CE-märke för Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards teknologi

Regulatorisk
Traumaimplantat

Idag fick Zimmer Biomets ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning. Samtidigt pågår förberedelserna för att registrera implantaten på den amerikanska marknaden.

”Jag är mycket glad över att vi nu säkerställt CE-märket för Zimmer Biomets Bactiguard-coatade traumaimplantat. Det banar väg för lansering på den europeiska marknaden under 2021. Samtidigt pågår förberedelserna för registrering av implantaten på den amerikanska marknaden för fullt”, säger Cecilia Edström, Bactiguards VD.

Partnerskapet med Zimmer Biomet har potential att expandera Bactiguards licensaffär avsevärt och bidra väsentligt till licensintäkterna.

Bakgrund till Bactiguards licensavtal med Zimmer Biomet

2015 inledde Bactiguard ett samarbete med Vigilenz Medical Devices för Bactiguard-coatade ortopediska traumaimplantat, omfattande marknaderna i ASEAN-regionen i Sydostasien. Implantaten CE-märktes i december 2018 och har använts som referens i processen för att erhålla regulatoriskt godkännande för Zimmer Biomets traumaimplantat. Vigilenz Medical Devices förvärvades av Bactiguard 2020 och är nu ett helägt dotterbolag.

I september 2019 ingick Bactiguard ett exklusivt, globalt licensavtal för ortopediska traumaimplantat med Zimmer Biomet. Avtalet inkluderade en licensavgift på 3 miljoner US-dollar i samband med undertecknandet, ytterligare villkorade licensavgifter på 2 miljoner US-dollar kopplade till regulatoriskt godkännande i USA och royalties på nettointäkterna efter kommersialisering.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-21, kl. 18.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, telefon: +46 72 226 23 28