Cecilia Edström lämnar VD-rollen för Bactiguard

Regulatorisk

Cecilia Edström har idag meddelat styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ) efter sju år i ledningen för bolaget. Styrelsen kommer därför att inleda rekryteringen av en ny VD. Cecilia Edström fortsätter i rollen som VD till dess att hennes efterträdare är utsedd och står till förfogande för omval som ledamot i styrelsen.

”Jag har varit VD i Bactiguard i ett år och det kan tyckas vara en kort tid, men jag har varit en del av företagsledningen i sju intensiva år. Det har varit en otroligt spännande period, både för mig och bolaget. Bactiguard har gått från att vara ett privatägt företag med ett fåtal B2B kunder till ett midcap-bolag på stockholmsbörsen. Vi har nu i det närmaste global marknadsnärvaro, några av världens ledande MedTech bolag som licenspartners och en lovande B2C affär efter förvärvet av Vigilenz,” säger Cecilia Edström.

”2020 har varit ett utmanande år och vi har byggt för framtiden. Vigilenz och de sårvårdsprodukter som följde med förvärvet är nu integrerade i Bactiguard och vår produktportfölj. Vi gjorde nyligen ett genombrott i partnerskapet med Zimmer Biomet, i form av CE-märket för deras traumaimplantat och förbereder nu lansering under 2021.  Ledningsgruppen har förstärkts med erfarna ledare och vi går in i 2021 som ett starkare bolag. Därför anser jag att tiden är rätt att lämna över till en ny VD som kan sätta ribban för den kommande femårsperioden och ta Bactiguard till nästa nivå,” avslutar Cecilia Edström.

”Cecilia Edström har haft viktiga nyckelpositioner, både som CFO, vice VD och VD i Bactiguard. Sedan börsnoteringen 2014 har hon bidragit till att utveckla bolaget såväl affärsmässigt som strukturellt, med förbättrad lönsamhet. Under perioden som vice VD och VD har Cecilia initierat och utvecklat partnerskapet med Zimmer Biomet, lett integrationen av Bactiguards första företagsförvärv och etablerat en ny ledningsgrupp, mitt under den värsta pandemin i modern tid. Det är jag och styrelsen både tacksamma för och imponerade av,” säger Christian Kinch, styrelseordförande.

”I den fas som Bactiguard nu går in i, med fokus på att accelerera den globala tillväxten, har vi behov av bred kommersiell erfarenhet inom både B2B- och B2C-segmenten inom MedTech. Nästa VD behöver därmed ha gedigen erfarenhet av internationell etablering och expansion. Cecilia kommer att fortsätta som VD till dess att vi hittat rätt kandidat till rollen och vi är glada att hon har ställt sig positiv till att fortsätta i styrelsen”, avslutar Christian Kinch.

Cecilia Edström har varit Bactiguards VD sedan i februari 2020, då hon efterträdde huvudägaren och grundaren Christian Kinch. Hon anställdes i bolaget inför börsintroduktionen 2014 och har varit både CFO, vice VD och ansvarig för affärsutveckling.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-03, kl. 20.00.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gabriella Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49

Cecilia Edström CEO Bactiguard