Bactiguards urinkatetrar inkluderas i det nederländska ersättningssystemet

Bactiguards kvarliggande urinkatetrar (Foleys) är nu godkända i det nederländska ersättningssystemet, vilket innebär att vårdgivare inom hemsjukvården kan förse patienter med Bactiguards infektionsförebyggande produkter och förbättra deras livskvalitet.

För att kunna sälja medicintekniska produkter till de nederländska hemvårdsleverantörerna i större omfattning måste produkterna ingå i ersättningssystemet. Bactiguards Foleys är nu inkluderade, vilket innebär att vår partner i Nederländerna, Mediplast, kan erbjuda produkterna till en större grupp patienter.

”Hemsjukvård erbjuder den största marknadspotentialen för Foley-katetrar i Nederländerna. Nu när våra produkter ingår i ersättningssystemet kommer vi att kunna öka expansionstakten i landet”, säger Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing på Bactiguard.

”Jag är mycket glad över att kunna erbjuda Bactiguards infektionsförebyggande produkter till holländska patienter och därmed minska risken för infektioner och förbättra deras livskvalitet. Nu när produkterna ingår i ersättningssystemet, kan vi erbjuda långtidskateteriserade patienter inom bland annat öppenvård, hemsjukvård och äldrevård en kostnadseffektiv lösning, som inte var möjlig förut, säger Wil Graus, försäljningschef på Mediplast Benelux.

Bactiguard och Mediplast har varit partners sedan oktober 2018. Det ursprungliga avtalet omfattade försäljning och distribution av Bactiguards produktportfölj i Skandinavien. Redan i december samma år utökades avtalet till att omfatta Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Bactiguards infektionsförebyggande produktportfölj (BIP), som omfattar produkter för urinvägarna, blodbanan och luftvägarna, minskar risken för infektioner i sjukvården, användningen av antibiotika och därmed spridning av multiresistenta bakterier.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, Mobil: +46 70 521 13 88