som vi behöver och vi hoppas att fler svenska företag kommer att följa deras exempel och hjälpa våra irakiska sjukhus”.

Christian Kinch, VD Bactiguard tillsammans med Dr. Hassan Baker