Det svenska medtech-bolaget Bactiguard har vunnit sin första upphandling i Sverige

Varje år dör 1500 personer i Sverige av infektioner i vården och en stor del av vårdrelaterade infektioner orsakas av kateteranvändning.

Det svenska medtech-bolaget Bactiguard har en unik lösning för infektionskontroll. Deras katetrar är belagda med en yta som gör att bakterier inte fäster. Bactiguard har haft över 80 000 patienter i kliniska studier och ca 110 miljoner människor har hittills använt deras katetrar. I och med den här upphandlingen kommer patienter i Kronobergs län och Blekinge nu få möjligheter att använda en Bactiguard kateter.

Olof Sandén, vice VD på Bactiguard säger ”Vi finns i över 25 länder redan men det här är den första svenska upphandlingen vi vunnit och jag är mycket glad över att svenska patienter nu kan få använda våra produkter. Eftersom den här regionen redan testat våra produkter och sedan väljer oss gör att jag är extra stolt. Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem över hela världen och vi vet att våra produkter reducerar risken för infektion avsevärt”.

Bactiguard har i Sverige samarbeten med Innovationsplatsen på Karolinska och finns representerade i Medicon Village i Skåne för att tillsammans med vården och akademin förbättra för patienter i Sverige när det gäller infektionskontroll.

Bactiguard har senaste året bl a slutit ett stort avtal med den kinesiska distributören Jian An som har 5000 sjukhus i Kina samt ett avtal med ett av Indiens största läkemedelsbolag Cadila Pharma. Detta är dock Bactiguards första vunna upphandling i Sverige.

Presskontakt:
Linda Nyberg, PR och Kommunikationsdirektör
Tel: +46 8 440 58 64
www.bactiguard.se

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.